A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

1/2013. (I. 30.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2013. évi megosztásáról

Általános indokolás

Budapest Főváros Közgyűlése a forrásmegosztásról szóló törvény 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján alkot rendeletet a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2013. évi megosztására.

A rendelet a Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott szabályozással összhangban rögzíti a forrásmegosztásról szóló törvényben meghatározott bevételek megosztásának arányait és a megosztott bevételek önkormányzatonkénti összegeit.

Részletes indokolás

Az 1. § a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti tárgyévi részesedési arányokat határozza meg, a törvényi szabályozásnak megfelelően.

A 2. és a 3. § a forrásmegosztásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzat közötti megosztással szabályozza a helyi iparűzési- és idegenforgalmi adó, valamint az üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó támogatások és az ÁSZ felülvizsgálathoz kapcsolódó korrekciók összegeit.

A 4. § a végrehajtási szabályokat rögzíti:

- Az (1)-(2) bekezdések a helyi iparűzési adó elszámolási, utalási rendjét tartalmazzák. Általános szabály a tárgyhót követő hó 10-éig történő utalás. Emellett tételesen rögzítésre kerülnek az ettől eltérő, illetve a feltételhez kötött utalási szabályok.

- A (3)-(5) bekezdések az idegenforgalmi célú bevételekkel kapcsolatos tervezési, elszámolási, utalási szabályokat tartalmazzák.

- A (6) bekezdés a rendelet a 2. §-ban és 3. §-ban tételesen felsorolt megosztott forrásoknak a korrekcióit szabályozza.

- (6) bekezdés: A 3. § (1) bekezdésében szabályozott egyszeri korrekció a kerületek közötti pénzügyi átcsoportosítást jelenti, melyet az iparűzési adó áprilisi utalásánál kell végrehajtani.

Az 5. § záró rendelkezésként a rendelet hatálybalépésének napját 2013. január 31. napjában határozza meg, egyidejűleg rendelkezik a korábbi forrásmegosztási rendelet hatályon kívül helyezéséről.


  Vissza az oldal tetejére