A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

20/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. §-a értelmében a helyi önkormányzat a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézményekben fizetendő térítési díjakról rendeletet alkot.

A rendeletmódosítás az új belépő intézményi férőhelyek intézményi térítési díjának megállapítása érdekében szükséges.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet 1. melléklete módosul a Budapest IV., Baross utca 100. szám alatti Idősek Otthona új épületében az átlagos és fokozott ápolást igénylő lakók, illetőleg kiegészül a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Budapest XIII., Szabolcs u. 33-35. szám alatti új átmeneti szálló intézményi térítési díjának összegeivel.

A 2. §-hoz

A hatálybalépésről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére