A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

108/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Parkolási rendelet) 39. §-ában meghatározott városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulást 7 kedvezményezett szervezet kaphatja meg, a kiadható összes hozzájárulás száma 500 darab, amelyet a főpolgármester ad ki. Az SZMSZ 5. mellékletének (A Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság cím 14. pontja szerint a bizottság javaslatot tesz a főpolgármester részére a városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulások eloszlása tekintetében.

A Parkolási rendelet 40/A. §-ában meghatározott városrendészeti behajtási hozzájárulást a 39. §-ban meghatározott 7 kedvezményezett szervezet kaphatja meg, a kiadható összes hozzájárulás száma 1000 darab, amelyet a főpolgármester ad ki. Tekintettel arra, hogy a városrendészeti behajtási hozzájárulás a városrendészeti behajtási-várakozási hozzájáruláshoz hasonló, ezért célszerű, hogy a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság ezen hozzájárulások kedvezményezett szervezetek közti eloszlása tekintetében is javaslatot tegyen a főpolgármester részére.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság hatáskörét a Parkolási rendeletben meghatározott városrendészeti behajtási hozzájárulások kedvezményezett szervezetek közti elosztásának javaslattételi lehetőségével bővíti ki.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és deregulációjáról rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére