A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

50/2013. (V. 31.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

egyes kiemelkedő termékek, szolgáltatások és tevékenységek elismeréséről

Általános indokolás

Budapest Főváros Közgyűlése elismerő címet alapít, amely a közszolgáltatások, a művészet vagy a társadalmi szolidaritás területén kimagaslóan teljesítő civil szervezetek, költségvetési szervek tevékenységét díjazza. A „Budapest Márka” továbbá olyan fővárosi termékek, vagy szolgáltatások elismeréseként szolgál, amelyek a főváros területén készülnek, vagy itt nyújtják őket, huzamosabb ideje kimagasló színvonalat képviselnek és a főváros jó hírnevét öregbítik.

Számos körülmény és az üzleti életből származó jelzések is igazolják a Budapest Brand, a Budapest Márka megteremtésének létjogosultságát és szükségességét. A Budapest név ugyanis egy olyan érték és egy olyan, külföldiek által is könnyen beazonosítható közismert elnevezés, sőt a világban legismertebbnek számító magyar elnevezés, amely kiemelkedő minőségű termékekkel és szolgáltatásokkal kiválóan társítható, és amelyet turisztikai és üzleti szempontból is hiba lenne nem kiaknázni. Egy kiváló névnek és egy kiváló terméknek vagy szolgáltatásnak az összekapcsolása előnyökkel jár, amelyből mind a főváros, mind a termék vagy szolgáltatás nyújtója profitálhat.

A rendelet társadalmi egyeztetésére a Budapest Portálon került sor. A rendelet várható hatásait a Fővárosi Közgyűlés megvizsgálta.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A Budapest Márka és a Budapest Bora elismerő címek alapításáról rendelkezik.

2. §-hoz

Meghatározza a Budapest Márka elismerő cím adományozásának feltételeit, az adományozható elismerések számát (évente legfeljebb 40 az összes kategóriában), az adományozó oklevél tartalmát, valamint a Budapest Márka embléma használatának lehetőségét.

3. §-hoz

Rendelkezik a Budapest Márka elismerő cím viselésére méltatlanná válás eseteiről, meghatározza a méltatlanná válásáról döntő személyt, előírja a Fővárosi Közgyűlés tájékoztatását.

4. §-hoz

Meghatározza a Budapest Bora elismerő cím adományozásának feltételeit, az adományozható elismerések számát (évente 2), az adományozó oklevél tartalmát, valamint a Budapest Bora embléma használatának lehetőségét. A kiválasztásra előírja a pályázati utat.

5. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

6. §-hoz

Módosító rendelkezést tartalmaz az SZMSZ főpolgármesterre átruházott hatásköreinek jegyzéke tekintetében.


  Vissza az oldal tetejére