A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

13/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

Budapest főváros díszvilágításáról szóló 67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 1. melléklete tartalmazza a Fővárosi Közgyűlés önként vállalt önkormányzati feladatainak jegyzékét, köztük a főváros díszvilágítását.

A Budapest főváros díszvilágításáról szóló 67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza a főváros díszvilágítási berendezéseinek üzemeltetési rendjét.

A Rendelet 2012. október 1-jei hatálybalépését követően további szabályozási igény merült fel, melyek a módosítást indokolják.

Részletes indokolás

Az 1-2. §-okhoz

A tervezet Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. üzemeltetési jogát pontosítja.

A 3. §-hoz

A tervezet az objektumok védőburkolattal történő ellátásának esetére ad felmentést az R. 8. § (1) bekezdésében foglalt eljárás lefolytatása alól.

A 4. §-hoz

A tervezet kiegészíti az R. „C” táblázatát a Csillaghegyi Országzászló, valamint a Flórián Fogadalmi Oltár díszvilágításának üzemeltetésével.

Az 5. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére