A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

12/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a fővárosi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról

Általános indokolás

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 23. § (4) bekezdés 1. pontja szerint a Fővárosi Önkormányzat feladata többek között törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kiemelt forgalmú vagy országos közúti közlekedésben fontos szerepet játszó útvonalak, sugár- és gyűrűirányú közutak, kiemelt tömegközlekedési csomópontok, kiemelt közparkok és közterek kezelése, fejlesztése, üzemeltetése. Az Mötv. felhatalmazása alapján alkották meg a Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő főútvonalak, közutak és közterületek kijelöléséről szóló 432/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletet, amely 2013. január 1-jén lépett hatályba.

Az Mötv. és a Korm. rendelet megváltoztatta a fővárosi közútkezelés rendszerét, ezért a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról szóló 41/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotása vált szükségessé.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet területi és tárgyi hatályát rögzíti.

A 2. §-hoz

A fővárosi közút nem közlekedési célú igénybevétele esetén a hozzájárulás szabályait, illetve a díjfizetési kötelezettséget, valamint a kivételeket határozza meg. (Így pl. nem kell díjat fizetni, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 37. § (1) bekezdésében, a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 6. § (4) bekezdésében foglalt esetekben, valamint akkor, ha a fővárosi közút nem közlekedési célú igénybevétele közterület-használati megállapodás alapján történik, vagy a kiszámított díj az 1000 forintot nem haladja meg.) Ezek a rendelkezések megteremtik az összhangot a közterület-használat és a közút nem közlekedési célú igénybevételének esete között, kizárva annak lehetőségét, hogy ugyanazon igénybe vett területre két különböző jogcímen is díjfizetési kötelezettség keletkezzen.

A 3. §-hoz

A fővárosi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjak kiszámításának alapjául szolgáló egyes díjtételeket és szorzószámokat a rendelet 1. és 2. mellékletei tartalmazzák.

A 4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről, valamint a korábban e tárgykört szabályozó fővárosi önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére