A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

102/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A rendeletben a várakozási övezetekben, a védett övezetekben és a várakozási övezeten kívül eső fizető várakozóhelyeken fizetendő várakozási díj, valamint az őrzött, fizető P+R várakozóhelyeken fizetendő őrzési díj kiszámításának alapja a BKV Zrt. egy utazásra érvényes vonaljegy árának megfelelő összeg. Tekintettel arra, hogy a közösségi közlekedési termékpalettát és díjszabást a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. között létrejött feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás díjbevétellel kapcsolatos rendelkezésekről szóló melléklete tartalmazza, így célszerű a várakozási díjak kiszámításának alapját a BKK Zrt. egy utazásra érvényes vonaljegye árának megfelelő összeghez kötni.

2013. január 1-jén hatályba lép Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.), amelynek parkolásra vonatkozó rendelkezéseit a rendeletben is át kell vezetni.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

2013. január 1-jétől az Mötv. 16/A. §-a határozza meg, hogy mely szolgáltató láthatja el a helyi közutakon, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, tereken, parkokban és egyéb közterületeken járművel történő várakozás biztosítását célzó közszolgáltatást.

A 2. §-hoz

A várakozási övezetekben fizetendő várakozási díjak kiszámításának alapját határozza meg, amely a BKK Zrt. egy utazásra érvényes vonaljegy árának megfelelő összeg. Ezt az összeget a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. között létrejött feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 1. számú mellékletének függeléke (Árak meghatározásának módszere) határozza meg.

A 3-5. §-okhoz

A 3. §-ban meghatározott díjalap a védett övezetek, a várakozási övezeten kívüli fizető várakozóhelyek és az őrzött, fizető P+R várakozóhelyek díjtételeinél is megjelenik, így a díjalapra való hivatkozás módosítása ezeken a helyeken is szükséges.

A 6-7. §-okhoz

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 377/2012. (XI. 8.) számú határozatával kezdeményezte, hogy a várakozási övezetnek korábban kijelölt, Fiumei út-Teleki László tér-Népszínház utca-Luther utca-II. János Pál pápa tér-Légszesz utca által határolt terület az 5. díjtételű terület helyett, 4. díjtételű terület legyen. A határozatot egy parkolás-vizsgálat alapozta meg, amely megfelel az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendeletben foglaltaknak és látható belőle, hogy a területen a parkolási igény olyan magas, amely indokolja a magasabb díjtételbe sorolást.

A 8. §-hoz

Az Mötv. 23. § (5) bekezdés 3. pontja alapján 2013. január 1-jétől mind a kerületi, mind a fővárosi önkormányzati tulajdonú területeken a kerületi önkormányzatok feladata a parkolás-üzemeltetés, ezért a lakossági várakozási hozzájárulással kapcsolatos adatok kötelező átadása feleslegessé válik.

A 9. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és deregulációjáról rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére