A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Általános indokolás

2013. január 1-jén hatályba lépett a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény, a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet és a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet.

Az új jogszabályokkal való összhang megteremtése érdekében a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotása szükséges.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Meghatározza a kéményseprő-ipari közszolgáltatás során ellátandó feladatokat.

A 2. §-hoz

A közszolgáltatás igénybevételének kötelező voltáról, valamint a Közszolgáltató és az ingatlan tulajdonosa közötti szerződéses jogviszony létrejöttének időpontjáról rendelkezik.

A 3. §-hoz

A Közszolgáltató kiválasztásának lehetőségeiről, a pályázati úton történő kiválasztás rendjéről és a közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételekről rendelkezik.

A 4. §-hoz

A szerződés tartalmi elemeiről, meghosszabbításának lehetőségeiről, a közszolgáltatás ellenőrzésének módjáról és a közszolgáltatási beszámoló kötelező tartalmi elemeiről rendelkezik. Rendelkezik a közszolgáltatási beszámoló tartalmi elemeiről.

Az 5. §-hoz

Üzletszabályzat benyújtásának kötelezettségét írja elő és az üzletszabályzatra vonatkozó előírásokat tartalmazza.

A 6. §-hoz

A FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.-t jelöli ki a kéményseprő-ipari közszolgáltatás elvégzésére.

A 7. §-hoz

Meghatározza a Közszolgáltató feladatellátásának egyéb jogszabályban meghatározottakon túli feltételeit. Előírja egy összefoglaló dokumentum készítését a beérkező panaszügyeiről minden félévben.

A 8. §-hoz

A sormunka és az ennek időpontjáról szóló kiértesítés, valamint az ismételt kiértesítés szabályait határozza meg. Rendelkezik társasházak esetében az ismételt értesítés ellenére zárva maradt lakásokkal kapcsolatban követendő eljárásról.

A 9. §-hoz

A Közszolgáltató által teljesítendő értesítési kötelezettségekről rendelkezik szabálytalan állapot elhárításának elmaradásakor.

A 10. §-hoz

Az ingatlan tulajdonosának más jogszabályban nem előírt kötelezettségeit határozza meg.

A 11. §-hoz

Meghatározza a közszolgáltatási díjra vonatkozó szabályokat, a Közszolgáltató éves díj felülvizsgálati javaslatának benyújtási lehetőségét, valamint annak kötelező tartalmi elemeit. Előírja a díjjegyzék készítésének szabályait.

A 12. §-hoz

Meghatározza a pótdíj és a kiszállási díj megállapítási és számlázási feltételeit, valamint a kötbérigény és -fizetés szabályait.

A 13. §-hoz

A Rendelet hatálybalépéséről és a kötelező kémény-seprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

A 14. §-hoz

A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést írja elő.


  Vissza az oldal tetejére