A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

2/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a 2013. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Általános indokolás

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése szerint a képviselő-testület - a Kormány ajánlásának figyelembevételével - a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét.

Az igazgatási szünet lehetőséget biztosít a Hivatal költségtakarékos működésére.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Rendelet az igazgatási szünet személyi hatályát állapítja meg, mely a Főpolgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők, ügykezelők és munkavállalók köre.

A 2. §-hoz

A téli időszakra a karácsony előtti és a két ünnep közötti időszakra célszerű igazgatási szünetet elrendelni.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a hatályvesztésről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére