A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

7/2013. (II. 25.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a 2013. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 105/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A rendelet Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 105/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet előírásainak kiegészítését tartalmazza.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az e) pontja engedélyezi az állam által átvételre kerülő oktatási intézmények GESZ vezetőivel megbízási szerződések kötését.

A 2. §-hoz

A (2) bekezdés a hajléktalanellátás jogszabályban meghatározott formáinak, illetve a Főv. Kgy. rendeletben meghatározott hajléktalanok pénzbeli szociális ellátásának kifizetéséhez szükséges - a központi költségvetésből utólagosan megtérített - összegek megelőlegezését biztosítja.

A 3. §-hoz

A (9)-(12) bekezdésekben a BFVK Zrt. által ellátandó többletfeladatok finanszírozására kötendő átmeneti finanszírozásról szóló megállapodásban foglalt feladatokra biztosítja a forrást.

A 4. §-hoz

A 11. § (3) bekezdése a CET projekt befejezésével kapcsolatos közbeszerzés kiírására, valamint kifizetések teljesítésére biztosítja a fedezetet.

Az 5. §-hoz

A (3) bekezdés a 246/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. határozat, valamint az ezt módosító 1448/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. határozat alapján megindított beszerzési, illetve közbeszerzési eljárásokat szabályozza az átmeneti gazdálkodás időszakában.

A (4)-(5) bekezdések a Fővárosi Közgyűlés szerződéskötésről, kötelezettségvállalásról 2012. és 2013. évben meghozott döntéseivel kapcsolatosan tartalmaz szabályozást.

A 6. §-hoz

Az - a kapcsolódó melléklettel - az alaprendelet 2. mellékletének módosítását tartalmazza.

A 7. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére