A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

103/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A gyakorlat során felmerült annak szükségessége, hogy a hatályos 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendeletben (a továbbiakban: Ber. rendelet) szereplő beruházási, felújítási módozatokon (beruházási, felújítási okmány kiállítása, pénzeszköz átadási-átvételi megállapodás, megvalósítási megállapodás megkötése) kívüli egyéb formában is megvalósításra kerülhessen - a Fővárosi Önkormányzat beruházási, felújítási célú forrásából - beruházási, felújítási feladat. Ennek az igénynek a kielégítését szolgálja a jelen rendeletmódosítással bevezetett fejlesztési megállapodás elnevezésű szerződéses konstrukció. A fejlesztési megállapodásra - figyelembe véve a mögötte meghúzódó beruházási célt - értelemszerűen kell alkalmazni a Ber. rendelet engedélyokiratra vonatkozó szabályait, valamint - a költségvetési források vissza nem térítendő juttatására való tekintettel pedig - a támogatási jogviszonyra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A változtatás eredményeként a rendelet tárgyi hatálya az értelmező rendelkezésekben szereplő „Fővárosi beruházás vagy felújítás” fogalommal került meghatározásra, továbbá a beruházási, felújítási tevékenységet magában foglaló dokumentumok sora kiegészítésre került a fejlesztési megállapodással, amelynek definícióját a rendelet 2. §-a tartalmazza.

A 2. §-hoz

A rendeletben szereplő fogalommeghatározásokat, definíciókat tartalmaz, amelyek értelmezése és pontosítása elősegíti az egységes jogalkalmazást.

A „Fővárosi beruházás vagy felújítás” fogalom úgy került meghatározásra, hogy minden olyan beruházás, felújítás ebbe a fogalomkörbe tartozik, amely a Fővárosi Önkormányzat javára (vagyis közérdeket) valósul meg. A továbbiakban pedig a Fővárosi Önkormányzat javára kifejezés került definiálásra, amely definíció a fejlesztés eredményének tulajdonjogi szempontból való megközelítése által határozza meg annak jogi értelmét. Érteni kell alatta minden Fővárosi Önkormányzat vagyonát közvetlenül (amikor a fejlesztés eredménye a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába kerül) növelő, és a nem Fővárosi Önkormányzat vagyonát, hanem más szerv (pl. a Fővárosi Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság) vagyonát növelő beruházást, felújítást, amely beruházás, felújítás egyébként a Fővárosi Önkormányzat feladatellátásával összefüggésben, vagy érdekében valósul meg.

Fejlesztési megállapodás alatt értendő minden olyan fejlesztési célú megállapodás, amely olyan fejlesztési feladat megvalósításáról szól, amely részben vagy egészben a Fővárosi Önkormányzat pénzügyi forrásaiból valósul meg, és az eredménye nem a Fővárosi Önkormányzat közvetlen vagyonát növeli.

Az értelmező rendelkezések sorrendjében történő változtatást pedig a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 69. § (3) bekezdése indokolta, amely szerint egyes fogalmakat ábécésorrendbe kell rendezni.

A 3. §-hoz

A rendeletmódosítás ezen része a fejlesztési megállapodás bevezetése miatt tartalmaz - értelemszerű - kiegészítéseket az adott hétéves fejlesztési tervvel, a középtávú fejlesztési programmal kapcsolatban.

A 4. §-hoz

A kiegészítés a beruházási, felújítási okmányokkal összefüggésben teszi egyértelművé, hogy a kijelölést megelőzően vizsgálni kell a közbeszerzési kérdéseket is.

Az 5. §-hoz

Az érintett rendelkezés módosítására azért volt szükség, mert a módosítás alapján a rendelet hatálya kiterjed a fejlesztési megállapodásokra, mint szerződéses konstrukcióra is.

A 6. §-hoz

A kiegészítés egyértelművé teszi, hogy a fejlesztési megállapodás egyrészt egy beruházási engedélyokirat, másrészt egy támogatási célú megállapodás jellemzőit ötvöző szerződéstípus.

A 7-11. §-hoz

Az érintett rendelkezések módosítására azért volt szükség, mert a módosítás alapján a rendelet hatálya kiterjed a fejlesztési megállapodásokra, mint szerződéses konstrukcióra is.

A 12. §-hoz

Átmeneti rendelkezést határoz meg, annak érdekében, hogy a már korábbi döntéssel megkezdésre került beruházási, felújítási feladatokra is - a feltételek fennállása esetén - alkalmazni kelljen a fejlesztési megállapodásra vonatkozó rendelkezéseket.

A 13. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére