A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

88/2012. (XI. 30.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciója rendkívül bizonytalan jogszabályi környezetben készül. A nehezen tervezhető bevételek miatt kétséges, hogy minden változást a jogszabályi határidőket figyelembe véve számszerűsíteni lehessen a koncepcióban.

Fentiek miatt a 2013. évi költségvetési koncepciót a korábbi évek gyakorlatától eltérően kell készíteni, ami miatt indokolt a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 2. melléklet II. pont 9.1. pontja a)-b) pontjainak módosítása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az új szabályozás értelmében a költségvetési koncepció a jogszabályokban előírt tartalommal (az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése szerint) és határidőben (az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (1) bekezdése szerint) készül el. A költségvetési rendelettervezet tárgyalása kétfordulós, az első fordulóban rögzíti a Fővárosi Közgyűlés a keretszámokat. A második fordulóban történhet a módosító indítványok megtárgyalása.

A 2. §-hoz

A rendelet hatályba léptetéséről és deregulációjáról gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére