A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

23/2013. (II. 28.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A rendeletmódosítás a települési folyékonyhulladék-kezelési közszolgáltatás díjszámításának módját teszi árnyaltabbá egy, a lakosság által választható, korlátozott időtartamra szóló díjfizetési lehetőség biztosításával.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Rendelet 19. § (4) bekezdése a 2013. március 1-jétől 2015. március 1-jéig terjedő időszakra terjedő választási lehetőség biztosításával további felkészülési lehetőséget ad arra, hogy az ingatlantulajdonosok ingatlanon mért ivóvízfogyasztáson alapuló elszámolásra áttérjenek. Erre az átmeneti időszakra az ingatlantulajdonos a települési folyékonyhulladék-kezelési közszolgáltatás elszámolásának alapjául az ingatlanról ténylegesen elszállított települési folyékony hulladék mennyiségét is választhatja, szemben az ingatlanon mért ivóvízfogyasztáson alapuló elszámolással.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a deregulációról rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére