A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

87/2012. (XI. 30.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a helyi iparűzési adóról

Általános indokolás

A helyi adókat az 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szabályozza, felhatalmazást adva a Fővárosi Önkormányzatnak a helyi iparűzési adó bevezetésére. E felhatalmazás alapján a Fővárosi Önkormányzat a 21/1991. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelet megalkotásával bevezette az iparűzési adót. A közgyűlési rendeletet az eltelt több mint 20 év alatt szinte évente kellett módosítani, ezért indokolt egy áttekinthető, a kapcsolódó anyagi jogszabályoknak, a jogalkotásról szóló törvénynek, valamint az egyéb kodifikációs szabályoknak megfelelő, áttekinthető új rendelet megalkotása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Rendelkezik a helyi iparűzési adó bevezetéséről. Meghatározza az adókötelezettséget, az adó alanyát, az illetékességi területet, rendelkezik az állandó és ideiglenes helyi iparűzési adókötelezettségről.

A 2. §-hoz

A Fővárosi Önkormányzat által nyújtható adómentességet állapít meg, összhangban a Htv.-vel és a jogharmonizációs rendelkezésekkel.

A 3. §-hoz

A helyi iparűzési adó alapját és mértékét határozza meg. A rendelet az iparűzési adó mértékét a Htv. szerinti mindenkori felső határban állapítja meg.

A 4. §-hoz

A rendelet hatálybalépését, a kapcsolódó jogszabályokra történő hivatkozást, a jogharmonizációs záradékot és a hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmazza.


  Vissza az oldal tetejére