A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány

2011. évi közhasznúsági jelentése * 

Szöveges beszámoló 2011. év

A közhasznú szervezetekről 1997. évi CLVI. Törvény 19. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében a Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) közhasznúsági jelentésének összefoglalása.

Alapító a Rajkó Művészegyüttes Közhasznú Társaság, 1074 Budapest, Rottenbiller utca 16-22.

Az Alapítvány kiemelt közhasznú tevékenysége nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, hátrányos helyzetűek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos közhasznú tevékenység.

Az Alapítvány elsősorban a cigányzene fennmaradását, a cigányzenészek utánpótlásának megteremtését, a művészeti képzés fenntartását és a művészeti oktatás támogatását szolgálja.

Az Alapítvány célja a fiatal pályakezdő művészek, művészeti csoportok támogatása, az utánpótlás megteremtése. Fenntart, működtet és támogat olyan művészeti csoportokat, amelyek a nemzeti kultúra részeként reprezentálják a művészeti ág, műfaj magas szintű művelését. A művészeti képzés támogatására tartja fenn és működteti az iskolát.

Az Alapítvány a Kszt. 26. § C) 4. pontjában megjelölt közhasznú tevékenysége megvalósításának érdekében működteti és tartja fenn a Rajkó-Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Táncművészeti és Zeneművészeti Szakképző Iskolát, melynek székhelye: 1074 Budapest, Rottenbiller utca 16-22.

Az Alapítvány közhasznú célú működésre kapott támogatásai központi költségvetéstől: MÁK normatíva támogatás 42 932 ezer Ft, OKM megállapodás alapján 54 720 ezer Ft, Budapest Főváros Önkormányzata Közszolgáltatási szerződés alapján 23 872 ezer Ft, Egyéb bevétel 14 634 ezer Ft.

A 2010-2011. tanévben 475 tanuló folytatta tanulmányait az iskola zene és táncművészeti tagozatán. Tanulóink rendszeresen vesznek részt versenyeken, ahol kiváló eredményeket érnek el, pl.: Klauzál Kupa verseny I. helyezés, II. Nemzetközi Bartók Béla Zongoraverseny (Bécs) III. helyezés

Tanáraink közül sokan koncertezők, rendszeresen fellépő ismert művészek, ami nagymértékben hozzájárul az iskola jó hírnevéhez.

2011-2012. tanévben 446 fő vett részt az iskolai oktatásban. Kihelyezett telephelyeinken tanulóink között több nívódíjas és versenyeken kiemelkedő eredményt elérő diákunk van. Zenei tagozaton „különleges tehetségek” osztályát indítottuk.

Az Alapítvány változatlanul mindent megtesz a közhasznú célkitűzéseinek megvalósítása érdekében.

Az ANALITIKA Számviteli Tanácsadó és Könyvvizsgáló Bt. független könyvvizsgálói jelentése alapján az egyszerűsített éves beszámoló az Alapítvány 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Közhasznú alapítvány mérleg 2011. év

adatok E Ft-ban
Tétel megnevezése Előző év Tárgyév
Eszközök
A. Befektetett ezsközök 368 043 360 369
B. Forgóeszközök 3 144 13 717
C. Aktív időbeni elhatárolások 0 0
Eszközök (aktívák) összesen 371 187 374 086
Források
D. Saját tőke 2 781 10 114
E. Céltartalékok 0 0
F. Kötelezettségek 8 121 5 818
G. Passzív időbeni elhatárolások 365 847 358 154
Források (passzívák) összesen 371 187 374 086

Közhasznú alapítvány eredmény-kimutatás 2011. év

adatok E Ft-ban
Tétel megnevezése Előző év Tárgyév
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 145 089 135 316
B. Vállakozási tevékenység bevétele 1 787 842
C. Összes bevétel 146 875 136 158
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 146 527 127 807
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 624 367
F. Összes ráfordítás 147 151 128 174
G. Adózás előtti eredmény 1 163 475
H. Adófizetési kötelezettség 0 0
I. Tárgyévi vállalkozás eredménye 0 0
J. Tárgyévi közhasznú eredmény 1 438 7 509

Tájékoztató adatok

adatok E Ft-ban
Bérköltség 16 576
Személyi jellegű egyéb kifizetések 818
Bérjárulékok 4 467
A szervezet által nyújtott támogatások 66 964

  Vissza az oldal tetejére