A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

34/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (NvTv.) rendelkezései alapján pályáztatás nélkül a Fővárosi Önkormányzat - mint ellátásért felelős - tulajdonában álló olyan társaság jelölhető ki üzemeltetőnek, mely az ellátásért felelős, vagy rajta kívül az állam, települési önkormányzat, vagy ezek közös tulajdonában áll.

A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep (BKSZTT) üzemeltetési jogának Fővárosi Vízművek Zrt. részére történő átadása miatt - a pályáztatás, közbeszerzés, illetve versenyeztetési eljárás közszolgáltatásokra irányadó európai uniós és magyarországi rendelkezéseinek történő megfelelés érdekében - szükséges a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: Vagyonrendelet) módosítása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Vagyonrendelet kizárólagos joggal rendelkező önkormányzati társaságokat felsoroló 4. számú mellékletének 10. pontja szerint a BKSZT Kft., mint kizárólagosan jogosult került kijelölésre a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetésére. Az üzemeltető szervezet személyében történő változás miatt szükséges a Vagyonrendelet olyan tartalmú módosítása, mely szerint a BKSZTT kizárólagos üzemeltetési jogával rendelkező társaság a jelen rendeletmódosítás hatálybalépését követően a Fővárosi Vízművek Zrt. legyen.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére