A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Helyesbítés

a Fővárosi Közlöny 2012/10. számában

A Fővárosi Közlöny 2012. május 8. számában megjelent Budapest Főváros Közgyűlésének 29/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelete a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, melynek 1. számú melléklete tévesen szerepel.

Helyesen:

4. számú melléklet az 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelethez

1. számú melléklet a 29/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelethez

A Közgyűlés bizottságai és maximális létszámuk

A Közgyűlés állandó bizottságai Maximális létszámuk
1. Egészségpolitikai és Szociális Bizottság 7 fő
2. Fővárosi Beruházásokat és Fejlesztéseket Vizsgáló Bizottság 7 fő
3. Gazdasági Bizottság 7 fő
4. Jogi, Ügyrendi, Nemzetiségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság 7 fő
5. Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 7 fő
6. Közbeszerzési Bizottság 7 fő
7. Oktatási Bizottság 7 fő
8. Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 7 fő
9. Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 7 fő
10. Közterület-hasznosítási Bizottság 5 fő
11. Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság 7 fő
A Közgyűlés ideiglenes bizottságai Maximális létszámuk
BKISZ projekt Ideiglenes Bizottság 5 fő

  Vissza az oldal tetejére