A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

83/2012. (XI. 16.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

egyes közterület-használatot szabályozó fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Önkormányzat feladata, hogy a főváros közterületeinek rendjének megőrzését, a közrend megtartását elősegítse, a közterület-használók és a közterület-használatot ellenőrzők számára egyértelmű szabályokat állapítson meg.

Részletes indokolás

1. § (1) bekezdéséhez

A módosítás egyrészt törli - az 57/2012. (VII. 6.) Főv. Kgy. rendelet 2. §-ával összhangban - a nyílt szerkezetű elárusító pultok méretét korlátozó szabályt, tekintettel arra, hogy a városkép védelme a pultok esetén elsősorban nem a méreten múlik, sőt sok esetben a városképileg elfogadható minőség csak nagyobb méretben készíthető el.

Másrészt törlésre kerül a futóversenyekhez szükséges berendezések elhelyezési korlátozása.

Harmadrészt a módosítás lehetővé teszi, hogy a rendeletben meghatározott szempontrendszer alapján egy homlokzat ismételt felújításához kapcsolódóan az előző felújítást követő 10 éven belül is kihelyezhető legyen építési reklámháló.

Negyedrészt a rendelet az aluljárók rendjének előmozdítása végett pontosítja a szórólaposztási tilalmat.

1. § (2) bekezdéséhez

A módosítás szerint - összhangban a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezéseivel - a közterület-használat csak abban az esetben lehet díjmentes, ha arra közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben van szükség. A javaslat külön nevesít néhány közterület-használati igénnyel is járó közfeladatot.

2. § (1) bekezdéséhez

A módosítás a Városliget mint fokozottan kiemelt közpark védelme, rendjének fenntartása, városképének javítása, tisztaságának megőrzése érdekében, valamint jelen állapotában meglévő ellátottsága és infrastrukturális ellátási nehézségek miatt korlátozza a mobil jellegű árusítási tevékenységek végzését. Ezzel együtt a módosítás előmozdítja a Városliget megújulását, funkcióinak meghatározását.

A Városliget továbbra is rendezvényhelyszín marad úgy, hogy a rendezvényeken belül - ahogy eddig is - lehetőséghez juthatnak a mobil jellegű árusítások. A parklátogatók kulturált kiszolgálását kizárólag épületekből, pavilonokból indokolt megoldani a megfelelő hulladékkezelés és az ellenőrizhetőség, károkozások, jogellenes magatartások hatékony számonkérhetőségének megteremtése érdekében.

2. § (2)-(3) bekezdésekhez

A rendelet - összhangban a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezéseivel - a díjmentes közterület-használatot csak abban az esetben teszi lehetővé, ha arra közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben van szükség. Ennek megfelelően az idáig díjmentes közterület-használati módok is díjat kapnak: a reklám nélküli építési védőtető az építési állványzat díját, a reklám nélküli védőtető, előtető, napvédőponyva a reklámos védőtető, előtető, napvédőponyva díjának kevesebb, mint felét, rendezvényeken a karitatív és közérdekű szolgáltatások a rendezvényhelyszínül szolgáló terület alapdíját, az ételosztás és adománygyűjtés jelképes összeget kap. A reklám nélküli köztéri óra díjtétele törlésre kerül, tekintettel arra, hogy a városban nincs ilyen berendezés, illetve esetleges elhelyezés esetén egyedi elbírálással egyedi díj állapítható meg. A díjkedvezmény adásának lehetőségét továbbra is fenntartja a jogszabály, azonban annak mértékét 90%-os korláthoz köti, ezzel erősítve, hogy a közvagyon igénybevételével a közterhekhez is hozzá kell járulni.

3. §-hoz

E szakasz a módosítás hatályának a folyamatban lévő ügyekre való kiterjesztéséről szól.

4. §-hoz

Közterület-használatot szabályozó rendelet hatálya a gyülekezési törvény hatálya alá eső rendezvényeket csak az azok keretén belüli kereskedelmi, vendéglátó és reklámtevékenység szempontjából érintheti, ezért törli a módosítás a gyülekezési jogot korlátozó szabályt.

5. §-hoz

E szakasz a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére