A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

97/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Főpolgármesteri Hivatalban és Budapest Főváros Közterület-felügyeleténél dolgozó köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértékéről

Általános indokolás

A 2012. március 1-jén hatályba lépő, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 234. § (6) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a Fővárosi Önkormányzat köztisztviselői illetménykiegészítésének megállapítása során a Kttv. 234. § (3) és (4) bekezdésében írottakat kell alkalmazni.

A Kttv. 234. § (3) bekezdése kimondja, hogy az önkormányzat rendeletben, egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő részére a tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek mértéke legfeljebb a köztisztviselő alapilletményének 40%-a lehet, míg a (4) bekezdés a középiskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítését, egységesen, legfeljebb 20%-os mértékben maximálja.

A Fővárosi Közgyűlés a köztisztviselők illetménykiegészítését 2012. év vonatkozásában a Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi összevont költségvetéséről szóló 14/2012. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: Költségvetési rendelet) 16. § (4) és (5) bekezdésében szabályozta.

A Fővárosi Közgyűlés indokoltnak tartja, hogy a rendeletben foglalt tárgykör 2013. évre önálló, a mindenkori költségvetési rendelettől független rendeletben kerüljön szabályozásra.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet személyi hatályát állapítja meg, mely a Kttv. 234. § (3)-(4) bekezdésének és 1. § e) pontjának együttes értelmezése alapján kiterjed Budapest Főváros Közterület-felügyeletének köztisztviselőire is.

A 2. §-hoz

Megállapítja a Főpolgármesteri Hivatal, illetve a Budapest Főváros Közterület-felügyelete köztisztviselőjét megillető mértékű illetménykiegészítést.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére