A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

6/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 187/2012. (X. 25.) Kt. sz. határozatával, valamint Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete 326/2012. (XII. 21.) B-L.Ö. határozatával javasolta a kerület területén kijelölt várakozási övezetek módosítását. Tekintettel arra, hogy a várakozási övezetek kijelölése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 48. § (5) bekezdése, továbbá arra, hogy a várakozási díj mértékének megállapítása a Kkt. 15/A. § (4) bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat hatásköre, így a javaslatok elfogadásával módosítani kell a rendeletet.

A Belügyminisztérium jelezte, hogy a rendelet 39. § (1) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott szervezeteket összevonták, és Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda néven működnek tovább.

A XIV. kerület, 56-osok terén (Hősök tere és Benczúr utca közötti szakaszon) a turista és a városnéző autóbu-szok számára várakozóhelyek vannak kijelölve, egyedi díjszabással és üzemidővel. Mivel ezen parkoló díjfizetéssel való üzemeltetése nem érte el a kívánt célt, így célszerű a terület díjszabását és üzemidejét az 56-osok tere többi részén érvényes feltételekhez kötni.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Nyelvi pontosítást tartalmaz.

A 2. §-hoz

Az R. értelmében a védett övezetbe csak a védett övezetben állandó lakóhellyel rendelkező, a várakozási övezetbe csak a várakozási övezetben állandó lakóhellyel rendelkező lakosok kaphatnak várakozási hozzájárulást. Az V. kerületi védett övezetben lakók jelezték Belváros-Lipótváros Önkormányzata felé, hogy az olyan esetekben, amikor a lakos állandó lakóhelye az övezet határán található, illetve amikor az ingatlan előtt nincsen kijelölt várakozóhely (például József Attila utca, Károly körút, Kossuth Lajos utca), gondot okoz a lakosoknak a gépjárművel történő várakozás. A probléma megoldása lehet, ha a védett övezetet határoló útvonalak (amelyek nem tartoznak a védett övezethez) melletti ingatlanok állandó lakosai - amennyiben az ingatlan előtt nincs kijelölt várakozóhely - a védett övezetben érvényes lakossági behajtási-várakozási hozzájárulást kapnának, így a védett övezet területén állandó lakóhellyel rendelkezőkkel azonos feltételekkel tudnának a védett övezetben várakozni.

A 3. §-hoz

A Belügyminisztérium jelezte, hogy az ORFK Ké-szenléti Rendőrséget és a Nemzeti Nyomozó Irodát összevonták, és Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda néven működik tovább. Mivel mindkét szervezet a városrendészeti behajtási hozzájárulás és a városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulás kedvezményezetti körébe tartozik, ezért szükséges az R. ezzel kapcsolatos szakaszának módosítása.

A 4. és 6. §-okhoz

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 187/2012. (X. 25.) Kt. sz. határozatával javasolta a Budapest I. kerület Gellérthegy területének várakozási övezetbe történő bevonását a 3 órás maximális várakozási idejű és 3. díjtételű területbe. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendeletnek megfelelő parkolásfelvétel alapján indokolt a várakozási övezet bővítése.

Az 5., 7., 9., 12. és 13. §-okhoz

Az R. szerint a XIV. kerület, 56-osok terén (Hősök tere és Benczúr utca közötti szakaszon) a turista és a városnéző autóbuszok számára várakozóhelyek vannak kijelölve. Az érintett terület 8.00 óra és 20.00 óra között 1. díjtételű és 1 órás maximális várakozási idejű. Az érintett terület minden nap 0.00 órától 8.00 óráig és 20.00 órától 24.00 óráig 5. díjtételű és időtartam-korlátozás nélkül igénybe vehető várakozás céljából. Az autóbusz-várakozóhelyek díjfizetés ellenében történő használata nem érte el a kívánt célt, ugyanis az autóbuszok a környező, jelenleg díjfizetés bevezetése előtt álló területen várakoznak, így a parkolásüzemeltető az autóbusz-várakozóhelyek üzemeltetését megszüntette. A fenti indokok alapján célszerű az 56-osok terén (Hősök tere és Benczúr utca közötti szakaszon) a várakozást az 56-osok terének többi részén érvényben lévő hasonló várakozási feltételekhez (minden nap 8.00 és 18.00 óra közötti üzemidő, 3. díjtételű terület) kötni.

A 8. és 11. §-okhoz

A Budapest Szíve Program Belváros Új Főutcája Projekt II. ütemének keretében, 2014 márciusáig átépítésre kerül a Ferenciek tere és környezete, amelynek részeként megszűnik a Ferenciek terén lévő közúti aluljáró, így mind a gyalogosok, mind a gépjárművek a felszínen tudják a Kossuth Lajos utcát keresztezni, megvalósul a Ferenciek terén lévő közúti aluljáró megszüntetése és felszíni átvezetés létesítése. Az átépítés alatt a Petőfi Sándor utcát a Kossuth Lajos utca felől a Városház utca-Párizsi utca útvonalon lehet megközelíteni, amely két utca az V. kerület belső harmada védett övezet része, így csak behajtási illetve behajtási-várakozási hozzájárulással közelíthető meg. Az átépítés idejére célszerű ezért a Városház utcát és a Párizsi utcát a védett övezeti felsorolásból kivenni, ezáltal azok az V. kerületi várakozási övezet részei lesznek, így mind a behajtás, mind a várakozás megoldott lesz az érintett területen.

A védett övezet és a várakozási övezet módosításhoz kapcsolódik, hogy az V. kerület belső harmadában érvényes lakossági behajtási-várakozási hozzájárulások a védett övezet által közrefogott várakozási övezethez tartozó közterületeken is érvényesek, így ezt az eltérő területi érvényességet a Városház utcára és a Párizsi utcára is ki kell terjeszteni.

A 10. §-hoz

A Margitsziget északi részén olyan várakozási övezet van kijelölve, ahol 30 percig díjmentes a várakozás, azonban a 30 perc lejártát követően annak időtartama is beleszámít a díjköteles várakozási időtartamba. A parkolásüzemeltető jelzése szerint sok gépjármű a 30 percet - a rendeletalkotó eredeti szándékától eltérően - nem áruszállításra, valamint az utasok be- és kiszállítására használja fel, hanem a 30 perc leteltét megelőzően a parkolóból kihajt, majd ezt követően újra behajt, ezzel kerülve ki a díjfizetési kötelezettséget. Ezek alapján a margitszigeti parkolóban célszerű a 30 perces díjmentes időszakot 10 percre csökkenteni.

A 14. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére