Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

104/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet

az egyes adókötelezettségek elektronikus úton történő teljesíthetőségéről

Budapest Főváros Közgyűlése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (24) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Fővárosi Önkormányzat főjegyzője, mint fővárosi önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó egyes adókötelezettségek elektronikus úton történő teljesítésére terjed ki.

Elektronikusan intézhető ügykörök

2. § *  (1) *  Elektronikus úton, a fővárosi önkormányzati adóhatóság honlapján közzétett számítógépes program segítségével teljesíthető

a) az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó bevallásának benyújtása,

b) az idegenforgalmi adó bevallásának benyújtása,

c) az egyéni vállalkozó vagy a magánszemély iparűzési adó, idegenforgalmi adó hatálya alá történő bejelentkezésének benyújtása,

d) a változás-bejelentés benyújtása iparűzési adó, idegenforgalmi adó adónemben.

(2) Az adózó elektronikus úton betekinthet

a) a saját helyi adófolyószámlájába,

b) az általa benyújtott helyi adóbevallásba,

c) az általa elektronikus úton benyújtott bejelentkezésbe, változás-bejelentésbe.

Hatálybaléptető rendelkezések

3. § A rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

Jogharmonizációs záradék

4. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére