A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

100/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az 59/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 16. §-a szerint a közszolgáltatás legmagasabb egységnyi díjait a Fővárosi Közgyűlés határozza meg legalább 1 éves időtartamra. A közszolgáltató minden évben egy alkalommal (legkésőbb szeptember 30-ig) kezdeményezheti az egységnyi díj felülvizsgálatát. Ezen előírások alapján, a közszolgáltató kezdeményezésére kerül sor a díjtételek módosítására.

Az Alapvető Jogok Biztosa és Budapest Főváros Kormányhivatala is vizsgálta külön-külön eljárásban a Rendelet jogszerűségét, és észrevételeik alapján szintén szükséges a Rendelet megfelelő módosítása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az Alapvető Jogok Biztosa lakossági panaszok alapján vizsgálta a Rendelet jogszerűségét. A vizsgálatról készült AJB-3637/2012. sz. jelentés azt a konkrét felkérését fogalmazta meg a Rendelet módosítására, hogy a 9. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt mentesség alkalmazható legyen, a számlázási gyakorlat igazodjon a különböző díjfizetés eseteihez, illetve a minimum gyakoriság meghatározása kerüljön hatályon kívül.

A fentiek alapján a Rendelet 9. § (2) bekezdésében a közszolgáltatás évi egy alkalommal történő kötelező igénybevételének előírása törlésre kerül. E módosítással a Rendelet úgy került összhangba a magasabb szintű jogszabályokkal, hogy nem csorbultak az ingatlantulajdonosokkal szembeni, a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kényszerítő előírásai sem. Ugyanis az az ingatlantulajdonos, akinek az éves ivóvízfogyasztása - és az ebből származtatható települési folyékony hulladék termelése - nem éri el az ingatlanán található közműpótló létesítmény kapacitását, a közszolgáltatást automatikusan a Rendelet előírása szerint „az ingatlanon mért ivóvízfogyasztási adatok alapján kalkulált, vagy egyébként szükséges rendszeres időközönként” fogja igénybe venni. A fentiek alapján került törlésre a Rendelet 9. § (2) a) pontja.

A 2. §-hoz

Budapest Főváros Kormányhivatala V-B-004/01076-1/2012. számon törvényességi felhívást intézett Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűléséhez.

A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj meghatározásának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 10. § (1) b) pontja a közszolgáltatás egységnyi díjtételeinek meghatározásánál külön nevesíti a külön jogszabály alapján engedélyezett szennyvíz-elszikkasztása esetén az ingatlanról elszállításra kerülő folyékony hulladék egységnyi térfogatának kezelési díját. Tehát, ha az ingatlantulajdonosnak van engedélyezett szennyvíz-elszikkasztást szolgáló létesítménye, és az elszikkasztást követően visszamarad folyékony hulladék, annak vonatkozásában az ingatlanon fogyasztott ivóvíz mennyiségének alapulvétele helyett, az elszállításra kerülő folyékony hulladék mennyisége alapján kell megállapítani az egységnyi díjtételt.

Mivel a Kr. szerinti szabályozás külön nevesítve nem jelenik meg a Rendeletben, a Kormányhivatal a Rendelet felülvizsgálatára és a jogsértés megszüntetésére szólította fel a Fővárosi Közgyűlést.

A törvényességi felhívás értelmében a Rendelet 17. § (1) bekezdése d) ponttal bővül, amelyben nevesítve lett a külön jogszabályban engedélyezett szennyvíz-elszikkasztás után elszállításra kerülő folyékony hulladék kezelésének egységnyi díjtétele.

A 3. §-hoz

A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás egységnyi díjtételeinek megváltoztatására a Rendelet 2. sz. mellékletének módosításával kerül sor.

Az ingatlantulajdonosok legnagyobb részét érintő, az ivóvízfogyasztáson alapuló díjtétel a jövőben változatlan marad, megegyezik a 2012. március 1-jétől már alkalmazott díjjal.

Díjemelés a mért vízfogyasztással nem rendelkező ingatlanokról elszállított szennyvíz, illetve ivóvízfogyasztáson alapuló elszámolás esetén, a mért vízfogyasztást meghaladóan elszállított szennyvízmennyiség [1. b) és 1. c) pont] vonatkozásában történik 2013. március 1-jét követően. A 17. § (1) d) pontjában foglalt alternatíva megjelenik az 1. d) pontban is.

Azokban az esetekben, amikor a szennyvíz gyűjtésére szolgáló műtárgy szélsőséges elhelyezkedése, vagy kialakítása miatt a Közszolgáltató a szabványosan kialakított célgéppel nem tudja a közszolgáltatást teljesíteni, szükségessé válhat ún. segédszivattyú alkalmazása, melynek költsége 2013. március 1-jétől új díjtételként jelenik meg a Rendeletben.

A 4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a deregulációról rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére