A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2011. november 30-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3460/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a fővárosi önkormányzati fenntartású egészségügyi intézmények államosításával kapcsolatos vagyonvesztés elkerülése érdekében szükséges döntések meghozatalára” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3461/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „A közterület- és városrésznevek megállapításáról” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3462/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat József Attila park és Károlyi Mihály park közterületek elnevezésére” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3463/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat döntések meghozatalára a BVK HOLDING Zrt. finanszírozási keretrendszeréről.” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3464/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat a Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány létesítő okiratának, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására.

2. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala középtávú (2012-2016) Informatikai Stratégiájának koncepciójára.

3. Javaslat a Fővárosi Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 74/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

4. Javaslat a Fővárosi Közterület-felügyelet alapító okiratának, valamint a szervezeti és működési szabályzatának módosítására.

5. Javaslat társadalmi szervezet részére átutalás engedélyezésére a „8446 Nagyrendezvények kerete”, illetve a „8454 Kulturális keret” terhére.

6. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

7. Javaslat a Római-parti árvízvédelmi mű építésével kapcsolatos támogatási szerződés megkötésére.

8. Javaslat teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi kiemelt célok meghatározására a Fővárosi Közterület-felügyeletnél és a Főpolgármesteri Hivatalban.

9. Javaslat a 2011. évi Települési Értékvédelmi Támogatás pályázatra beérkezett pályázatok elbírálására.

10. Javaslat a helyi tömegközlekedés 2012. évi viteldíjaira.

11. Javaslat a Parking Kft. feladatainak ellátásával kapcsolatos tulajdonosi döntésekre.

12. Javaslat az FTSZV Kft. 2010. évi és 2011. I. félévi jogos alulkompenzáció összegének elfogadására.

13. Javaslat erdőgazdálkodói feladatok ellátására.

14. Javaslat a 2011. január 16-21. közötti dunai árhullám védekezési költségeinek elszámolására.

15. Javaslat döntések meghozatalára a BVK HOLDING Zrt. finanszírozási keretrendszeréről.

16. Javaslat a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep (BKSZTT) üzemeltetésére vonatkozó döntések meghozatalára.

17. Előterjesztés a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházai 2010. évi prevenciós programjának elszámolásáról.

18. Előterjesztés a Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet 2010. évi prevenciós programjának elszámolásáról.

19. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

20. A Bp. XIV. ker., Cinkotai u. 128-140 szám. alatti 31267/108 hrsz.-ú ingatlan értékesítése.

21. Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében.

22. A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokkal történő gazdálkodás koncepciója 2011-2014.

23. Javaslat a BFVK Zrt.-nek a FIMŰV Zrt.-be történő beolvadásával kapcsolatos végleges vagyonmérlegek és vagyonleltárak jóváhagyására.

24. Végleges tulajdonosi hozzájárulás mentő-állomás létesítéséhez a Bp. XV., Őrjárat u. 1-5. sz. alatti ingatlanon.

25. Fővárosi Cigány Önkormányzat helyiség-használata.

26. Javaslat a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” (BKSZT) projekt támogatási szerződésének 3. sz. módosítására és beruházási engedélyokiratának 8. sz. módosítására.

27. Javaslat a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. igazgatósága ügyrendjének módosítására.

28. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és az EKZ 6 ÖVT.E Kft. közötti, az Árkád üzletközpont bővítéséhez kapcsolódó megállapodás módosítására.

29. Javaslat az M2 metróvonal járműbeszerzésével kapcsolatos új pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásra.

30. Javaslat a Főváros vagyonkezelésében lévő dunai partszakaszok rendezésével kapcsolatos döntések meghozatalára.

31. Javaslat a „3. sz. főforgalmi út menti lakóterületek zaj elleni védelme” című, 0011/2005-1/ÖP-1 számú projekthez kapcsolódóan a zajvédő falra biztosítás megkötésére.

32. Javaslat „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - a Szentmihályi úton buszsáv kialakítása útpálya szélesítéssel” című, KMOP-2.3.1/B-08-2009-0010 számú projekt támogatási szerződésének 3. sz. módosítására.

33. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelete 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására a Budapest IV. kerület, Újpest Káposztásmegyer, Óceán árok-Íves utca-Koszterna utca-Homoktövis utca-Tófalva utca-volt Házgyári út-Ipari park által határolt terület KSZT FSZT jelű területére vonatkozóan.

34. „DUNÁNK PARTJAI BUDAPESTEN” egymásra épülő Városszerkezeti és Városépítészeti Ötletpályázat Budapest Duna-parti területeinek átfogó fejlesztési terveinek megalapozására.

35. Javaslat egyes Fővárosi Közgyűlés által elhatározott közútfelújítások és közúti forgalmi rend felülvizsgálatok előkészítésére.

36. Egyes kulturális társaságok felügyelőbizottsági ügyrendjeinek, valamint a Centrál Színház Nonprofit Kft. SZMSZ-ének jóváhagyása.

37. Javaslat az Őzikék c. szobor haszonkölcsönbe adásáról szóló szerződés megkötésére.

38. Javaslat Ahn Eak Tai („An Ik Te”) mellszobor felállítására.

39. Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtár igazgatójának megbízásával kapcsolatos döntésre.

40. Javaslat a Budapesti Tavaszi Fesztivál rendezvény támogatására.

41. Javaslat NKA pályázat benyújtására.

42. Javaslat az Oktatási, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztály vagyongazdai körébe tartozó üres, korábban oktatási-nevelési célokat szolgáló ingatlanok 2011. december 1-jével történő forgalomképessé nyilvánítására.

43. Javaslat egyes közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítására.

44. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona és a Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Balatonboglár) közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyására.

45. Javaslat egyes gyermekvédelmi intézmények szakmai programjainak jóváhagyására.

46. Javaslat egyes gyermekvédelmi intézmények szervezeti és működési szabályzatainak jóváhagyására.

47. Javaslat az oktatási ágazatban létrejött gazdasági szervezetek szervezeti és működési szabályzatainak jóváhagyására.

48. Javaslat a FOK Nonprofit Kft.-vel kötendő közszolgáltatási szerződésre és a szükséges pénzügyi döntésekre.

49. Javaslat - fővárosi kerületi önkormányzattól történő - közoktatási feladat átvételére.

50. Javaslat együttműködési szándéknyilatkozat aláírására Gondoskodó Kollégiumok Hálózata létrehozása céljából.

51. Javaslat a kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek külföldi kiküldetéseivel és szakmai beszámolóival kapcsolatos döntésre.

52. Javaslat a Gárdonyi Géza Kollégium intézményvezetői megbízására.

53. Javaslat a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre.

54. Javaslat a BMSZKI támogatására.

55. Drog Stop Budapest Egyesület „Nem vagy egyedül” 2010. évi támogatási szerződésének módosítása.

56. A Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht. „v. a.” 2011. 03. 31. fordulónapi üzleti éve közhasznú egyszerűsített beszámolójának elfogadása és az alapító okirat módosítása.

57. A Schöpf-Mérei Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. „v. a.” 2010. 08. 01.-2011. 07. 31. közötti időszak közhasznú éves beszámolójának elfogadása.

58. Javaslat a hajléktalan személyek egészségügyi ellátásának fejlesztésére, a téli krízishelyzet kapcsán többletkapacitások finanszírozásának kezdeményezésére.

59. Javaslat a Váltó-sáv Alapítvány „Félutas váltó-sáv program” 2010. évi FPH002/760-3/2010. számú támogatási szerződésének módosítására.

60. Javaslat a 2010. 10. 04.-2014. 10. 30. közötti időszakban induló Beruházásokat és Fejlesztéseket Ellenőrző Bizottság létrehozására.

61. Fővárosi porszennyezés-csökkentő program kidolgozása.

62. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzatának a kerületi önkormányzatokkal közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételéről szóló megállapodások módosítására.

63/a. Javaslat a Budapest XIII. kerület, Róbert Károly körút-Váci út-Árbóc utca-Esztergomi út - által határolt területre vonatkozóan településrendezési szerződés megkötésére.

63/b. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelete 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására Budapest XIII. kerület, Róbert Károly körút-Váci út-Árbóc utca-Esztergomi út által határolt területre vonatkozóan.

64. Javaslat az Ombrello Média Kft. fellebbezésének elbírálására a főpolgármester FPH 003/10887-2/2011. számú, névhasználatot elutasító határozata ellen.

65. Javaslat a Collegium Budapest Egyesület fellebbezésének elbírálására a főpolgármester FPH 003/11151-2/2011. számú, „Budapest” névhasználati engedélyt visszavonó határozat ellen.

66. Javaslat a Collegium Budapest NV Nemzetközi Vendégház Nonprofit Közhasznú Kft. fellebbezésének elbírálására a főpolgármester FPH 003/11313-2/2011. számú, „Budapest” névhasználati engedélyt visszavonó határozata ellen.

67. Közbeszerzési eljárás a budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz (Budapest Kelenföldi pályaudvar - Bp. Keleti pályaudvar közötti szakasz) és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításának független ellenőrző mérnöki feladatainak ellátására.

68. Javaslat a Vígszínház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének összeférhetetlenségével kapcsolatos döntésre.

69. Dr. Ács Katalin közoktatási intézményvezető felmentése.

70. Javaslat az Esély Budapest (fővárosi gyermek és ifjúsági) Alapítvány alapító okiratának módosítására.

71. Javaslat intézményvezető felmentésére (Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona 1064 Budapest, Rózsa u. 67.).

72. A. I. intézményi jogviszonyának megszüntetése.

73. B. J. szakosított szociális intézményi ügye.

74. A budapesti Margit híd pillérszobrainak restaurálása, valamint a hiányzó „Hercules” szobor rekonstrukciója” tárgyú, közösségi eljárási rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárást lezáró döntésének kérése.

Ebéd utáni első napirend:

Javaslat bizottsági tag cseréjére.

A napirend 1. pontja: Javaslat a Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány létesítő okiratának, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására.

Előterjesztő: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 73/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3465/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány létesítő okiratának módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal és egyidejűleg felkéri a főpolgármestert annak aláírására, valamint a változások bejegyzése iránti kérelem Fővárosi Bírósághoz való benyújtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 2. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala középtávú (2012-2016) Informatikai Stratégiájának koncepciójára.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3466/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

egyetért azzal, hogy:

a) Indokolt Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatala szolgáltató jellegének fokozása, az Önkormányzat és a Hivatal digitális kapcsolatainak, informatikai szolgáltatásainak bővítése az állampolgárok, a közigazgatás, az intézmények, a vállalkozói és civil szféra felé.

b) Ennek érdekében egyetért az előterjesztés mellékletét képező „Javaslat a Főpolgármesteri Hivatal középtávú (2012-2016) Informatikai Stratégiájának koncepciójára” vonatkozó szakmai-tervezetben foglaltakkal. Felkéri a főpolgármestert, hogy a mellékelt javaslat alapján elkészített, a Főpolgármesteri Hivatal középtávú (2012-2016) Informatikai Stratégiáját tájékoztatásul terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés 2012. májusi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 3. pontja: Javaslat a Fővárosi Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 74/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3467/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

eseti jelleggel magához vonja a „Budapest” név felvételéről és használatáról szóló 59/1994. (IX. 14.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (2) bekezdésében foglalt - a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú függelék I. 2. pontjában a főpolgármesterre átruházott - hatáskört, és ezzel egyidejűleg engedélyezi, hogy a Fővárosi Közterület-felügyelet új elnevezésében a „Budapest” megjelölés szerepeljen „Budapest Főváros Közterület-felügyelete” elnevezéssel.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 74/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 74/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztő által befogadott módosítás 1/b. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 4. pontja: Javaslat a Fővárosi Közterület-felügyelet alapító okiratának, valamint szervezeti és működési szabályzatának módosítására.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3468/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Közterület-felügyelet alapító okiratát az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

3469/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a Fővárosi Közterület-felügyelet alapító okirata módosításának aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

3470/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

A 2288/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy., valamint a 205/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi, és az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja Budapest Főváros Közterület-felügyelete szervezeti és működési szabályzatát.

Határidő: 2012. január 1.

Felelős: Tarlós István

A napirend 5. pontja: Javaslat társadalmi szervezet részére átutalás engedélyezésére a „8446 Nagyrendezvények kerete”, illetve a „8454 Kulturális keret” terhére.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3471/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

a „8446 Nagyrendezvények kerete” cím terhére a Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 22. § (9) bek. alapján engedélyezi az alábbi támogatások átutalását:

Támogatás célja Támogatott Összeg
(E Ft)
Kézművesek Betlehem-kiállítása A Magyar Kézművességért Alapítvány 600
Titanic Filmfesztivál TITANIC Filmjelenlét Alapítvány 2000
Albert Flórián temetése Ferencvárosi Torna Club 5000

Határidő: az előirányzat-módosítást követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István

3472/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

A „8454 Kulturális keret” cím terhére a Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 22. § (9) bek. alapján engedélyezi az alábbi támogatások átutalását:

Támogatás célja Támogatott Összeg
(E Ft)
20 éves a BP Táncszínház Budapest Táncszínház Alapítvány 2000
Koncertek Budapesti Filharmóniai Társaság 250

Határidő: az előirányzat-módosítást követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3473/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 35. pontként tárgyalja meg a „Javaslat egyes - Fővárosi Közgyűlés által elhatározott - közútfelújítások és közúti forgalmi rend felülvizsgálatok előkészítésére” című előterjesztést.

A napirend 6. pontja: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3474/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést - figyelemmel a 3475-3476/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra - elfogadja.

3475/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

A 2560/2000. (XII. 21.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1215/2001. (VI. 28.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1317/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 2109/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 2197/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 2199/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 171/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 858/2008. (V. 29.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1129/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 879/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 880/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1172/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1173/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1174/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1175/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 2011/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi.

- a 2012/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi.

3476/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Az 1267/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2012. január 31-re módosítja;

- a 1268/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2012. január 31-re módosítja;

- az 1269/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2012. január 31-re módosítja;

- az 1672/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2012. február 28-ra módosítja;

- az 1673/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2012. február 28-ra módosítja;

- a 2135/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2012. május 31-re módosítja;

- a 201/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2012. március 31-re módosítja;

- a 2268/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2011. december 31-re módosítja;

- a 2585/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2011. december 31-re módosítja;

- az 1586/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2012. január 31-re módosítja;

- az 1963/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2011. december 31-re módosítja;

- az 1964/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2011. december 31-re módosítja;

- a 2064/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2011. december 31-re módosítja.

- a 2567/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2012. február 28-ra módosítja.

A napirend 7. pontja: Javaslat a Római-parti árvízvédelmi mű építésével kapcsolatos támogatási szerződés megkötésére.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3477/2011.(XI. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. sz. melléklet 19. pontjában leírt rendelkezés alapján a Római-parti árvízvédelmi mű megvalósításának támogatására előirányzott 1 Mrd Ft fővárosi átvételét biztosító támogatási szerződést és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés, valamint az ahhoz kapcsolódó szükséges egyéb nyilatkozatok, dokumentumok aláírására.

Határidő: a támogatási szerződés beérkezését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

3478/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal a beruházáshoz szükséges 2 100 000 E Ft forrás biztosítására. A központi költségvetésből származó támogatás 1 000 000 E Ft, a főváros saját forrásból 1 100 000 E Ft-ot biztosít. A szükséges fedezetet - a központ költségvetésből származó 1 000 000 E Ft támogatás átadásáról szóló támogatási szerződéssel összhangban - az alábbi ütemezésben biztosítja: 2010. december 31-ig tény 7700 E Ft, 2011-ben 92 300 E Ft, 2012-ben 200 000 E Ft, 2013-ban 1 000 000 E Ft, 2014-ben 800 000 E Ft.

3479/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a támogatás beérkezését követően - a támogatási szerződéssel összhangban - gondoskodjon a feladat fedezetének és pénzügyi ütemeinek a 2012. évi költségvetésben történő megtervezéséről és a feladat engedélyokiratának módosításáról.

Határidő: 2012. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

3480/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon tulajdonosi hozzájárulás beszerzése iránt az érintett Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában álló ingatlanokon tervezett védműépítés megvalósításához.

Határidő: az NFM felé történő első beszámoló benyújtása

Felelős: Tarlós István

A napirend 8. pontja: Javaslat teljesítmény-követelmények alapját képező 2012. évi kiemelt célok meghatározására a Fővárosi Közterület-felügyeletnél és a Főpolgármesteri Hivatalban.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3481/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Horváth Csaba módosító indítványát, mely szerint:

„A Főpolgármesteri Hivatal 2012. évi kiemelt céljai közül kiveszi az előterjesztés szerinti 2. pontot.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3482/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

a 2012. évre a Fővárosi Közterület-felügyelet köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a következő kiemelt célokat határozza meg:

1. A közterületi rend biztosítása - elsősorban a „szolgálati hálóhoz” tartozó - kiemelt fővárosi közterületeken. Széleskörű együttműködés a társrendészeti szervekkel. Feladatközpontú szolgálati rend kialakítása és megvalósítása.

2. A közterület használatával kapcsolatos fővárosi rendeletek fokozott betartatása, az ellenőrzések hatékonyságának növelése, a frekventált közterületeken az engedély nélküli árusítás visszaszorítása, a hirdetményekre vonatkozó hatályos jogszabályok betartatása.

3. Felkészülés a főváros területén folytatott kerékbilincselési, valamint a gépjárművek elszállításával kapcsolatos feladatokra, az ezzel a jogkörrel kapcsolatos szolgálatszervezés kialakítása, valamint a szükséges egyeztető tárgyalások lefolytatása, a megállapodások megkötése.

4. A hatályos jogszabályoknak megfelelően fokozott és visszatérő ellenőrzésekkel biztosítani kell az Önkormányzat üzemeltetésében lévő tömegközlekedési eszközök szerződésszerű használatát. Hatékony munkaszervezéssel a behajtási engedélyek, hozzájárulások folyamatos kontrolljával, rendszeres, látható közterületi jelenléttel, eredményes fellépéssel hozzá kell járulni a jogkövető magatartásforma növeléséhez.

5. Az Ügyeleti és Információs Központ tevékenységén belül nagy hangsúlyt kell fektetni a szolgálatirányítás hatékonyságának növelésére, a városüzemeltetési szervezetekkel való napi, szakmai kapcsolatok további szélesítésére. Az állomány szakmai ismereteinek bővítésével folytatni kell a fővárosi közterületeken bekövetkező rendkívüli események kezelésében való eredményes közreműködésre történő felkészítést.

6. Tovább kell emelni az ügyfélszolgálati tevékenység színvonalát, erősíteni kell a különböző megkeresésekre nyújtott megbízható tájékoztatás minőségét. Hatékonyabbá kell tenni a távközlési eszközökön érkezett beadványok kezelését, és a személyesen megjelenő ügyfelek problémáinak lakosságbarát, segítő szándékú megoldását.

7. Az Ellenőrzési Szolgálat társszervi kapcsolatainak szélesítésével törekedni kell az esetleges hivatali visszaélések megelőzésére, illetve megszüntetésére. A közterületi szolgálatellátás teljes keresztmetszetére kiterjedő rendszeres vizsgálatok alapján folyamatosan javítani kell a rendelkezésre álló személyi és technikai erőforrások hatékony felhasználását.

8. A Felügyelet gazdálkodásában a költségtakarékosságra kell a hangsúlyt fektetni.

9. Kommunikációs cél a Fővárosi Közterület-felügyelet munkájának bemutatása, a tevékenységek okainak és céljainak megfogalmazására, és az üzeneteink célba juttatása a főváros lakosságának lehető legszélesebb körében, felhasználva a nyomtatott sajtó és az elektronikus média felületeit. A főváros vezetése által kitűzött célok, a Zöld könyvben megfogalmazott feladatok támogatása minden lehetséges eszközzel. A budapestiek szemlélet-változásának elősegítése, a szabálytalanságokkal szemben való határozott fellépés kommunikációs alátámasztása a jogkövető többség érdekeinek védelmében.

10. Az Állategészségügyi Szolgálat a rendelkezésre álló források mértékéig garantálja Budapest Főváros lakosságának járványügyi biztonságát, az esetleges vészhelyzetek adekvát állatorvos-szakmai és szervezési szempontú kezelését. Tevékenység arra is irányul, hogy segítse a Szolgálatnál leadott, elkobzott, illetve befogott állatok új gazdához jutását. Kezdeményezi és folytatja az együttműködést az állatvédelemben tevékenykedő szakmai és civil szervezetekkel, szervezetszerű keretekbe foglalva transzparenssé teszi annak tartalmát. Minden rendelkezésre álló kommunikációs eszközzel arra törekszik, hogy megismertesse Budapest Főváros lakosságát a felelős kisállattartással. Véleményvezérként ambicionálja, hogy tevékenysége alapján kiérdemelje a hazai, illetve európai képzési referencia hely minősítést.

3483/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

A Főpolgármesteri Hivatal kiemelt céljait 2012. évre vonatkozóan a következők szerint határozza meg:

1. A közgyűlési előterjesztések, jogszabályok és belső szabályzatok szerinti, határidőben történő előkészítése, és a határozatok határidőben történő végrehajtása.

2. A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában és fenntartásában álló intézmények állami tulajdonba vételével kapcsolatos fővárosi feladatok megszervezése és hatékony végrehajtása.

3. Aktív szakmai együttműködés kialakítása a közszolgáltatások stratégiai szervezése, irányítása és koordinálása céljából létrehozott Fővárosi Önkormányzat közlekedési és városüzemeltetési társaságaival (BKK Zrt., BVK Zrt.).

4. Közpénzek/EU források felhasználásnak figyelemmel kísérése érdekében rendszerszerű, folyamatos ellenőrzés biztosítása.

5. A Hivatal szervezeti egységeinek 2012. évi munkatervében meghatározott feladatainak szakszerű és határidőre történő végrehajtása.

6. Korszerű informatikai háttér biztosításával a pénzügyi információs rendszer és az elektronikus irat- és dokumentumkezelő rendszer moduljainak teljes körű és szabályszerű használata, szolgáltatásainak bővítése.

7. A Hivatal belső szervezeti egységei közötti információáramlás és együttműködés megfelelő szintjének folyamatos biztosítása a gyorsabb és hatékonyabb feladatellátás érdekében. Az ügyintézés színvonalának emelése, az ügyintézési határidők csökkentése a hatósági és nem hatósági ügyekben egyaránt.

8. Magasan képzett, feladatát eredményesen ellátó személyi állomány biztosítása, az ismeretek folyamatos bővítése a Hivatal által szervezett szakmai és informatikai képzések keretében.

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 9. pontja: 2011. évi Települési Értékvédelmi Támogatás pályázatra beérkezett pályázatok elbírálása.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3484/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

az 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet 15. § (5) bekezdés alapján, a 2011. évi Települési Értékvédelmi Támogatást az alábbiak szerint ítéli oda, és egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy a főjegyző útján döntéséről a pályázatot benyújtókat írásban értesítse és a nyertes pályázókkal kösse meg az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti „Megállapodást”, illetve „Kölcsönszerződést” a meghatározott feltételek szerint.

Pályázati
sorszám

Cím
Vissza nem térítendő
támogatás
(Ft)
Kamatmentes kölcsön
(Ft)
1. II. kerület, Hűvösvölgyi út 42. 1 700 000 300 000
2. V. kerület, Aulich utca 7. 570 000 -
3. V. kerület, Károly körút 24. 1 800 000 -
4. V. kerület, Múzeum körút 35. 1 200 000 -
5. VI. kerület, Városligeti fasor 40. 800 000 -
6. VIII. kerület, József körút 9. 2 000 000 -
8. X. kerület, Halom utca 15. 1 500 000 -
9. X. kerület, Liget tér 2. 1 000 000 2 300 000
10. XI. kerület, Bartók Béla út 8. 1 000 000 -
11. XI. kerület, Bartók Béla út 42. 1 600 000 -
12. XI. kerület, Bocskai út 10. (Magyari István utca 1-3.) 1 500 000 -
13. XII. kerület, Kiss János altábornagy utca 55. 1 200 000 -
14. XII. kerület, Kiss János altábornagy utca 57. 1 500 000 -
15. XII. kerület, Kiss János altábornagy utca 59. 1 200 000 -
16. XII. kerület, Monda utca 5. 1 000 000 -
19. XIII. kerület, Lehel tér 1. 3 000 000 -
21. XIII. kerület, Pozsonyi út 38. 3 200 000 -
22. XIII. kerület, Pozsonyi út 53-55. 1 000 000 2 000 000
23. XIV. kerület, Ajtósi Dürer sor 19-21. 3 600 000 -
24. XIV. kerület, Thököly út 58. 5 000 000 -
25. XVII. kerület, Hunyadi utca 50. 800 000 1 000 000
35. XIX. kerület, Vonás utca 18. 600 000 750 000
36. XX. kerület, Ady Endre utca 89. 330 000 -
37. XXI. kerület, Árpád utca 1. 1 900 000 -
38. XXII. kerület, Hűség utca 9. 1 000 000 -
Összesen: 40 000 000 6 350 000

Törlesztési határidő:

900 000 Ft-os összegig 2013. október 1.

900 000 és 2 600 000 Ft között 2014. október 1.

2 600 000 és 5 500 000 Ft között 2015. október 1.

5 500 000 Ft-os összeg felett 2016. október 1.

A kölcsöntörlesztés negyedévente történjen, és az első törlesztési részlet esedékességének időpontja 2013. január 1.

Határidő: a döntést követő 60 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 10. pontja: Javaslat a helyi tömegközlekedés 2012. évi viteldíjaira.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3485/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Jobbik frakció módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy az 5. § (5) bek. helyébe (5) bek. a) és (5) bek. b) pontja lép: (5) bek. a) pont: Az ellenőrzésre feljogosított személytől pótjegyet vásárolhat, aki

- jegy nélkül, érvénytelen, vagy kezeletlen jeggyel, érvénytelen bérlettel, érvénytelen utazási igazolvánnyal kísérli meg az utazást, illetve valamilyen kedvezményt jogosulatlanul vesz igénybe,

- olyan bérlettel vagy diákigazolvánnyal, úti okmánnyal kísérli meg az utazást, amelyhez tartozó értékszelvényre, kerékpárbérletekhez kiadott füzetre a bérletigazolvány, diákigazolvány, egyéb okmány sorszáma nincs ráírva, vagy a ráírás nem a 3. § (3) bekezdés előírása szerinti, vagy a bérletigazolvány vagy diákigazolvány nincs kitöltve, illetve érvényesítve, a kiindulási és a célállomás nincs rábélyegezve,

- más nevére szóló hetijeggyel utazik,

- kutyát, kerékpárt, vagy túlméretezett tárgyat az előírt díj fizetése nélkül szállít, vagy a megváltható jegyekkel, bérletekkel visszaél, a kerékpárbérlet matricáját átragasztja,

- kerékpárt, vagy túlméretezett tárgyat olyan járművön szállít, amelyen annak szállítása nem megengedett,

- csomagként, kézipoggyászként, vagy túlméretezett tárgyként nem szállítható tárgyat visz a járművön,

- saját maga, vagy az általa szállított kézipoggyász, túlméretezett tárgy, vagy élő állat bepiszkítja a járművet,

- a vészjelzőt indokolatlanul működésbe hozza,

- az utazási feltételekben rögzítetteket nem tartja be.

(5) bek. b) pontja: 12 000 Ft pótdíjat köteles fizetni az, aki nem vásárol pótjegyet.

A 6. § egy új (8) bekezdéssel egészül ki:

Díjmentes utazásra jogosult Budapest közigazgatási határától függetlenül a BKV járatok teljes vonalhosszán a 10. életévét be nem töltött személy. A díjmentes utazásra való jogosultságot a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal kell igazolni.

7. § (1) bek. új f) ponttal egészül ki:

A pótjegy ára 640 Ft.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3486/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a MSZP frakció módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés egyetért az előterjesztésben szereplő, a BKK által is javasolt „A1” változattal, amely szerint a viteldíjszint emelésére 2012-ben nem kerül sor a közösségi közlekedés versenyképességének javítása és az utasok további terhelésének elkerülése érdekében, egyúttal szükségesnek tartja a BKV Zrt. működési hatékonyságának javítását és a juttatási rendszerek a munkavállalók nettó átlagbérének megtartásával történő felülvizsgálatát, továbbá egyetért a tarifarendszer előterjesztésben szereplő változásokkal történő fejlesztésével, a kínálat bővítésével.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3487/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

alapítói jogkörében eljárva - figyelemmel az 1992. évi XXXVIII. törvény 100/N. § (7) bekezdésére is - utasítja a BKV Zrt. vezető tisztségviselőit, hogy:

- a kollektív szerződésben foglalt juttatások újratárgyalása érdekében, a BKV Zrt. finanszírozásának megoldatlanságára tekintettel azonnali intézkedéssel éljenek a kollektív szerződésben és a Munka törvénykönyvében foglalt lehetőséggel a kollektív szerződés 90 napos felmondási időtartammal történő felmondásával;

- továbbá haladéktalanul kezdjék meg a Társaságnál működő szakszervezetekkel a tárgyalásokat a várhatóan 2012. március 1-jén életbe lépő, és a 2012. év folyamán várható munkajogi változásokat is ütemezetten figyelembe vevő új kollektív szerződés kidolgozása és közös elfogadása érdekében.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3488/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

egyetért az előterjesztésben szereplő, a BKK által is javasolt „A1” változattal, amely szerint a viteldíjszint emelésére 2012-ben nem kerül sor a közösségi közlekedés versenyképességének javítása és az utasok további terhelésének elkerülése érdekében, egyúttal szükségesnek tartja a BKV Zrt. működési hatékonyságának javítását és a juttatási rendszerek felülvizsgálatát, továbbá egyetért a tarifarendszer előterjesztésben szereplő változtatásokkal történő fejlesztésével, a kínálat bővítésével.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 75/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről szóló 74/2009. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés - az előterjesztő által módosított - 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3489/2011 .(XI. 30.) Főv. Kgy. h.

indokoltnak tartja, hogy a kisgyerekes bérlet részévé váljon a fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvényben foglalt helyi kedvezményrendszernek, ennek érdekében felkéri a főpolgármestert, hogy éljen kezdeményezéssel a nemzeti fejlesztési miniszter felé.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

3490/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapest csoportos 24 órás jegy bevezetésének tapasztalatai alapján vizsgálja meg a Budapest csoportos 48 órás hétvégi jegy bevezetésének lehetőségét.

Határidő: 3 hónap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3491/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 36. pontként tárgyalja meg a „Támogatási szerződés megkötése a „közforgalmú folyami révek és kompok felújítási támogatásához” pályázathoz” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3492/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

- 12. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep (BKSZTT) üzemeltetésére vonatkozó döntések meghozatalára” című előterjesztést;

- a „Javaslat a Budapesti Tavaszi Fesztivál rendezvény támogatására” című előterjesztést a „Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” című előterjesztés előtt tárgyalja meg.

A napirend 11. pontja: Javaslat bizottsági tag cseréjére.

Előterjesztő: Losonczy Pál

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3493/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

2011. november 30-i hatállyal dr. Fogarasi László Györgyöt a fővárosi beruházásokat és fejlesztéseket vizsgáló bizottsági tagságából visszahívja, egyidejűleg dr. Virág Józsefet a Fővárosi Beruházásokat és Fejlesztéseket Vizsgáló Bizottság tagjává megválasztja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 12. pontja: Javaslat a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep (BKSZTT) üzemeltetésére vonatkozó döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3494/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a 2011. november 25. napján aláírt, a BKSZT Kft. üzletrész adás-vételére vonatkozó szerződést és mellékleteit az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

3495/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi az üzletrész adás-vételi megállapodás 6. sz. mellékletét képező „Műszaki Együttműködési Megállapodást” az ott írt tartalommal.

3496/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Mint a BKSZT Kft. tagja, jóváhagyja a BKSZT Kft. társasági szerződését módosító okiratokat az előterjesztés 5/a)-b) sz. mellékleteiben írt tartalommal és felhatalmazza a Fővárosi Önkormányzatot, mint tagot képviselő személyt, hogy a BKSZT Kft. taggyűlésén kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a taggyűlésnek a BKSZT Kft. társasági szerződését módosító okiratok elfogadásáról szóló döntését.

Határidő: a BKSZT Kft. soron következő taggyűlése

Felelős: Tarlós István

3497/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (2) bekezdésében a főpolgármesterre átruházott hatáskört, és mint a BKSZT Kft. tagja úgy dönt, hogy - a társasági szerződésben írt, Fővárosi Önkormányzatot, mint többségi tulajdonost illető ügyvezető kijelölési jogával élve - a korábbi ügyvezető helyett új ügyvezetőnek Haranghy Csabát (szig. sz.: 435 421 MA) jelöli és felhatalmazza a Fővárosi Önkormányzatot, mint tagot képviselő személyt, hogy a BKSZT Kft. taggyűlésén kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a taggyűlésnek a régi ügyvezető visszahívásáról és Haranghy Csaba új ügyvezető megválasztásáról szóló döntését.

Határidő: a BKSZT Kft. soron következő taggyűlése

Felelős: Tarlós István

3498/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 6. sz. mellékletét képező bérleti és üzemeltetési szerződést a mellékleteivel az ott írt tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy a szerződést írja alá.

Határidő: 2011. december 1.

Felelős: Tarlós István

3499/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az előterjesztés 7. sz. mellékletét képező, szennyvíztisztítási díj számítására vonatkozó kalkuláció „B” változatát és megállapítja, hogy a szennyvíztisztítási díj induló értéke 2011. december 1-jétől 28 Ft/m3.

Határidő: 2011. december 1.

Felelős: Tarlós István

3500/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 8. sz. mellékletét képező szennyvíztisztítási szolgáltatási szerződést az ott írt tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy a szerződést írja alá.

Határidő: 2011. december 1.

Felelős: Tarlós István

3501/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a 2942/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. határozatot, 2943/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. határozatot, 3444/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. határozatot és a 3445/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. határozatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 76/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, valamint a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetését ellátó szervezet létrehozásáról szóló 72/2005. (XI. 11.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 72/2011. (XI. 28.) Főv. Kgy. rendelet hatályba nem lépéséről, az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3502/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

mint a BKSZT Kft. tagja, jóváhagyja a BKSZT Kft. 2011. I-III. negyedévi tevékenységéről szóló beszámolót, elfogadja a BKSZT Kft. 2011. I-III. negyedévre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést, és jóváhagyja a BKSZT Kft. 2011. I-III. negyedévre vonatkozó közbenső mérlegét. Felhatalmazza a Fővárosi Önkormányzatot, mint tagot képviselő személyt, hogy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a taggyűlésen a BKSZT Kft. 2011. I-III. negyedévi tevékenységéről szóló beszámoló, a BKSZT Kft. 2011. I-III. negyedévre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentés és a BKSZT Kft. 2011. I-III. negyedévre vonatkozó közbenső mérlegének elfogadását.

Határidő: a BKSZT Kft. soron következő taggyűlése

Felelős: Tarlós István

A napirend 13. pontja: Javaslat a Parking Kft. feladatainak ellátásával kapcsolatos tulajdonosi döntésekre.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3503/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Parking Kft. 2011. évi Éves Közszolgáltatási Szerződésének módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 8 nap

Felelős: Tarlós István

3504/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a Parking Kft. 2011. évi módosított üzleti tervét az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3505/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

A Parking Kft. 2011. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosítása, a módosított üzleti terve, a teherforgalmi behajtási hozzájárulások ellenőrzési hatékonyságának növelése érdekében elvégzendő feladatokhoz szükséges forrás és a költségvetés egyenlegének biztosítása céljából

- csökkenti a „8506 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek” cím előirányzatát 467 926 E Ft-tal;

- csökkenti a „8501 Intézményi működési bevételek előirányzat” kiszámlázott áfa összegét 271 172 E Ft-tal;

- csökkenti a „7313 Parking Kft. feladatai” cím, azon belül dologi kiadások (áfával) előirányzatát 829 098 E Ft-tal;

- megemeli a „6001 Fővárosi Közterület-felügyelet” cím támogatási és kiadási előirányzatát 90 000 E Ft-tal (a kiadásból: személyi juttatások 70 866 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 19 134 E Ft).

3506/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a teherforgalmi behajtási hozzájárulások ellenőrzési hatékonyságának növelése érdekében intézkedjen az ehhez szükséges 90 000 E Ft összeg Fővárosi Közterület-felügyelet számlájára történő átutalásáról.

Határidő: 5 nap

Felelős: Tarlós István

3507/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a Parking Kft. által jelenleg ellátott feladatokat 2012. január 1-jétől a BKK Zrt. lássa el. Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. vonatkozó szerződését, valamint a Parking Kft. hatályos közszolgáltatási keretszerződésének 2011. december 31. napjával, közös megegyezéssel történő megszüntetését terjessze a Fővárosi Közgyűlés decemberi ülése elé.

Határidő: 2011. december 15.

Felelős: Tarlós István

3508/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Egyetért a feladatellátás átadásához kapcsolódóan a munkáltató személyében bekövetkező jogutódlás biztosításával. Felkéri a főpolgármestert, gondoskodjon arról, hogy a BKK Zrt. vezérigazgatója, valamint a Parking Kft. ügyvezetője a munkáltatói jogutódlásra vonatkozó megállapodást kösse meg.

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Tarlós István

3509/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, gondoskodjon arról, hogy a BKK Zrt. vezérigazgatója, valamint a Parking Kft. ügyvezetője a munkáltatói jogutódláshoz kapcsolódóan - legkésőbb a jogutódlást megelőzően tizenöt nappal - tájékoztassa a munkavállalókat a jogutódlás

a) időpontjáról, vagy tervezett időpontjáról,

b) okáról,

c) a munkavállalókat érintő jogi, gazdasági és szociális következményeiről,

továbbá kezdeményezzenek konzultációt a munkavállalókat érintő tervbe vett egyéb intézkedésekről.

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Tarlós István

3510/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi az 1009-1016/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. határozatokat.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3511/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Parking Kft. jogutód nélküli megszűnésének lehetőségét vizsgálja meg és a döntésre vonatkozó javaslatát terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2012. február 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 14. pontja: Javaslat az FTSZV Kft. 2010. évi és 2011. I. félévi jogos alulkompenzáció összegének elfogadására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3512/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó 2010. évi 11 488 E Ft, és 2011. I. félévi 58 736 E Ft jogos alulkompenzáció összegét.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 15. pontja: Javaslat erdőgazdálkodói feladatok ellátására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3513/2011.(XI.30.) Főv. Kgy. h.

a fővárosi tulajdonú erdőterületeken az egységes, szakszerű, folyamatos erdőgazdálkodás elvi szempontjait az alábbiak szerint határozza meg:

a) elsődleges célja a környezet- és természetvédelmi, valamint közjóléti funkció betöltése;

b) megfelelő birtokszerkezet kialakításának és megőrzésének az elérése;

c) csak az erdőgazdálkodásra alkalmas, vagy arra alkalmassá tehető területekre terjedjen ki;

d) a körzeti erdőterv és erdőterv határozat alapján éves erdőgazdálkodási terv készítendő (erdő-fenntartásra, erdei haszonvétel gyakorlására), a végrehajtásához szükséges költségeket az éves költségvetésben kell tervezni;

e) az éves erdőgazdálkodási terv végrehajtására megfelelő referenciával bíró szervezet/társaság felkutatása;

f) biztosítani kell az erdőterületek folyamatos védelmét a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően (növényvédelem, tűzvédelem, vadkár és rongálások elleni védelem, stb.);

g) a fővárosi erdővagyon bővítési lehetőségeinek vizsgálata;

h) az erdőkről és az erdőgazdálkodásról vezetett nyilvántartás korszerűsítése.

3514/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg és adjon tájékoztatást az erdőgazdálkodással kapcsolatosan megtett eddigi intézkedésekről, valamint az elért eredményekről (éves erdőtervek, nyilvántartás, erdőterületek informatikai megjelenítése, stb.)

Határidő: 2012. május 31.

Felelős: Tarlós István

3515/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy adjon tájékoztatást az erdőkre vonatkozó optimális birtokszerkezet kialakításának feltételeiről.

Határidő: 2012. november 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 16. pontja: Javaslat a 2011. január 16. - 21. közötti dunai árhullám védekezési költségeinek elszámolására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3516/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

a főpolgármester által 2011. január 16-21. közötti időszakra elrendelt árvízi védekezés költségét a vízrendezési feladatok céltartaléka terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3517/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Ennek érdekében csökkenti a „9163 Vízrendezési feladatok céltartaléka” cím kiadási előirányzatát 23 237 E Ft-tal és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7323 Vízrendezés” dologi kiadások 2011. évi előirányzatát.

3518/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. decemberi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 17. pontja: Javaslat döntések meghozatalára a BVK HOLDING Zrt. finanszírozási keretrendszeréről.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3519/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

az előterjesztés 1. számú mellékletében rögzített koncepciót „a BVK HOLDING Zrt. finanszírozási keretrendszeréről, az ésszerű nyereségről, a BVK Vállalatcsoporton belüli menedzsment díj alkalmazásáról” elfogadja, és az abban foglaltak alkalmazását jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3520/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

A BVK HOLDING Zrt., mint a tulajdonában álló leányvállalatok részvényese a 2012-es évi üzleti tervezésekor a működési költségeinek 10%-ig a leányvállalatok által megtermelt osztalékot fedezetként meghatározhatja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3521/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a BVK HOLDING Zrt. és a kizárólagos tulajdonában álló leányvállalatok alapító okiratainak a rendelkezései közé az elismert vállalatcsoporttá alakulásra tekintettel az előterjesztés 1. számú mellékletében megjelölt koncepció 1. számú függelékében rögzített „Vállalatcsoporton belüli menedzsment szolgáltatásról és annak ellenértékéről” szóló szövegrész megjelölésre kerüljön.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 18. pontja: Előterjesztés a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházai 2010. évi prevenciós programjának elszámolásáról.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3522/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

elfogadja és jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházai - az „Együtt” a szülés előtti, szülést követő mentális zavarok felismerése és kezelése az anya-gyermek egységben, a „Szenvedélybetegek és családtagjaik segítése családintervenciós és szocioterápiás módszerekkel”, valamint a „Kardiometabolikus program” című - prevenciós programokról készült szakmai és pénzügyi beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3523/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Az intézmény által visszautalt támogatás tervbe vétele érdekében megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi előirányzatát 3 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg ugyanezzel az összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

A napirend 19. pontja: Előterjesztés a Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet 2010. évi prevenciós programjának elszámolásáról.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3524/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

elfogadja és jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet „Vascularis prevenciója” és a „Stroke prevenciós program” című prevenciós programokról készült szakmai és pénzügyi beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3525/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

A fel nem használt és visszautalt támogatással, 824 E Ft-tal megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi, valamint a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 20. pontja: Javaslat a Budapesti Tavaszi Fesztivál rendezvény támogatására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3526/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

a „9120 Nagyrendezvények céltartaléka” cím előirányzata terhére a 2012. évi Budapesti Tavaszi Fesztivál rendezvény kiadásainak támogatására 150 000 E Ft-ot biztosít a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. számára.

3527/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

A „9120 Nagyrendezvények céltartaléka” cím működési célú tartalék előirányzatát 150 000 E Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „8106 Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft.” cím működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

3528/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződés módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás kihirdetését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 21. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3529/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

a „7248 Együtt a Fazekassal a XXI. század természettudományos oktatásért TÁMOP-3.1.3.-10/1 KMR” címre vonatkozóan kiegészíti a 3311/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. határozatot az alábbi szövegrésszel: „2012. évi üteme 111 892 E Ft, 2013. évi üteme 14 597 E Ft”, ezzel egyidejűleg a 424/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3530/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

A Főpolgármesteri Hivatal igazgatási apparátusának - frakciók mellett dolgozók (6 fő) nélküli - létszámát 2011. december 1-jei hatállyal 42 fővel megemeli, és ezzel egyidejűleg a foglalkoztatottak létszámát 1168 főben állapítja meg, melyből a köztisztviselői/ügykezelői álláshelyek száma 1015 fő, a fizikai álláshelyek száma 140 fő, a tisztségviselői létszám 6 fő, a Hivatalban kirendeléssel foglalkoztatottak száma 7 fő.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3531/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Engedélyezi az alábbi alapítványok, társadalmi szervezetek megjelölt összegű támogatásának átutalását a „8447 Főpolgármesteri keret” cím terhére:

1. Nem Adom Fel Alapítvány 1 000 E Ft,
2. Feledékeny
(Alzheimer-korral és más emlékezetzavarral élő)
Emberek Hozzátartozóinak Társasága 250 E Ft,
3. No.1 Mini és Motoros Team Sportegyesület 800 E Ft,
4. Budapesti Városvédő Egyesület 300 E Ft,
5. Vészhelyzet 2002 Életmentő Alapítvány 300 E Ft,
6. Thaisz Elek Alapítvány 200 E Ft,
7. Nemzetközi Gyermekmentő
Szolgálat Magyar Egyesület 1 000 E Ft,
8. Kós Károly Alapítvány 500 E Ft,
9. Budapesti Atlétikai Szövetség 200 E Ft,
10. Jövőbarát Alapítvány 500 E Ft,
11. Lakatos Menyhért Alapítvány 200 E Ft,
12. Szellemi Honvédelem Alapítvány 150 E Ft,
13. Corvinus Külügyi és Kulturális Egyesület 100 E Ft.

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztői kiegészítéssel megalkotja 77/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3532/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi az 1767/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. határozatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 22. pontja: A Bp. XIV. ker., Cinkotai u. 128-140. szám alatti, 31267/108 hrsz.-ú ingatlan értékesítése.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3533/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 18. § b) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a XIV. ker., Cinkotai út 128-140. számú, 31267/108 hrsz.-ú ingatlan értékesítése tárgyában eredményesnek minősíti az ingatlan tulajdonjogának értékesítése tárgyában lefolytatott nyilvános árverési eljárást azzal, hogy a Budapest XIV. ker., Cinkotai út 128-140. szám alatti, 31267/108 hrsz.-ú ingatlanra kiírt nyilvános árverés nyertese, így az ingatlan vevője a LIDL Magyarország Kereskedelmi Betéti Társaság, (székhely: 1037 Budapest, Rádl árok 6., cégjegyzék száma: 01-06-757718), a vételárként megajánlott 1 100 000 000 Ft + áfa (egymilliárd-egyszázmillió forint + áfa) összeggel, és ezen felül a Mozgássérültek Rehabilitációs Központja Alapítvány javára a földhasználati jog megváltása címén 31 362 135 Ft + áfa megfizetésének kötelezettségével. Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 5. számú mellékleteként csatolt adásvételi szerződést. Felhatalmazza a BFVK Zrt. vezérigazgatóját, Nagyunyomi Sényi Gábor Antal vezérigazgatót az adásvételi szerződés aláírására.

3534/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Hozzájárul ahhoz, hogy a LIDL Magyarország Kereskedelmi Bt. az adásvételi szerződés megkötése előtt saját költségére, veszélyére és felelősségére mindennemű kártalanítási és megfizetési igény kizárásával a 31267/108 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó építési engedély iránti kérelmet az illetékes szakhatóságnál benyújtsa azzal a feltétellel, hogy a LIDL Bt. kötelezettséget vállal arra, hogy az adásvételi szerződés esetleges meghiúsulása esetén az építési engedély kérelmet az építési hatóságnál haladéktalanul visszavonja.

A napirend 23. pontja: Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3535/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

a 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 47. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Bp. I. ker., 6635/2/A/16 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. I. ker., Országház u. 34. II/1. sz. alatt található, 203 m2 alapterületű lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 557/10000 tulajdoni hányaddal, vételára: 559 000 EUR; valamint a Bp. I. ker., 6635/2/A/31 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. I. ker., Országház u. 34. sétányszint 2. sz. alatt található, 4 m2 alapterületű, tároló megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 11/10000 tulajdoni hányaddal, vételára: 1000 EUR; mindösszesen: 560 000 EUR, azaz 166 880 000 Ft (EUR/HUF298) vételáron Christopher Adam Laska, mint vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3536/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

3537/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 74. §-ban biztosított jogával élve a Bp. V. ker., 24288/0/65 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. V. ker., Petőfi Sándor u. 3. A. lh. 3. em. 32. sz. alatt található, 37 m2 alapterületű lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 61/10000 tulajdoni hányaddal, 14 900 000 Ft (402 703 Ft/m2) vételáron Halász Éva és Ceccarelli Leonardo, mint vevők részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3538/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

3539/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 74. §-ban biztosított jogával élve a Bp. V. ker., 23932/1/A/13 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. V. ker., Vámház körút 6. II/4. sz. alatt található, 114 m2 alapterületű öröklakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 963/10000 tulajdoni hányaddal, 40 000 000 Ft vételáron Budai Ferenc, mint vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3540/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

3541/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 74. §-ban biztosított jogával élve a Bp. V. ker., 24175/0/A/4 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. V. ker., Ferenczy István u. 12. fszt. 3. sz. alatt található, 38 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 457/10000 tulajdoni hányaddal, 8 500 000 Ft vételáron Molnár Zoltán György, mint vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3542/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

3543/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 47. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Bp. V. ker., 24564/0/A/1 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. V. ker., Vigyázó Ferenc u. 3. pinceszintjén található, 340 m2 alapterületű, üzlethelyiség megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 1006/10000 tulajdoni hányaddal; valamint a Bp. V. ker., 24564/0/A/2 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. V. ker., Vigyázó Ferenc u. 3. földszintjén található, 623 m2 alapterületű, üzlethelyiség megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 1843/10000 tulajdoni hányaddal, mindösszesen 377 658 000 Ft vételáron a Gyönyörű Belváros Kft., mint vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3544/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

3545/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 74. §-ban biztosított jogával élve a Bp. V. ker., 24124/0/A/23 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. V. ker., Múzeum krt. 27. IV. em. 2/A. sz. alatt található, 64 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 339/10000 tulajdoni hányaddal, 19 500 000 Ft vételáron Hudák Péter és Hudák Péterné, mint vevők részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3546/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

3547/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben, a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 74. §-ban és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 47. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Bp. V. ker., 24487/0/A/88 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. V. ker., Dorottya u. 6. V. emelet 503. sz. alatt található, 125 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 74/10000 tulajdoni hányaddal, vételára: 462 600 EUR; valamint a Bp. V. ker., 24487/0/A/1 hrsz. alatt felvett, a Teremgarázs 36/10000 tulajdoni hányadát kitevő, ST01 számmal jelölt, 5,88 m2 alapterületű kerékpártároló, a közös tulajdonban maradó telekből, építményrészekből és felszerelésekből 5/10000 tulajdoni illetőséggel, vételára: 5000 EUR; és a Bp. V. ker., 24487/0/A/1 hrsz. alatt felvett, a Teremgarázs 84/10000 tulajdoni hányadát kitevő, GA033 számmal jelölt beálló, a közös tulajdonban maradó telekből, építményrészekből és felszerelésekből 11/10000 tulajdoni illetőséggel, vételára: 35 000 EUR; mindösszesen: 502 600 EUR, azaz 150 277 400 Ft vételáron Miller Jefim és Miller Irina, mint vevők részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3548/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 24. pontja: A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokkal történő gazdálkodás koncepciója 2011-2014.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3549/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokkal történő gazdálkodás koncepcióját az előterjesztés melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 25. pontja: Javaslat a BFVK Zrt.-nek a FIMŰV Zrt.-be történő beolvadásával kapcsolatos végleges vagyonmérlegek és vagyonleltárak jóváhagyására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3550/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK Zrt.) legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- Elfogadja a beolvadó Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt., a befogadó Fővárosi Ingatlankezelő Műszaki Vállalkozási Zrt., továbbá a jogutód Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. társaságok 2011. augusztus hónap 1. napjára elkészített vagyonmérlegeit és az azt alátámasztó vagyonleltárakat.

- Elfogadja a beolvadó Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt., a befogadó Fővárosi Ingatlankezelő Műszaki Vállalkozási Zrt., továbbá a jogutód Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. társaságok 2011. augusztus hónap 1. napjára elkészített vagyonmérlegeiről és az azt alátámasztó vagyonleltárakról kibocsátott könyvvizsgálói jelentést.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a jogutód Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 26. pontja: Végleges tulajdonosi hozzájárulás mentőállomás létesítéséhez a Bp. XV., Őrjárat u. 1-5. sz. alatti ingatlanon.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3551/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 17. §-a alapján végleges hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Bp. XV., Őrjárat u. 1-5. sz. alatti, 82285 helyrajzi számú ingatlanon az előterjesztés 3-4. sz. mellékletét képező bontási és építési engedélyezési tervdokumentációk alapján felépüljön az új Rákospalotai Mentőállomás.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 6-7. sz. mellékletét képező, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a XV. kerületi Önkormányzat között kötendő támogatási szerződés mellékletét képező földhasználati előszerződést és együttműködési megállapodást.

Jelen hozzájárulás nem mentesít az egyéb szükséges engedélyek beszerzési kötelezettsége alól.

Felkéri a főpolgármestert a tervdokumentációk és a szerződések aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 27. pontja: Fővárosi Cigány Önkormányzat helyiséghasználata.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3552/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

a Budapest VIII., 34686/0/A/26 hrsz. alatt felvett és természetben Budapest VIII., Szilágyi u. 5. sz. alatti, 198 m2 alapterületű helyiséget a Fővárosi Cigány Önkormányzat térítésmentes használatába adja, ennek megfelelően jóváhagyja és megköti az előterjesztés 4. számú mellékletét képező használati szerződést és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 28. pontja: Javaslat a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” (BKSZT) projekt támogatási szerződésének 3. sz. módosítására és beruházási engedélyokiratának 8. sz. módosítására.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3553/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei (2004/HU/16/C/PE/001 projekt) feladatot átütemezéssel és a kivitelezéshez szükséges 430 868 E Ft többletforrás biztosításával - 176 765 626 E Ft összköltséggel - 2013-ig kívánja megvalósítani.

3554/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” feladat előirányzatát 14 463 281 E Ft-tal, továbbá csökkenti a „8536 támogatás értékű beruházási bevétel” cím „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” előirányzatát 6 056 905 E Ft-tal (ebből Kohéziós Alap 4 232 263 E Ft, állami támogatás (KvVM) 1 824 642 E Ft), csökkenti a „8540 EIB hitelek” címen belül a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” előirányzatot 4 904 015 E Ft-tal.

Ezzel egyidejűleg megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatát 3 502 361 E Ft-tal.

A „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” feladat 2012. évi üteme 36 169 497 E Ft (ebből Kohéziós Alap 13 214 228 E Ft, állami támogatás (KvVM) 4 065 916 E Ft, EIB hitel 5 535 257 E Ft, saját forrás 13 354 096 E Ft), 2013. évi üteme 873 750 E Ft (ebből Kohéziós Alap 886 289 E Ft, állami támogatás (KvVM) 272 704 E Ft, EIB hitel 233 250 E Ft, saját forrás -518 493 E Ft). A feladat összköltsége 176 765 626 E Ft, ebből tény 2010. december 31-ig 128 607 192 E Ft.

3555/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

3556/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei beruházás (BKSZT) támogatási szerződésének 3. sz. módosítását az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3557/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei beruházás (BKSZT) engedélyokiratának 8. sz. módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 29. pontja: Javaslat a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága ügyrendjének módosítására.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3558/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. soron következő közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa az alábbi döntés meghozatalát:

Az Igazgatóság módosított ügyrendjének az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal történő jóváhagyását.

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésének időpontja

Felelős: Tarlós István

3559/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza Szikora Lindát, hogy a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként vegyen részt és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésének időpontja

Felelős: Tarlós István

A napirend 30. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és az EKZ 6 ÖVT-E Kft. közötti, az Árkád üzletközpont bővítéséhez kapcsolódó megállapodás módosítására.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3560/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az EKZ 6 ÖVT-E Kft.-vel, valamint az ECE Projektmanagement Budapest Kft.-vel az Árkád üzletközpont bővítéséhez kapcsolódó megállapodás 2. sz. módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 31. pontja: Javaslat az M2 metróvonal járműbeszerzésével kapcsolatos új pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásra.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3561/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

egyetért az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti, az M2 metróvonal járműbeszerzésére vonatkozó pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötésével és felkéri a főpolgármestert, hogy - átruházott hatáskörében eljárva - kösse meg és írja alá a megállapodást.

Határidő: a határozat elfogadását követő 10 nap

Felelős: Tarlós István

3562/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a járműbeszerzés költségfedezetét a mindenkori éves költség-ve-té-sé-ben biztosítja, továbbá, hogy a költségeket a költségvetés tervezésekor a mindenkori tervezési árfolyamon szerepelteti.

Határidő: mindenkor, az éves költségvetési rendelet összeállításakor

Felelős: Tarlós István

3563/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Az „M2. metróvonal járműállomány cseréje” feladatot 41 236,6 M Ft összköltséggel kívánja megvalósítani. A beruházás befejezési határidejét 2013. december 31-re módosítja.

3564/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Az előterjesztés 3. sz. mellékleteként csatolt megállapodásban foglalt pénzügyi ütemezéssel történő összhang megteremtése érdekében csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül az „M2. metróvonal járműállomány cseréje” feladat, ezen belül a pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre előirányzatát 13 375,9 M Ft-tal és ezzel egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi az új „9187 M2 metróvonal járműállomány cseréje céltartaléka” feladatot.

Az „M2 metróvonal járműállomány cseréje” feladat előirányzata 4 178,5 M Ft (ebből hitel: 2 089,2 M Ft), a 2012. évi ütem 25 675,7 M Ft (ebből hitel: 12 794, M Ft), a 2013. évi ütem 10 474,5 M Ft (ebből hitel: 5 068,7 M Ft).

3565/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés decemberi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

3566/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Engedélyezi a 2011. évi 4 178,5 M Ft-ot az aláírt megállapodás alapján a BKV Zrt. részére átutalni.

Határidő: 2011. december 13.

Felelős: Tarlós István

A napirend 32. pontja: Javaslat a főváros vagyonkezelésében lévő dunai partszakaszok rendezésével kapcsolatos döntések meghozatalára.

Előterjesztők: Hutiray Gyula, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3567/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK útján vizsgálja meg a fővárosi dunai partszakaszokon kikötők, illetve rakparti és hajózási létesítmények létesítésével, használatbavételével, üzemben tartásával, illetve egyéb hasznosításával foglalkozó gazdasági társasággal/okkal a fővárosi dunai partszakaszok hasznosítása vonatkozásában az együttműködés lehetséges módjait (így különösen szerződéses jogviszony létesítése, vagyonátruházás, új gazdasági társaság alapítása, vagy egyéb cégjogi konstrukciók kidolgozása útján) a főváros számára a legnagyobb gazdasági előnnyel járó megoldások megkeresése céljából.

Határidő: 2012. március 31.

Felelős: Tarlós István

3568/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Fővárosi Önkormányzat által kiadandó, a dunai partszakaszokra vonatkozó közterület-használati szerződésekkel kapcsolatos eljárás - a korábbi rendnek megfelelő - folytatásáról azzal, hogy új engedély legfeljebb 2012. november 30-ig terjedő hatállyal bocsátható ki.

Határidő: 2012. március 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 33. pontja: Javaslat a „3. sz. főforgalmi út menti lakóterületek zaj elleni védelme” című, 0011/2005-1/ÖP-1 számú projekthez kapcsolódóan a zajvédő falra biztosítás megkötésére.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3569/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

a „3. sz. főforgalmi út menti lakóterületek zaj elleni védelme” című, 0011/2005-1/ÖP-1 számú projekt végrehajtási szerződésében foglalt kötelezettségek teljesítése céljából vagyonbiztosítást kíván kötni a projekt keretében létrehozott 4744,21 m hosszú és 21035,19 m2 felületű új zajárnyékoló falra.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3570/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

A zajárnyékoló fal fenntartására vonatkozó vagyonbiztosítás megkötése érdekében 710 E Ft összegű keretet biztosít a 2011. évi költségvetésben a „7311 Út-, hídfenntartás” cím 108. törzsszámon rendelkezésre álló működési költségvetési előirányzatból.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3571/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt zárójelentésének jóváhagyását követően, az aktuális évre vonatkozóan és azt követően a fenntartási időszak végéig, de legalább 10 évig a biztosítási díj összegét az éves költségvetésben szerepelteti.

Határidő: a mindenkori éves költségvetés tervezésekor

Felelős: Tarlós István

3572/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a zajárnyékoló fal biztosításának megkötésére irányuló beszerzési eljárás lefolytatásáról gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 34. pontja: Javaslat „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - a Szentmihályi úton buszsáv kialakítása útpálya szélesítéssel” című, KMOP-2.3.1/B-08-2009-0010 számú projekt támogatási szerződésének 3. sz. módosítására.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3573/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - a Szentmihályi úton buszsáv kialakítása útpálya szélesítéssel” című, KMOP-2.3.1/B-08-2009-0010 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 3. sz. módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2011. december 20.

Felelős: Tarlós István

A napirend 35. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására a Budapest IV. kerület, Újpest Káposztásmegyer, Óceánárok utca-Íves utca-Koszterna utca-Homoktövis utca-Tófalva utca-volt Házgyári út-Ipari park által határolt terület KSZT FSZT jelű területére vonatkozóan.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3574/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésével összhangban a Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Káposztásmegyer, Óceánárok utca-Íves utca-Koszterna utca-Homoktövis utca-Tófalva utca-volt Házgyári út-Ipari park által határolt területre vonatkozó Kerületi Szabályozási Tervvel egyetért.

3575/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 36. pontja: „DUNÁNK PARTJAI BUDAPESTEN” egymásra épülő Városszerkezeti és Városépítészeti Ötletpályázat Budapest Duna-parti területeinek átfogó fejlesztési terveinek megalapozására.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3576/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

egyetért azzal, hogy a „DUNÁNK PARTJAI BUDAPESTEN” Városszerkezeti Ötletpályázat titkos, nyílt eljárásban, a Városépítészeti Ötletpályázat - a Fővárosi Közgyűlés 2856/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. határozatának megfelelően - meghívásos tervpályázati eljárásban kerüljön lebonyolításra a tervpályázati eljárások részletes szabályairól szóló 137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 37. pontja: Javaslat egyes - Fővárosi Közgyűlés által elhatározott - közútfelújítások és közúti forgalmi rend felülvizsgálatok előkészítésére.

Előterjesztők: Wintermantel Zsolt, Németh Szilárd, Németh Zoltán

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3577/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

egyetért azzal, hogy az előterjesztésben szereplő, a 3036-3037/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. határozatokban eldöntött, IV. kerület, Görgey Artúr utcát, V. kerület, Apáczai Csere János utcát és a XXI. kerület, Kossuth Lajos utcát érintő terveztetési munkákat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság valósítsa meg.

3578/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal az előterjesztésben bemutatott, kiviteli tervekkel nem rendelkező útszakaszok előkészítési, terveztetési feladatainak megvalósítására és ennek érdekében az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti engedélyokirat főelőirányzati összegét 16 177,3 M Ft-ban állapítja meg (melynek évenkénti üteme: 2010-ig tény felhasználással 8 604,0 M Ft, 2011. évi terv: 4 781,3 M Ft, 2012. évi terv: 2 792,0 M Ft). A megvalósítás érdekében csökkenti a „7311 Út-, hídfenntartás” cím, „intézményi felújítások”, ezen belül az „Útfelújítás 2009. évi” költségvetési soron szereplő 2011. évi előirányzatát 78,9 M Ft-tal, így az összköltség 5 430,6 M Ft-ra változik, a 2011. évi előirányzat 121,1 M Ft-ra csökken. Ezzel egyidejűleg 78,9 M Ft-tal megemeli a „8139 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” címen belül a „Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre” előirányzatot, így az összköltség, valamint a 2011. évi előirányzat 178,9 M Ft-ra nő.

3579/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Egyetért a 3577/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. határozatban szereplő 3 útszakasz felújításának, illetve forgalmi rend módosításának megterveztetésével és az ehhez szükséges források „2011-2012. évi felújítási célú, végleges pénzeszköz átadás-átvételéről szóló megállapodás” megkötésével történő biztosításával és ezzel egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy - átruházott hatáskörében eljárva - az előterjesztés 1. számú mellékletében benyújtott tartalommal kösse meg a megállapodást a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársasággal.

3580/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 2008-2010. évi útfelújítások engedélyokiratának VII. számú módosítását az előterjesztés 2. számú mellékletében bemutatott tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépésekor

Felelős: Tarlós István

3581/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 3578/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. határozatban foglalt döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 38. pontja: Támogatási szerződés megkötése a „közforgalmú folyami révek és kompok felújítási támogatásához” pályázathoz.

Előterjesztők: Wintermantel Zsolt, Németh Zoltán, Németh Szilárd

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3582/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által a közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, valamint új eszköz beszerzési támogatása igénybevételének részletes szabályairól szóló 31/2011. (VI. 30.) NFM rendelet által szabályozott pályázaton a közlekedésért felelős miniszter döntése értelmében elnyert támogatás felhasználására vonatkozó támogatási szerződést és felkéri a főpolgármestert, hogy a támogatási szerződést írja alá.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3583/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Fővárosi Önkormányzat és a BKV Zrt. közötti megállapodást a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által a közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, valamint új eszköz beszerzési támogatása igénybevételének részletes szabályairól szóló 31/2011. (VI. 30.) NFM rendelet által szabályozott pályázaton a közlekedésért felelős miniszter döntése értelmében elnyert támogatás felhasználására és felkéri a főpolgármestert, hogy a megállapodást írja alá.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3584/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy az 5069 E Ft támogatási összeg beérkezését követően a közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, valamint új eszköz beszerzési támogatása igénybevételének részletes szabályairól szóló 31/2011. (VI. 30.) NFM rendelet által szabályozott pályázaton elnyert támogatási összeg mértékével megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” című bevételi előirányzatot, ezzel egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi az új „81... Közforgalmú forgalmi révek és kompok felújítási támogatása a BKV részére” cím, azon belül a felújítási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre kiadási előirányzatot.

3585/2011 .(XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a támogatás beérkezését követően gondoskodjon a költségvetési rendelet támogatási szerződéssel összhangban történő módosításáról.

Határidő: a költségvetési rendelet következő módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 39. pontja: Egyes kulturális társaságok felügyelőbizottsági ügyrendjeinek, valamint a Centrál Színház Nonprofit Kft. SZMSZ-ének jóváhagyása.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3586/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Thália Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság felügyelőbizottságának ügyrendjét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy a Kulturális Bizottság 221/2001. (XI. 21.) Főv. Kgy. határozatával elfogadott felügyelőbizottsági ügyrend hatályát veszti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

3587/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az Új Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság felügyelőbizottságának ügyrendjét az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy a Kulturális Bizottság 222/2003. (XI. 26.) Főv. Kgy. határozatával elfogadott felügyelőbizottsági ügyrend hatályát veszti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

3588/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság felügyelőbizottságának ügyrendjét az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy a Kulturális Bizottság 27/2002. (II. 20.) számú határozatával elfogadott felügyelőbizottsági ügyrend hatályát veszti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

3589/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Centrál Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy a Kulturális Bizottság 51/2003. (III. 26.) számú határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat hatályát veszti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 40. pontja: Javaslat az Őzikék c. szobor haszonkölcsönbe adásáról szóló szerződés megkötésére.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3590/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 42. §-a alapján jóváhagyja, megköti László Péter szobrászművész Őzikék c. szobrának a keszthelyi Helikon Kastélymúzeum Nonprofit Kft. részére történő térítésmentes átadásáról szóló haszonkölcsön szerződést az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a döntést követő 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 41. pontja: Javaslat Ahn Eak Tai („An Ik Te”) mellszobor felállítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3591/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdés alapján, a Magyar-Koreai Társaság kérelmére jóváhagyja a Társaság költségviselésével, a Zsin Judit szobrászművész által készített, Ahn Eak Tai koreai zeneszerzőt ábrázoló bronz mellszobor felállítását a XIV. kerület Városligetben, a földalatti vasút Széchenyi fürdő megállója kijáratától nyugatra található zöldterületen a mellékelt térképvázlat szerint; a talapzaton a komponista neve, születési, halálozási évszáma a művet állítók feltüntetésével, a talapzat melletti gránit sziklán a zeneszerző életének budapesti vonatkozásait tartalmazó felirattal magyar, angol és koreai nyelven.

Határidő: a döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 42. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtár igazgatójának megbízásával kapcsolatos döntésre.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3592/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (9) bekezdése alapján egyetért azzal, hogy a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója magasabb vezetői beosztással megbízza dr. Dippold Pétert, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtár igazgatói feladatainak ellátásával 2012. január 1-jétől 2016. december 31-ig terjedő, öt év határozott időtartamra.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 43. pontja: Javaslat NKA pályázat benyújtására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3593/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

a Nemzeti Kulturális Alap Mozgókép Szakmai Kollégium által az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének támogatása érdekében szerver beszerzésre a 49/2011. (VIII. 3.) NEFMI rendelet alapján támogatott önkormányzatok részére kiírt pályázatot benyújtja az előterjesztés 3-4. sz. mellékletei szerinti tartalommal. Felhatalmazza a főpolgármestert a pályázati adatlapok és mellékletek aláírására, benyújtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 44. pontja: Javaslat az Oktatási, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztály vagyongazdai körébe tartozó üres, korábban oktatási-nevelési célokat szolgáló ingatlanok 2011. december 1-jével történő forgalomképessé nyilvánítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3594/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

a beterjesztett döntési javaslatot nem fogadja el, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés 2011. december 1-jei hatállyal kivonja az oktatási ágazat vagyoni köréből a

Budapest XIV., Pillangó utca 32. szám alatti, hrsz.: 32068/1;

Verőce, Faluföle utca, hrsz.: 683;

Verőce, Faluföle utca, hrsz.: 722/1;

Verőce, Faluföle utca, hrsz.: 722/2;

Vásárosnamény-Gergelyiugornya, Berek sétány 42. hrsz.: 4409;

Soltvadkert, Tavirózsa utca 5. hrsz.: 3198;

Szabadszállás, Erdő utca, hrsz.: 339/2;

Pilisszántó, hrsz.: 84/8

ingatlanokat és 2012. február 28-i határidővel további üzemeltetésre és hasznosításra átadja azokat jelen állapotukban a BFVK Zrt. részére azzal, hogy az átmeneti ingyenes használat biztosítva legyen az érintett gazdasági szervezetek számára.

Határidő: 2012. február 28.

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló többször módosított 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján 2011. december 1-jétől kivonja az oktatási ágazati vagyoni körből és egyidejűleg forgalomképessé minősíti a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező

Budapest II., Kavics utca 9. szám alatti, hrsz.: 14997;

Budapest II., Mecenzéf utca 9. szám alatti, hrsz.: 14998;

Budapest II., Bakfark Bálint utca 2. szám alatti, hrsz.: 13708;

Budapest VI., Rippl Rónai utca 22-26. szám alatti, hrsz.: 28296;

Budapest VIII., Vas utca 6. szám alatti, hrsz.: 36439/A/1;

Budapest IX., Gyáli út 25. szám alatti, hrsz.: 38236/156;

Budapest XI., Fehérvári út 159. szám alatti, hrsz.: 3170/49;

Budapest XI., Kőrösy József utca 3. szám alatti, hrsz.: 4275/10;

Budapest XI., Törökbálinti út 70. szám alatti, hrsz.: 1755/9;

Budapest XIII., Visegrádi utca 39. szám alatti, hrsz.: 25372/A/1;

Budapest XIII., Visegrádi utca 39. szám alatti, hrsz.: 25372/A/3;

Tolna, Fürdőház utca, hrsz.: 443

ingatlanokat azzal, hogy azok jelen állapotukban további üzemeltetésre és hasznosításra kerüljenek átadásra 2012. február 28-ig a BFVK Zrt. részére.

Határidő: 2012. február 28.

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló többször módosított 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján 2011. december 1-jétől kivonja az oktatási ágazati vagyoni körből és egyidejűleg forgalomképessé minősíti a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező

Budapest V., Egyetem tér 5. I/7. szám alatti, hrsz.: 24159/A/19;

Budapest VIII., Vas utca 10. szám alatti, hrsz.: 36441

ingatlanokat és azokat jelen állapotukban további üzemeltetésre 2012. február 28-ig átadja a BFVK Zrt. részére azzal, hogy a további döntésig az ingatlanok más célú hasznosítása ne valósuljon meg.

Határidő: 2012. február 28.

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló többször módosított 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján 2011. december 1-jétől kivonja az oktatási ágazati vagyoni körből és forgalomképessé minősíti a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező

Budapest V., Deák Ferenc utca 17. szám alatti, hrsz.: 24424/A/11

ingatlant azzal, hogy az további hasznosításra és üzemeltetésre kerüljön átadásra 2012. április 15-ig a BFVK Zrt. részére.

Határidő: 2012. április 15.

Felelős: Tarlós István

2011. december 1-jei hatállyal kivonja az oktatási ágazat vagyoni köréből és forgalomképessé minősíti Budapest XI., Hunyadi János út 2-4. szám alatti, 43587/14 helyrajzi számú ingatlan Fővárosi Önkormányzat ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonában lévő 1850 m2 területű ingatlanrészét, és a Fővárosi Önkormányzat tulajdonjogának a földhivatali nyilvántartásba történő bejegyzését követően a BFVK Zrt. részére átadja. Felkéri a főpolgármestert a szükséges intézkedés megtételére.

Határidő: a tulajdonjog bejegyzését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

Felkéri a főpolgármestert, tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a BFVK Zrt. közszolgáltatási szerződésében a fenti ingatlanok kerüljenek feltüntetésre.

Határidő: 2012. február 1.

Felelős: Tarlós István

2011. december 1-jei hatállyal kivonja az oktatási ágazat vagyongazdai köréből az ingyenes használatra átvett, Budapest XI., Budafoki út 70. szám alatti ingatlanrészt azzal, hogy az kerüljön átadásra 2012. február 28-ig a tulajdonos Budafoki úti Ingatlankezelő és Szolgáltató Kft. (1138 Budapest, Meder utca 8.) részére, és felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az erről szóló megállapodásnak a hatáskörrel rendelkező testület elé történő terjesztésére.

Határidő: 2012. február 28.

Felelős: Tarlós István

Hozzájárul a Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Budapest IX., Gyáli út 25. sz. alatti telephelyén lévő 2 db szolgálati lakásként nyilvántartott, kiürített helyiségcsoport lakásjellegének a megszüntetéséhez és felkéri a főpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A „3801 Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet” cím támogatási és kiadási (dologi) előirányzatának összesen 3140 E Ft összeggel történő egyidejű csökkentése mellett megemeli a

„370100 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadási előirányzatát 3140 E Ft-tal, ebből dologi kiadás: 3140 E Ft.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendeletmódosító ülése

Felelős: Tarlós István

Csökkenti a Főpolgármesteri Hivatal 8402 Intézményi felújítások céljellegű támogatási keretei között szereplő „Egyéb feladat”-ként megjelölt 2011. évi módosított előirányzatot 33 000 E Ft-tal (2011. módosított előirányzat 245 091 E Ft-ra módosul), s ezzel egyidejűleg tervbe veszi új feladatként:

- Fővárosi Beszédjavító Intézet és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény irodahelyiségek, vizesblokkok felújítása” feladat előirányzatát 15 000 E Ft-tal, valamint

- „3. sz. Fővárosi Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ belső felújítás” feladat előirányzatát 18 000 E Ft-tal.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (7) bekezdésében meghatározott jogkörében a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság és a Gazdasági Bizottság hatáskörét eseti jelleggel magához vonja, és Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának és megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. §-a alapján jóváhagyja a „Fővárosi Beszédjavító Intézet és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény irodahelyiségek, vizesblokkok felújítása” feladat 6627. azonosítójú engedélyokiratát az előterjesztés 34. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint a „3. sz. Fővárosi Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ belső felújítás” feladat 6628. azonosítójú engedélyokiratát az előterjesztés 35. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően az engedélyokiratok aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

Úgy dönt, hogy amennyiben az előterjesztéssel az oktatási ágazatból kivont ingatlanok értékesítéséből, bérbeadásából, egyéb hasznosításából a Fővárosi Önkormányzatnak bevétele származik, úgy a bevétel 25%-a elkülönítésre kerül az oktatási ágazatban halaszthatatlanná váló, későbbiekben meghatározandó felújítási, vagy rekonstrukciós feladatok fedezetéül.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tarlós István

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztéshez kapcsolódó költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a soron következő rendeletmódosítás alkalmával

Felelős: Tarlós István”.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3595/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újra kíván szavazni az előterjesztés határozati javaslatairól.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3596/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

2011. december 1-jei hatállyal kivonja az oktatási ágazat vagyoni köréből a

Budapest XIV., Pillangó utca 32. szám alatti, hrsz.: 32068/1;

Verőce, Faluföle utca, hrsz.: 683;

Verőce, Faluföle utca, hrsz.: 722/1;

Verőce, Faluföle utca, hrsz.: 722/2;

Vásárosnamény-Gergelyiugornya, Berek sétány 42. hrsz.: 4409;

Soltvadkert, Tavirózsa utca 5. hrsz.: 3198;

Szabadszállás, Erdő utca, hrsz.: 339/2;

Pilisszántó, hrsz.: 84/8

ingatlanokat és 2012. február 28-i határidővel további üzemeltetésre és hasznosításra átadja azokat jelen állapotukban a BFVK Zrt. részére azzal, hogy az átmeneti ingyenes használat biztosítva legyen az érintett gazdasági szervezetek számára.

Határidő: 2012. február 28.

Felelős: Tarlós István

3597/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló többször módosított 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján 2011. december 1-jétől kivonja az oktatási ágazati vagyoni körből és egyidejűleg forgalomképessé minősíti a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező

Budapest II., Kavics utca 9. szám alatti, hrsz.: 14997;

Budapest II., Mecenzéf utca 9. szám alatti, hrsz.: 14998;

Budapest II., Bakfark Bálint utca 2. szám alatti, hrsz.: 13708;

Budapest VI., Rippl Rónai utca 22-26. szám alatti, hrsz.: 28296;

Budapest VIII., Vas utca 6. szám alatti, hrsz.: 36439/A/1;

Budapest IX., Gyáli út 25. szám alatti, hrsz.: 38236/156;

Budapest XI., Fehérvári út 159. szám alatti, hrsz.: 3170/49;

Budapest XI., Kőrösy József utca 3. szám alatti, hrsz.: 4275/10;

Budapest XI., Törökbálinti út 70. szám alatti, hrsz.: 1755/9;

Budapest XIII., Visegrádi utca 39. szám alatti, hrsz.: 25372/A/1;

Budapest XIII., Visegrádi utca 39. szám alatti, hrsz.: 25372/A/3;

Tolna, Fürdőház utca, hrsz.: 443

ingatlanokat azzal, hogy azok jelen állapotukban további üzemeltetésre és hasznosításra kerüljenek átadásra 2012. február 28-ig a BFVK Zrt. részére.

Határidő: 2012. február 28.

Felelős: Tarlós István

3598/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló többször módosított 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján 2011. december 1-jétől kivonja az oktatási ágazati vagyoni körből és egyidejűleg forgalomképessé minősíti a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező

Budapest V., Egyetem tér 5. I. 7. szám alatti, hrsz.: 24159/A/19;

Budapest VIII., Vas utca 10. szám alatti, hrsz.: 36441

ingatlanokat és azokat jelen állapotukban további üzemeltetésre 2012. február 28-ig átadja a BFVK Zrt. részére azzal, hogy a további döntésig az ingatlanok más célú hasznosítása ne valósuljon meg.

Határidő: 2012. február 28.

Felelős: Tarlós István

3599/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló többször módosított 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján 2011. december 1-jétől kivonja az oktatási ágazati vagyoni körből és forgalomképessé minősíti a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező

Budapest V., Deák Ferenc utca 17. szám alatti, hrsz.: 24424/A/11

ingatlant azzal, hogy az további hasznosításra és üzemeltetésre kerüljön átadásra 2012. április 15-ig a BFVK Zrt. részére.

Határidő: 2012. április 15.

Felelős: Tarlós István

3600/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

2011. december 1-jei hatállyal kivonja az oktatási ágazat vagyoni köréből és forgalomképessé minősíti Budapest XI., Hunyadi János út 2-4. szám alatti, 43587/14 helyrajzi számú ingatlan Fővárosi Önkormányzat ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonában lévő 1850 m2 területű ingatlanrészét, és a Fővárosi Önkormányzat tulajdonjogának a földhivatali nyilvántartásba történő bejegyzését követően a BFVK Zrt. részére átadja. Felkéri a főpolgármestert a szükséges intézkedés megtételére.

Határidő: a tulajdonjog bejegyzését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

3601/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a BFVK Zrt. közszolgáltatási szerződésében a fenti ingatlanok kerüljenek feltüntetésre.

Határidő: 2012. február 1.

Felelős: Tarlós István

3602/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

2011. december 1-jei hatállyal kivonja az oktatási ágazat vagyongazdai köréből az ingyenes használatra átvett, Budapest XI., Budafoki út 70. szám alatti ingatlanrészt azzal, hogy az kerüljön átadásra 2012. február 28-ig a tulajdonos Budafoki úti Ingatlankezelő és Szolgáltató Kft. (1138 Budapest, Meder utca 8.) részére, és felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az erről szóló megállapodásnak a hatáskörrel rendelkező testület elé történő terjesztésére.

Határidő: 2012. február 28.

Felelős: Tarlós István

3603/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Hozzájárul a Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Budapest IX., Gyáli út 25. sz. alatti telephelyén lévő 2 db szolgálati lakásként nyilvántartott, kiürített helyiségcsoport lakásjellegének a megszüntetéséhez és felkéri a főpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3604/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

A „3801 Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet” cím támogatási és kiadási (dologi) előirányzatának összesen 3140 E Ft összeggel történő egyidejű csökkentése mellett megemeli a

„370100 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadási előirányzatát 3140 E Ft-tal

ebből dologi kiadás: 3140 E Ft.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendeletmódosító ülése

Felelős: Tarlós István

3605/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Csökkenti a Főpolgármesteri Hivatal 8402 Intézményi felújítások céljellegű támogatási keretei között szereplő „Egyéb feladat”-ként megjelölt 2011. évi módosított előirányzatot 33 000 E Ft-tal (2011. módosított előirányzat 245 091 E Ft-ra módosul), s ezzel egyidejűleg tervbe veszi új feladatként:

- Fővárosi Beszédjavító Intézet és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény irodahelyiségek, vizesblokkok felújítása” feladat előirányzatát 15 000 E Ft-tal, valamint

- „3. sz. Fővárosi Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ belső felújítás” feladat előirányzatát 18 000 E Ft-tal.

3606/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (7) bekezdésében meghatározott jogkörében a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság és a Gazdasági Bizottság hatáskörét eseti jelleggel magához vonja, és Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának és megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. §-a alapján jóváhagyja a „Fővárosi Beszédjavító Intézet és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény irodahelyiségek, vizesblokkok felújítása” feladat 6627. azonosítójú engedélyokiratát az előterjesztés 34. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint a „3. sz. Fővárosi Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ belső felújítás” feladat 6628. azonosítójú engedélyokiratát az előterjesztés 35. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően az engedélyokiratok aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

3607/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy amennyiben az előterjesztéssel az oktatási ágazatból kivont ingatlanok értékesítéséből, bérbeadásából, egyéb hasznosításából a Fővárosi Önkormányzatnak bevétele származik, úgy a bevétel 25%-a elkülönítésre kerül az oktatási ágazatban halaszthatatlanná váló, későbbiekben meghatározandó felújítási, vagy rekonstrukciós feladatok fedezetéül.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tarlós István

3608/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztéshez kapcsolódó költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a soron következő rendeletmódosítás alkalmával

Felelős: Tarlós István.

A napirend 45. pontja: Javaslat egyes közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3609/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

módosítja a 3. sz. Fővárosi Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (Budapest V., Deák Ferenc utca 17.) alapító okiratát az előterjesztés 2.1 számú melléklete szerinti tartalommal.

3610/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a 4. sz. Fővárosi Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (Budapest VII., Izabella utca 1.) alapító okiratát az előterjesztés 2.2 számú melléklete szerinti tartalommal.

3611/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Csalogány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon (Budapest III., San Marco u. 48-50.) alapító okiratát az előterjesztés 2.3 számú melléklete szerinti tartalommal.

3612/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Deák Ferenc Középiskolai Kollégium (Budapest XI., Rimaszombati út 2.) alapító okiratát az előterjesztés 2.4 számú melléklete szerinti tartalommal.

3613/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola (Budapest XIV., Egressy út 71.) alapító okiratát az előterjesztés 2.5 számú melléklete szerinti tartalommal.

3614/2011.(XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Eötvös József Gimnázium (Budapest V., Reáltanoda utca 7.) alapító okiratát az előterjesztés 2.6 számú melléklete szerinti tartalommal.

3615/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola (Budapest XX., Török Flóris u. 89.) alapító okiratát az előterjesztés 2.7 számú melléklete szerinti tartalommal.

3616/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Beszédjavító Intézet és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (Budapest V., Deák Ferenc utca 17.) alapító okiratát az előterjesztés 2.8 számú melléklete szerinti tartalommal.

3617/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Gennaro Verolino Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Budapest XII., Hegyhát u. 19.) alapító okiratát az előterjesztés 2.9 számú melléklete szerinti tartalommal.

3618/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola (Budapest IX., Ecseri út 5-7.) alapító okiratát az előterjesztés 2.10 számú melléklete szerinti tartalommal.

3619/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Káldor Miklós Kollégium (Budapest II., Felvinci út 8.) alapító okiratát az előterjesztés 2.11 számú melléklete szerinti tartalommal.

3620/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Kós Károly Kollégium (Budapest XIV., Mogyoródi út 19.) alapító okiratát az előterjesztés 2.12 számú melléklete szerinti tartalommal.

3621/2011.(XI.30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet (Budapest VIII., Vas utca 8.) alapító okiratát az előterjesztés 2.13 számú melléklete szerinti tartalommal.

3622/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon (Budapest XIV., Mexikói út 59-60.) alapító okiratát az előterjesztés 2.14 számú melléklete szerinti tartalommal.

3623/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola (Budapest XIV., Kerepesi út 124.) alapító okiratát az előterjesztés 2.15 számú melléklete szerinti tartalommal.

3624/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium (Budapest VI., Andrássy út 63-65.) alapító okiratát az előterjesztés 2.16 számú melléklete szerinti tartalommal.

3625/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Széchenyi István Gimnázium (Budapest XI., Rimaszombati út 2-4.) alapító okiratát az előterjesztés 2.17 számú melléklete szerinti tartalommal.

3626/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Terézvárosi Középfokú Kollégium (Budapest VI., Hegedű utca 1.) alapító okiratát az előterjesztés 2.18 számú melléklete szerinti tartalommal.

3627/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Terézvárosi Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola (Budapest VI., Szondy utca 41.) alapító okiratát az előterjesztés 2.19 számú melléklete szerinti tartalommal.

3628/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Zrínyi Miklós Gimnázium (Budapest X., Mádi utca 173.) alapító okiratát az előterjesztés 2.21 számú melléklete szerinti tartalommal.

3629/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola (Budapest XIV., Thököly út 48-54.) alapító okiratát az előterjesztés 2.22 számú melléklete szerinti tartalommal.

3630/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szakközépiskola (Budapest VIII., Vas u. 9-11.) alapító okiratát az előterjesztés 2.23 számú melléklete szerinti tartalommal.

3631/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 2.1-2.19 és a 2.21-2.23 számú mellékleteiben található alapító okirat módosítások aláírására és az előterjesztés 3.1-3.19 és a 3.21-3.23 számú mellékletek szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírására és kiadására

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 46. pontja: Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona és a Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Balatonboglár) közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3632/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a 4215 címkódú Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona költségvetési szerv és a 4213 címkódú Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Balatonboglár) költségvetési szerv között létrejött munkamegosztási megállapodást az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3633/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

A 2507/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozatot az alábbiak szerint módosítja:

A gazdasági átszervezés miatt 16 (fő) engedélyezett álláshelyet érintő végleges létszámcsökkentést hajt végre - 15 (fő) esetében 2012. január 1-jei kezdetű felmentéssel, 1 (fő) esetében 2012. március 1-jei felmentéssel -, melyhez kapcsolódóan a létszámkeretek csökkentésére az alábbiak szerint kerül sor:

- 2012. január 1-jével 14 engedélyezett (üres) álláshely, ebből 7 álláshely a 4213 címkódú Balatonboglári Gyermekotthon intézménynél és 7 álláshely a 4215 címkódú II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon intézménynél;

- 2012. szeptember 1-jével 1 (fő) engedélyezett (betöltött) álláshely - 2012. január 1-jei kezdetű felmentéssel (felmentési idő leteltét követően) a 4213 címkódú Balatonboglári Gyermekotthon intézménynél;

- 2012. november 1-jével 1 (fő) engedélyezett (betöltött) álláshely 2012. március 1-jei kezdetű felmentéssel - (felmentési idő leteltét követően) a 4215 címkódú II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon intézménynél.

Határidő: 2012. január 1-jei hatállyal a 2012. évi költségvetés tervezésekor, 2012. szeptember 1-jei hatállyal a 2012. szeptemberi rendeletmódosításkor, illetve 2012. november 1-jei hatállyal a 2012. novemberi rendelet-módosításkor

Felelős: Tarlós István

3634/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

A 2508/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozatot az alábbiak szerint módosítja:

A gazdasági integrációval az intézményi létszámkereteket az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: főben

2011. július

2012. január 1-jei hatállyal
2012.
szeptember 1-jei
hatállyal

2012. november 1-jei hatállyal

Cím-
kód


Intézmény


Eng.
létszámkeret

Ebből gazdasági-
technikai
létszám
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény szakmai létszáma
Gazdasági-
technikai létszám-
átcsoportosítás
Véglegesen megszün-
tetésre kerülő üres álláshelyek


Engedélyezett létszám
Véglegesen megszünte-tésre
kerülő
betöltött
álláshelyek
Véglegesen megszünte-
tésre kerülő
betöltött
álláshelyek
Az integráció és a létszám-
leépítés utáni engedélyezett létszámkeret
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
4213 Balatonboglár 70 30 40 -22 -7 41 -1 0 40
4215 II. Rákóczi F. 58 24 34 +22 -7 73 0 -1 72
Összesen: 128 54 74 0 -14 114 -1 -1 112

Határidő: 2012. január 1-jei hatállyal a 2012. évi költségvetés tervezésekor, 2012. szeptember 1-jei hatállyal a 2012. szeptemberi rendeletmódosításkor, illetve 2012. november 1-jei hatállyal a 2012. novemberi rendelet-módosításkor

Felelős: Tarlós István

3635/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

A 2515/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozatot az alábbiak szerint módosítja:

Felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket, hogy a 16 álláshelyet érintő végleges létszámleépítéshez kapcsolódó tényleges kifizetésekről készüljön elszámolás és azt terjessze be a Fővárosi Közgyűlés 2012. decemberi ülésére.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2012. decemberi ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 47. pontja: Javaslat egyes gyermekvédelmi intézmények szakmai programjainak jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3636/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (3345 Mónosbél, Dózsa György út 12.) I-es és II-es számú szakmai egységének módosított szakmai programját.

Felhatalmazza a főpolgármestert az intézményi szakmai programok jóváhagyási záradékainak az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal való aláírására és az intézmény részére történő kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3637/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának Hűvösvölgyi Gyermekotthona (1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 165.) I-es és II-es számú szakmai egységének módosított szakmai programját.

Felhatalmazza a főpolgármestert az intézményi szakmai programok jóváhagyási záradékainak az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal való aláírására és az intézmény részére történő kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3638/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának Kornis Klára Gyermekotthona (1042 Budapest, Árpád út 199.) gyermekvédelmi intézmény módosított szakmai programját.

Felhatalmazza a főpolgármestert az intézményi szakmai program jóváhagyási záradékának az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal való aláírására és az intézmény részére történő kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3639/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata (1081 Budapest, Alföldi u. 9-13.) telephelye újonnan elkészített szakmai programját.

Felhatalmazza a főpolgármestert az intézményi szakmai program jóváhagyási záradékának az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal való aláírására és az intézmény részére történő kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3640/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Csalogány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon (1034 Budapest, San Marco u. 48-50.) gyermekotthoni részlegének módosított szakmai programját.

Felhatalmazza a főpolgármestert az intézményi szakmai program jóváhagyási záradékának az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal való aláírására, és az intézmény részére történő kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3641/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (1108 Budapest, Újhegyi sétány 9-11.) gyermekotthoni részlegének módosított szakmai programját.

Felhatalmazza a főpolgármestert az intézményi szakmai program jóváhagyási záradékának az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal való aláírására és az intézmény részére történő kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3642/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Gennaro Verolino Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon (1121 Budapest, Hegyhát út 19.) gyermekotthoni részlegének módosított szakmai programját.

Felhatalmazza a főpolgármestert az intézményi szakmai program jóváhagyási záradékának az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal való aláírására és az intézmény részére történő kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3643/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Szent Miklós Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (1035 Budapest, Miklós tér 5.) gyermekotthoni részleg I-es és II-es számú szakmai egységének módosított szakmai programját.

Felhatalmazza a főpolgármestert az intézményi szakmai programok jóváhagyási záradékainak az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalommal való aláírására és az intézmény részére történő kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3644/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon (1089 Budapest, Diószeghy u. 25.) gyermekotthoni részlegének módosított szakmai programját.

Felhatalmazza a főpolgármestert az intézményi szakmai program jóváhagyási záradékának az előterjesztés 9. számú melléklete szerinti tartalommal való aláírására és az intézmény részére történő kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3645/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Gyermekotthon (8410 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1.) gyermekotthoni részleg I-es és II-es számú szakmai egységének módosított szakmai programját.

Felhatalmazza a főpolgármestert az intézményi szakmai programok jóváhagyási záradékainak az előterjesztés 10. számú melléklete szerinti tartalommal való aláírására és az intézmény részére történő kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3646/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.) gyermekotthoni részlegének módosított szakmai programját.

Felhatalmazza a főpolgármestert az intézményi szakmai program jóváhagyási záradékának az előterjesztés 11. számú melléklete szerinti tartalommal való aláírására és az intézmény részére történő kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3647/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon (2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 31.) gyermekotthoni részlegének módosított szakmai programját.

Felhatalmazza a főpolgármestert az intézményi szakmai program jóváhagyási záradékának az előterjesztés 12. számú melléklete szerinti tartalommal való aláírására és az intézmény részére történő kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 48. pontja: Javaslat egyes gyermekvédelmi intézmények szervezeti és működési szabályzatainak jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3648/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona (1038 Budapest, Dózsa György út 44.) szervezeti és működési szabályzatát.

Felhatalmazza a főpolgármestert a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyási záradékának, az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal való aláírására és az intézmény részére történő kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3649/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (3345 Mónosbél, Dózsa György út 12). szervezeti és működési szabályzatát.

Felhatalmazza a főpolgármestert a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyási záradékának az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal való aláírására és az intézmény részére történő kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3650/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának Hűvösvölgyi Gyermekotthona (1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 165.) szervezeti és működési szabályzatát.

Felhatalmazza a főpolgármestert a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyási záradékának az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal való aláírására és az intézmény részére történő kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3651/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája (2841 Oroszlány, Rákóczi u. 53.) szervezeti és működési szabályzatát.

Felhatalmazza a főpolgármestert a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyási záradékának az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal való aláírására és az intézmény részére történő kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3652/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának Zirzen Janka Gyermekotthona (1021 Budapest, Heinrich István út 2.) szervezeti és működési szabályzatát.

Felhatalmazza a főpolgármestert a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyási záradékának az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal való aláírására és az intézmény részére történő kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3653/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő utcai Gyermekotthona és Óvodája (1025 Budapest, Cseppkő u. 74.) szervezeti és működési szabályzatát.

Felhatalmazza a főpolgármestert a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyási záradékának az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal való aláírására és az intézmény részére történő kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3654/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája (1021 Budapest, Hárshegyi út 9.) szervezeti és működési szabályzatát.

Felhatalmazza a főpolgármestert a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyási záradékának az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal való aláírására és az intézmény részére történő kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3655/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Általános Iskolája (1112 Budapest, Menyecske u. 16.) szervezeti és működési szabályzatát.

Felhatalmazza a főpolgármestert a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyási záradékának az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalommal való aláírására és az intézmény részére történő kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3656/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Gyermekotthona (1191 Budapest, József Attila u. 65-69.) szervezeti és működési szabályzatát.

Felhatalmazza a főpolgármestert a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyási záradékának az előterjesztés 9. számú melléklete szerinti tartalommal való aláírására és az intézmény részére történő kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3657/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának Kornis Klára Gyermekotthona (1042 Budapest, Árpád út 199.) szervezeti és működési szabályzatát.

Felhatalmazza a főpolgármestert a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyási záradékának az előterjesztés 10. számú melléklete szerinti tartalommal való aláírására és az intézmény részére történő kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3658/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona (1103 Budapest, Kőér u. 26.) szervezeti és működési szabályzatát.

Felhatalmazza a főpolgármestert a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyási záradékának az előterjesztés 11. számú melléklete szerinti tartalommal való aláírására és az intézmény részére történő kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3659/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete (1087 Budapest, Kerepesi út 33.) szervezeti és működési szabályzatát.

Felhatalmazza a főpolgármestert a Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyási záradékának az előterjesztés 12. számú melléklete szerinti tartalommal való aláírására és az intézmény részére történő kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

3660/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai (1063 Budapest, Kmety György u. 31.) szervezeti és működési szabályzatát.

Felhatalmazza a főpolgármestert a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyási záradékának az előterjesztés 13. számú melléklete szerinti tartalommal való aláírására és az intézmény részére történő kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 49. pontja: Javaslat az oktatási ágazatban létrejött gazdasági szervezetek szervezeti és működési szabályzatainak jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3661/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a BETISZK Gazdasági Szervezete (1073 Budapest, Dohány u. 65.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 1. számú melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3662/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Csepel TISZK Gazdasági Szervezete (1211 Budapest, Posztógyár u. 10.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 2. számú melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3663/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Dél-Budai TISZK Gazdasági Szervezete (1126 Budapest, Márvány u. 32.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 3. számú melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3664/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az Építőipari TISZK Gazdasági Szervezete (1087 Budapest, Mosonyi u. 6.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 4. számú melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3665/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az ÉPTISZK Gazdasági Szervezete (1139 Budapest, Váci út 179-183.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 5. számú melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3666/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Gazdasági TISZK Gazdasági Szervezete (1011 Budapest, Ponty u. 1-3.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 6. számú melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3667/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Gimnáziumok Gazdasági Szervezete (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 49-51.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 7. számú melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3668/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Gundel TISZK Gazdasági Szervezete (1134 Budapest, Huba u. 7.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 8. számú melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3669/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 49-51.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 9. számú melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3670/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Humán TISZK Gazdasági Szervezete (1088 Budapest, Ludovika tér 1.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 10. számú melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3671/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Kollégiumok Gazdasági Szervezete (1149 Budapest, Mogyoródi út 19-21.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 11. számú melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3672/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Modell TISZK Gazdasági Szervezete (1133 Budapest, Vág u. 12-14.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 12. számú melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3673/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Petrik TISZK Gazdasági Szervezete (1146 Budapest, Thököly út 48-54.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 13. számú melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3674/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Szily TISZK Gazdasági Szervezete (1149 Budapest, Várna u. 23.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 14. számú melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3675/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Színes TISZK Gazdasági Szervezete (1106 Budapest, Maglódi út 8.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 15. számú melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3676/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a 3661-3675/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódóan az előterjesztés 1-15. számú mellékletei szerinti jóváhagyások aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 50. pontja: Javaslat a FOK Nonprofit Kft.-vel kötendő közszolgáltatási szerződésre.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3677/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

az iskolaadminisztrációs és ügyviteli adminisztrációs szoftver felhasználói jogának biztosításáért és üzemeltetéséért a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatának 48 600 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg megemeli a „8114 Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Nonprofit Kft.” működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre cím előirányzatát.

3678/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a „8114 Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Nonprofit Kft.” címre 92 449 E Ft előirányzatot (működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre) a 2012. évi költségvetésben biztosítja.

Határidő: költségvetési tervezés készítésekor

Felelős: Tarlós István

3679/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1088 Budapest, Bródy S. u. 14.) és a Fővárosi Önkormányzat között létrejövő közszolgáltatási szerződést az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

3680/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a soron következő rendeletmódosító Közgyűlés elé.

Határidő: 2011. december

Felelős: Tarlós István

3681/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 3677/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. határozatban szereplő összeg soron kívüli utalásáról intézkedjék.

Határidő: döntést követő 5 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 51. pontja: Javaslat - fővárosi kerületi önkormányzattól történő - közoktatási feladat átvételére.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3682/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros XX. kerület, Pesterzsébet Önkormányzata által a Fővárosi Önkormányzatnak átadott szakiskolai ellátási feladatról gondoskodik, e feladat ellátásához nincs szükség a Baross Gábor Szakiskola (1204 Budapest, Székelyhíd u. 23.) további működtetéséhez. A tanulók számára a Fővárosi Önkormányzat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 86. § (3) bekezdése alapján saját intézményhálózatában biztosítja a megkezdett tanulmányok folytatását.

Határidő: 2012. július 1.

Felelős: Tarlós István

3683/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

A megszűnő Baross Gábor Szakiskola közlekedés szakmacsoportos tanulóit a Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola, a távfűtés-szerelő tanulókat a Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola fogadja, és biztosítja számukra megkezdett tanulmányaik folytatását. A fogadó intézmények az átjelentkező tanulók részére az átvételről, beiratkozásról szóló dokumentumot 2012. június 30-ig kiadják.

Határidő: 2012. június 30.

Felelős: Tarlós István

3684/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros XX. kerület, Pesterzsébet Önkormányzata által a Fővárosi Önkormányzatnak átadott középiskolai, szakiskolai ellátási feladatról gondoskodik, e feladat ellátásához nincs szükség a Gróf Széchenyi István Szakiskola és Gimnázium (1203 Budapest, Kálmán u. 15.) további működtetéséhez. A tanulók számára a Fővárosi Önkormányzat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 86. § (3) bekezdése alapján saját intézményhálózatában biztosítja a megkezdett tanulmányok folytatását.

Határidő: 2012. július 1.

Felelős: Tarlós István

3685/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

A megszűnő Gróf Széchenyi István Szakiskola és Gimnázium 9-10. évfolyamos, szakmai alapozó képzésben részt vevő tanulóit a Szamos Mátyás Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola, a 11-12-13. szakképző évfolyamok tanulóit a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola fogadja, és biztosítja számukra megkezdett tanulmányaik folytatását. A fogadó intézmények az átjelentkező tanulók részére az átvételről, beiratkozásról szóló dokumentumot 2012. június 30-ig kiadják. A megszűnő Gróf Széchenyi István Szakiskola és Gimnázium esti munkarendű gimnáziumi felnőttoktatásában résztvevő tanulókat a Széchenyi István Gimnázium fogadja.

Határidő: 2012. június 30.

Felelős: Tarlós István

3686/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Amennyiben a 3682-3685/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. határozatokban megfogalmazott feladatátvétel következményeként szükséges, Budapest Főváros Önkormányzata 2012. július 31-ig a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (9) bekezdése alapján kezdeményezi, hogy az átvett feladatellátáshoz Budapest Főváros XX. kerület, Pesterzsébet Önkormányzata használatra adja át a feladat ellátását szolgáló, az oktató-nevelő munkát segítő eszközöket és felszereléseket. Felkéri a főpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2012. július 31.

Felelős: Tarlós István

3687/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Amennyiben a 3682-3685/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. határozatokban megfogalmazott feladatátvétel következményeként a fogadó intézményekben osztály- és/vagy csoportszám növekedés történik a 2012/2013. tanévben, és ehhez az egyes intézményekben humánerőforrás bővítés szükséges, a fogadó intézmények a megszűnő Baross Gábor Szakiskolában és a megszűnő Gróf Széchenyi István Szakiskola és Gimnáziumban korábban közalkalmazotti jogviszonyban lévő munkavállalóknak ajánlják fel elsősorban az álláshelyet.

Határidő: 2012. augusztus 31.

Felelős: Tarlós István

3688/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 3682-3687/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. döntéseket ismertesse Budapest Főváros XX. kerület, Pesterzsébet Önkormányzatával.

Határidő: a döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

3689/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Amennyiben a 3682-3685/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. határozatokban megfogalmazott feladatátvétel következményeként a fogadó intézményekben osztály- és/vagy csoportszám növekedés történik a 2012/2013. tanévben, az ehhez szükséges költségvetési többletforrást a Fővárosi Önkormányzat a tanévi feladatváltozások keretében biztosítja.

Határidő: 2012. október 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 52. pontja: Javaslat együttműködési szándéknyilatkozat aláírására Gondoskodó Kollégiumok Hálózata létrehozása céljából.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3690/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársága és Budapest Főváros Önkormányzata között létrejött együttműködési szándéknyilatkozatot a Gondoskodó Kollégiumok Hálózata létrehozására az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti tartalommal, továbbá felkéri a főpolgármestert a szándéknyilatkozat aláírására.

Határidő: döntést követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 53. pontja: Javaslat a kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek külföldi kiküldetéseivel és szakmai beszámolóival kapcsolatos döntésre.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3691/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva elfogadja a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. ügyvezetője, Szabó György 2011. október 3-5. közötti pozsonyi utazásával kapcsolatos szakmai beszámolóját, és engedélyezi részére az utazással összefüggésben az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alapján elszámolható igazolt költségek kifizetését.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

3692/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva elfogadja a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Bálint András 2011. október 4-6. közötti gyergyószentmiklósi utazásával kapcsolatos szakmai beszámolóját, és engedélyezi részére az utazással összefüggésben az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alapján elszámolható igazolt költségek kifizetését.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

3693/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva elfogadja az Új Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Márta István 2011. október 4-6. közötti gyergyószentmiklósi utazásával kapcsolatos szakmai beszámolóját, és engedélyezi részére az utazással összefüggésben az előterjesztés 3. sz. melléklete szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alapján elszámolható igazolt költségek kifizetését.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

3694/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva tudomásul veszi, hogy az Új Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Márta István 2011. október 10. és október 13. között Belgrádba utazott az előterjesztés 4. sz. mellékletének megfelelően, egyben elfogadja az utazásról készült szakmai beszámolót és engedélyezi részére az utazással összefüggésben az előterjesztés 5. sz. melléklete szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alapján elszámolható igazolt költségek kifizetését.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

3695/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva tudomásul veszi, hogy a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője, Vitézy Zsófia 2011. október 26. és október 28. között Koppenhágába utazott az előterjesztés 6. sz. mellékletének megfelelően, egyben elfogadja az utazásról készült szakmai beszámolót és engedélyezi részére az utazással összefüggésben az előterjesztés 7. sz. melléklete szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alapján elszámolható igazolt költségek kifizetését.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

3696/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva tudomásul veszi, hogy a Centrál Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Puskás Tamás 2011. november 8-11. között szakmai célból Londonba utazott az előterjesztés 8. sz. melléklete szerint.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

3697/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva tudomásul veszi, hogy a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. ügyvezetője, Szabó György 2011. november 16-26. között szakmai célból Belgiumba utazott az előterjesztés 9. sz. melléklete szerint.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

3698/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva tudomásul veszi, hogy a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője, Vitézy Zsófia 2011. november 29.-2011. december 5. között szakmai célból Tel-Avivba utazott az előterjesztés 10. sz. melléklete szerint.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

3699/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva engedélyezi, hogy a Vígszínház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Eszenyi Enikő 2011. december 7-2011. december 12. között szakmai célból Tel-Avivba utazzon az előterjesztés 11. sz. melléklete szerint.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 54. pontja: Javaslat a Gárdonyi Géza Kollégium intézményvezetői megbízására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3700/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

megbízza dr. Székely Károly Ákost, a Gárdonyi Géza Kollégium (1149 Budapest, Tábornok u. 22.) megbízott magasabb vezetői - intézményvezetői - feladatok ellátásával 2011. december 29. napjától 2016. augusztus 15. napjáig terjedő határozott időre. Ez a határozott idejű magasabb vezetői megbízás nem érinti dr. Székely Károly Ákos fenti intézményben fennálló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyát. dr. Székely Károly Ákos illetményét az előterjesztésben foglalt részletezés szerint 367 300 Ft összegben állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3701/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 3700/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. határozathoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2012. január 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 55. pontja: Javaslat a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3702/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. és Bálint András ügyvezető közötti megbízási szerződés megkötését az ügyvezető művészi tevékenységére vonatkozóan, az előterjesztés 1. sz. mellékletének megfelelően, díjazás megállapítása nélkül.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 56. pontja: Javaslat a BMSZKI támogatására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3703/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi a szociális intézmények pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3704/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi, hogy a BMSZKI a nappali melegedők engedélyezett férőhelyeihez képest 170-nel kevesebbet működtet a nyári időszakban, azaz 2012. május 1. és 2012. október 31. között.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3705/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

A BMSZKI működőképességének megőrzése érdekében egyszeri jelleggel 120 594 E Ft-tal csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát, és azonos összeggel megemeli a „2127 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3706/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

A Fűtött utca program folyamatos biztosítása érdekében kötelezettséget vállal - amennyiben a kapcsolódó állami támogatások (közcélú foglalkoztatás költségei, az ingatlan kialakítások költségének a Magyar Állam által vállalt része) 2012. március 31-ig beérkeznek - az alábbiakra:

A Budapest IV. kerület, Váci út 102., valamint a Budapest IX. kerület, Aszódi u. 18. sz. alatti ingatlanokban kialakításra kerülő éjjeli menedékhelyek és nappali melegedők működtetéséhez a 2012. április 1. és 2012. december 31. közötti időszakra működési támogatásként biztosít forrást tartós jelleggel a „2127 Budapesti Módszertani és Szociális Központ és Intézményei” számára a IV. kerület, Váci út 102. szám alatti ingatlan esetében 59 355 E Ft összegben, míg a IX. kerület, Aszódi utca 18. sz. alatti ingatlan esetében 133 578 E Ft összegben. A működési támogatásból személyi juttatás a IV. kerület, Váci út 102. szám alatti ingatlan esetében 29 445 E Ft, az Aszódi utca 18. szám alatti ingatlan esetében 59 640 E Ft, munkaadókat terhelő járulék a IV. kerület, Váci út 102. szám alatti ingatlan esetében 7 950 E Ft, az Aszódi utca 18. szám alatti ingatlan esetében 16 101 E Ft, dologi kiadás a IV. kerület, Váci út 102. szám alatti ingatlan esetében 21 960 E Ft, az Aszódi u. 18. szám alatti ingatlan esetében 57 837 E Ft.

Az intézmény szakmai létszámkerete a IV. kerület, Váci út 102. szám alatti ingatlan esetében 17 fővel (ebből éjjeli menedékhely 12 fő, nappali melegedő 5 fő), az Aszódi utca 18. szám alatti ingatlan esetében 31 fővel (éjjeli menedékhely 150 határozatlan idejű férőhelyen 18 fő, 42 időszakos férőhelyen 4 fő, nappali melegedő 9 fő), azaz összesen 48 fővel emelkedik.

Határidő: az állami támogatások beérkezését követő költségvetési rendelet módosítása

Felelős: Tarlós István

3707/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Hozzájárul ahhoz, hogy a „2103 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Budapest VII. kerület, Dózsa György út 82/b.” szám alatti intézmény Fővárosi Önkormányzattal szemben fennálló, 14 142 E Ft összegű befizetési kötelezettségét 2013. december 31-i határidővel teljesítse.

Határidő: legkésőbb 2013. december 31-ig

Felelős: Tarlós István

3708/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Hozzájárul ahhoz, hogy a „2127 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” Budapest XIII. kerület, Dózsa György út 152.” szám alatti intézmény Fővárosi Önkormányzattal szemben fennálló, 49 116 E Ft összegű befizetési kötelezettségét 2013. december 31-i határidővel teljesítse.

Határidő: legkésőbb 2013. december 31-ig

Felelős: Tarlós István

A napirend 57. pontja: Drog Stop Budapest Egyesület „Nem vagy egyedül” 2010. évi támogatási szerződésének módosítása.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3709/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

a Budapest Főváros Önkormányzata és a Drog Stop Budapest Egyesület között 2010. szeptember 9-én megkötött támogatási szerződés 4. pontjában foglalt, a támogatott által vállalt program-befejezési határidőt 2012. március 31-re, ezzel összefüggésben az 5. pontban foglalt elszámolási kötelezettséget 2012. április 30-ra módosítja. Ennek érdekében jóváhagyja a támogatási szerződés 2. sz. módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2011. december 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 58. pontja: A Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht. „v. a.” 2011. március 31. fordulónapi üzleti éve közhasznú egyszerűsített beszámolójának elfogadása és az alapító okirat módosítása.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3710/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 52. § (1) bekezdése alapján a Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht. „v. a.” legfőbb szervének (alapítójának) hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság 2010. április 1. és 2011. március 31. közötti időszakra vonatkozó üzleti év közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját 231 377 000 Ft egyező eszköz és forrás főösszeggel és elfogadja a végelszámoló beszámolójában foglalt tájékoztatását.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

3711/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht. „v. a.”-val az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti megállapodást, egyúttal a Gt. 141. § (2) bekezdés m) pontjának megfelelően - a Vagyonrendelet 51. § (1) bekezdése alapján - jóváhagyja, hogy a Társaság a megállapodást megkösse. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás 3. sz. melléklet szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: 2011. december 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 59. pontja: A Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. „v. a.” 2010. augusztus 1. - 2011. július 31. közötti időszak közhasznú éves beszámolójának elfogadása.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3712/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

a Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. „v. a” legfőbb szervének hatáskörében eljárva elfogadja a Társaság 2010. augusztus 1. és 2011. július 31. közötti időszakra vonatkozó üzleti év közhasznú éves beszámolóját 132 829 E Ft egyező eszköz és forrás főösszeggel, a könyvvizsgáló és felügyelőbizottság jelentésével együtt.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 60. pontja: Javaslat a hajléktalan személyek egészségügyi ellátásának fejlesztésére, a téli krízishelyzet kapcsán többletkapacitások finanszírozásának kezdeményezésére.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3713/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

a hajléktalanok téli időszakban történő egészségügyi ellátásához szükséges, az alábbi táblázatban szereplő többletkapacitások - finanszírozással történő - időszakos befogadása.

Intézmény Ágyszám
1. Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 5
2. Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet 30*
3. Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet 25
4. Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet 5
5. Nyírő Gyula Kórház 25* + 10
6. Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ 10*
7. Szent Imre Kórház 6
8. Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházai 16
9. Uzsoki utcai Kórház 10*
Összesen 67+75*
krónikus ágy

A csillaggal jelölt kapacitások tekintetében az intézmények meglévő kapacitásaik terhére vállalják a többletfeladat ellátását.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az ehhez szükséges források megteremtése érdekében kezdeményezzen tárgyalásokat a nemzeti erőforrás miniszternél, az országos tisztifőorvosnál, valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatójánál annak érdekében, hogy a hajléktalanok téli egészségügyi ellátásához szükséges többletkapacitások biztosítása és azok finanszírozása megtörténjen.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 61. pontja: Javaslat a Váltó-sáv Alapítvány „Félutas váltó-sáv program” 2010. évi FPH002/760-3/2010. számú támogatási szerződésének módosítására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3714/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és a Váltó-sáv Alapítvány között 2010. szeptember 9-én megkötött támogatási szerződés költségvetési átcsoportosítását engedélyezi és a 4. pontjában foglalt, a támogatott által vállalt program-befejezési határidőt 2011. december 31-re, ezzel összefüggésben az 5. pontban foglalt elszámolási kötelezettséget 2012. január 31-re módosítja. Ennek érdekében jóváhagyja a támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2011. december 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 62. pontja: Javaslat a 2010. 10. 04-30. közötti időszakban induló Beruházásokat és Fejlesztéseket Ellenőrző Bizottság létrehozására.

Előterjesztő: Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3715/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosítására vonatkozó javaslatot.

A napirend 63. pontja: Fővárosi porszennyezés-csökkentő program kidolgozása.

Előterjesztő: Somfai Ágnes

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3716/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az „1330/2011. (X. 12.) Korm. határozat a kisméretű szálló por (PM10) csökkentés ágazatközi intézkedési programja” alapján kidolgozza a fővárosi porszennyezés-csökkentési programot és ennek elemeit a fővárosi környezeti program folyamatban lévő átdolgozásánál figyelembe veszi.

Határidő: a fővárosi környezeti program elfogadásával egy időben

Felelős: Tarlós István

A napirend 64/a. pontja: Javaslat a Budapest XIII. kerület, Róbert Károly körút-Váci út-Árbóc utca-Esztergomi út által határolt terület fejlesztésével kapcsolatos településrendezési szerződés megkötésére.

A napirend 64/b. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelete 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására Budapest XIII. kerület, Róbert Károly körút-Váci út-Árbóc utca-Esztergomi út által határolt területre vonatkozóan.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3717/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a településrendezési szerződést az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a szerződés aláírásáról. Egyidejűleg felkéri, hogy intézkedjen a szerződés közjegyzői okiratba foglalása iránt.

Határidő: 2012. január 31.

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3718/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésével összhangban a Budapest XIII. kerület, Róbert Károly körút-Váci út-Árbóc utca-Esztergomi út által határolt területre készült Kerületi Szabályozási Tervvel egyetért.

3719/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2011. november 30-i ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére