A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

39/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 12/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Rendelet megalkotása óta a jogi hátteret adó felsőbb szintű jogszabályok megváltoztak, ezért szükséges a felsőbb szintű jogszabályok, a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata és a tárgyi önkormányzati rendelet összhangjának megteremtése. A Rendelet módosításának gazdasági és költségvetési hatásai nincsenek.

Részletes indokolás

Az 1-2. §-hoz

A Környezetvédelmi Alap bevételeinek felsorolását általánosan jelenleg a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (2) bekezdése, illetve egyéb jogszabályok, például a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény tartalmaznak konkrét utalásokat az önkormányzati környezetvédelmi alapok tekintetében. Jelen rendelkezés az ezeken túli, egyéb önkormányzati bevételeket sorolja fel.

A 3-4. §-hoz

A Fővárosi Közgyűlés tehermentesítése érdekében indokolt a Környezetvédelmi Alap pályázathoz kapcsolódó közgyűlési hatásköröket a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságára átruházni.

Az 5. §-hoz

A Fővárosi Önkormányzat által honlapján közzétett adatok köre bővül, mivel a Környezetvédelmi Alap ezentúl külön alszámlán tudja fogadni az adományokat. A beérkezett összegek és hozzájárulás esetén az adományozó neve kikerül a Budapest portálra, továbbá biztosítottá válik a felsőbb jogszabállyal történő összhang.

A 6. §-hoz

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény tartalmaz fogalom-meghatározást a civil szervezetekre nézve, így ennek alapján, ehhez képest, valamint a köznevelésről és a felsőoktatásról szóló új jogszabályok alapján került meghatározásra a támogatottak köre.

A 7-8. §-hoz

A hatáskör-átruházáshoz kapcsolódó egyéb technikai módosításokat tartalmaz.

A 9. §-hoz

A főpolgármester hatáskörét szabályozza, illetve a támogatási szerződésre és az elnyert támogatás felhasználására tartalmaz rendelkezéseket, összhangban a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságra átruházott hatáskörrel.

A 10. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet jelen rendeletmódosítás miatt szükségessé vált módosításáról rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére