A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

47/2013. (VI. 13.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A közösségi közfürdői közszolgáltatás megszervezése szükségessé teszi, hogy a tevékenység ellátásának kizárólagos jogát az Önkormányzat rendeletével a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársaságra (a továbbiakban: Társaság) ruházza.

A rendelettervezet előzetes hatásvizsgálata a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a alapján megtörtént.

A Jat. 19. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően megtörtént a lakosság közvetlen tájékoztatása a www.budapest.hu honlapon keresztül annak érdekében, hogy az érintettek tudomást szerezzenek a készülő rendelettervezetéről.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A közfeladatok ellátásának kizárólagosságát az Önkormányzat a vagyonrendeletében határozza meg, ezért indokolt a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének kiegészítése azzal, hogy az Önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdonában, továbbá használatában, kezelésében álló közfürdőkben közösségi közfürdő üzemeltetésére a Társaság kizárólagos joggal rendelkezik.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére