Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

4/2013. (II. 25.) Főv. Kgy. rendelet

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 100/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet egyes rendelkezéseinek hatályba nem lépéséről

Budapest Főváros Közgyűlése a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 44/C. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § Nem lép hatályba a 100/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet 3. §-a.

2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére