A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

36/2013. (IV. 30.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Duna budapesti rakpartjainak fejlesztéséhez, rendjének kialakításához közterület-használati szabályozással szükséges irányt szabni, hogy rövid és hosszútávon a Duna-partok rendezettsége elérhetővé váljon.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Az egységes jogalkalmazás elősegítése érdekében a rendelet meghatározza a kikötői osztályokat.

2. §-hoz

A rendelet pontosítja a Duna-parti kikötők közterület-használatának tárgyát.

3. §-hoz

Az egységes kikötői közterület-használati díjszabás megállapíthatósága érdekében az V. kerületi területeken is a Fővárosi Önkormányzat rendeletében meghatározott díjtételeket kell alkalmazhatóvá tenni.

4. §-hoz

A rendelet törli a kikötők folyóméterekben való számítási alapját az új díjszámítási szabályokhoz igazodva.

5. §-hoz

A rendelet megállapítja a kikötők új díjszámítási elveit és módszerét, valamint kijelöli a kikötők és egyéb mederhasználati vízilétesítmények kikötői osztályok szerinti létesítési lehetőségeit a Duna-part fejlesztésének, városképvédelmének előmozdítása érdekében.

6. §-hoz

Az egységes parthasználat megteremtése érdekében valamennyi jelenlegi kikötő és új kikötők, valamint vízi létesítmények létesítésére irányuló kérelem azonos elbírálásának megteremtése érdekében a folyamatban lévő ügyekre is kiterjed a rendelet hatálya.

7. §-hoz

Az új díjszámítási szabályok miatt a korábbi kikötői közterület-használati díjszabásokat törölni szükséges.

8. §-hoz

A rendelet mellékletben jeleníti meg a kikötők és egyéb mederhasználati vízilétesítmények közterület-használati díjszabását és a létesíthető, fenntartható kikötői funkciókat.

9. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére