A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

106/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A rendelkezés tartalmazza, hogy a BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyak esetében milyen feladatokat lát el kizárólagos joggal, közszolgáltatás keretében.

Részletes indokolás

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § 10. pontja értelmében az önkormányzati vagyon működtetése jogszabály vagy szerződés alapján kiterjedhet a vagyon felújítására, fejlesztésére. Annak érdekében, hogy a BFVK Zrt. külön megállapodás keretében lássa el a Közraktárak Épületegyüttes befejezéséhez szükséges beruházási feladatokat, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján kizárólagos jogot kell biztosítani. A rendeletmódosítással ezen jogszabályi háttér megteremtése történik meg.


  Vissza az oldal tetejére