A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

84/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés 4048/2011. (12. 14.) Főv. Kgy. határozatával döntött arról, hogy a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.-nek a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.-ben (BFVT Kft.) lévő üzletrészének a tulajdonjoga névértéken átszáll az alapító és kizárólagos részvényes Fővárosi Önkormányzatra.

A közszolgáltatási szerződés megkötésének feltétele, hogy megtörténjen a BFVT Kft.-nek az adott területen kizárólagos joggal történő meghatározása.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A kizárólagos joggal rendelkező önkormányzati társaságok jegyzékét egészíti ki.

2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és deregulációjáról rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére