A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

96/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a tiltott, közösségellenes magatartások meghatározásával kapcsolatos fővárosi önkormányzati rendeletek egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről

Általános indokolás

Az Alkotmánybíróság a közterület életvitelszerű lakhatásra való használatát szankcionáló szabálysértési tényállás és más törvényi rendelkezések megsemmisítéséről szóló 38/2012. (XI. 14.) AB határozattal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (4) bekezdését és 143. § (4) bekezdésének e) pontját, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94/B. § (1)-(3) bekezdéseiben a „vagy önkormányzati rendelet” szövegrészt alkotmányellenesség okán megsemmisítette. A megsemmisített törvényi rendelkezések a határozatnak a Magyar Közlönyben való közzétételét követő napon, azaz 2012. november 15. napján hatályukat vesztették.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Figyelemmel az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 45. § (1) bekezdésében foglaltakra, az Alkotmánybíróság által megsemmisített felhatalmazó rendelkezések alapján megalkotott önkormányzati rendeleti szabályok nem módosíthatóak. Amennyiben a jogalkotó a jövőben ezen tárgykörben új rendeletalkotási felhatalmazást ad az önkormányzatoknak, az abban meghatározott keretek közötti szabályok megalkotására csak új önkormányzati rendeletben van lehetőség.

Fentiek alapján a fővárosi tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásával kapcsolatban az egyetlen helyes, jogszerű megoldás a vonatkozó fővárosi önkormányzati rendelkezések hatályon kívül helyezése.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére