A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

90/2012. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés 2012. szeptember 13-i ülésén döntött a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendeletet (továbbiakban: Helyiségrendelet) módosításáról.

A módosítást követően értelmezési okokból néhány helyen a Helyiségrendelet pontosítása vált szükségessé.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A tulajdonosi jogok gyakorlásáról rendelkező 2. § (1) és (3) bekezdésében alkalmazott „bérbeadás” szó helyett a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti „hasznosítás” szó használata indokolt a jogszabályi összhang érdekében, továbbá a tulajdonosi joggyakorlás rendelkezései pontosításra kerültek.

2. §-hoz

A mindenkori költségvetési törvényben meghatározott egyedi forgalmi érték alatti helyiségek hasznosításáról rendelkező 10. § lehetővé teszi, hogy a tulajdonosi jogok gyakorlója dönthessen a versenyeztetési eljárás lefolytatása mellett akkor is, ha az egyébként törvényileg nem kötelező. A rendelkezés átfogalmazása a könnyebb jogértelmezést szolgálja.

3. §-hoz

A versenyeztetési eljárás módjait szabályozó 11. §-ban tévedésből bent maradt az egyszerűsített pályázati eljárásra vonatkozó mondatrész, mely a korábbi módosítás során a 13. § hatályon kívül helyezésével kikerült a Helyiségrendeletből.

4. §-hoz

A versenyeztetési eljárás mellőzésének 17. § c) pontban meghatározott esete az állam vagy a helyi önkormányzat tulajdonában álló lakásra vonatkozik. Tekintettel arra, hogy a lakások nem tartoznak a Helyiségrendelet hatálya alá, ezért a hivatkozott pont törlése mindenképpen indokolt volt. A 17. § (2) bekezdéssel történő kiegészítése a versenyeztetési eljárás alóli kivétel kör egyértelmű meghatározását szolgálja.

5. §-hoz

A helyiségek albérletbe adásáról szóló 27. § (3) bekezdés értelmezése a gyakorlatban félreértéseket okozott, ezért szükségessé vált az albérletbe adás tilalma alóli kivétel pontosabb, közérthetőbb megfogalmazása.

6. §-hoz

A közfeladat ellátása céljából történő hasznosításról rendelkező 35. § (4) bekezdésből technikai hiba miatt kimaradt az „ingyenesen” szó.

7. §-hoz

A rendelet értelmező rendelkezéseit tartalmazó 38. §-a kiegészítésre került a tulajdonosi jogok gyakorlásának fogalommeghatározásával.

8. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a deregulációról rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére