A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

38/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 43/1998. (IX. 24.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: kulturális szaktörvény) felhatalmazása alapján a Fővárosi Közgyűlés 1998-ban alkotta meg a rendeletet, amely több alkalommal módosult. A kulturális szaktörvény legutóbbi módosítása, valamint a Fővárosi Önkormányzat saját fenntartású intézményei és közhasznú társaságai körében történt változások átvezetése miatt vált szükségessé - egyeztetve az érintett társadalmi szervezetekkel - a rendelet ismételt felülvizsgálata és módosítása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Kikerültek a fővárosi közművelődési feladatok ellátását végző intézmények, szervezetek köréből a „közhasznú társaságok”.

A 2. §-hoz

A kulturális szaktörvény előírásainak megfelelően pontosítja a Budapesti Művelődési Központ közművelődési szakmai szolgáltatási feladatainak körét.

A 3. §-hoz

Az egyes fővárosi közművelődési feladatok ellátását végző intézmények, szervezetek pontosítása: a már átalakult, illetve a feladat ellátásában részt nem vevő „közhasznú társaság” hivatkozások kikerülnek a rendelet szövegéből, ugyanakkor új intézményként jelenik meg a feladatellátásban a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ.

A 4. §-hoz

A Főváros szinte valamennyi kulturális intézménye végez közművelődési tevékenységet, valamint számos kulturális szervezettel kötött közszolgáltatási szerződés, egyedi megállapodás ugyancsak hozzájárul a fővárosi közművelődési feladatok teljesüléséhez, ennek megfelelően beemeli e lehetőségeket a feladatellátás biztosításában részt vevők közé.

Az 5. §-hoz

A melléklet meghatározza - a kulturális szaktörvénnyel összhangban, valamint az intézménnyel egyeztetett módon - a Budapesti Művelődési Központ szakmai szolgáltatásainak díjmentes és díjköteles szolgáltatásokra bontott körét.

A 6. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére