A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

107/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanban működő nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról

Általános indokolás

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtására kiadott 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 34. § (2) bekezdése szerint a gyermek, a tanuló a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezésért a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottak szerint térítési díjat fizet.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Gyvt. 151. § (2) bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat köteles biztosítani az étkezést azon nevelési-oktatási intézményekben, amely saját tulajdonában álló ingatlanban működik. A (2a) bekezdés kimondja, hogy ha a (2) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg.

A 2. §-hoz

A 2013. évben várható fogyasztói árindex emelkedését figyelembe véve átlagosan 4,2%-kal javasolt a térítési díjak összegét növelni.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybaléptetéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére