A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

51/2013. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés 2013. április 9-ei rendkívüli ülésén megalkotta a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendeletet (a továbbiakban: Rendelet).

A Rendelet elfogadását és 2013. április 18-ai kihirdetését követően a taxis szakmai képviselőkkel folytatott további egyeztetések eredményeként a kihirdetett Rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetése vált szükségessé.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § előírásainak megfelelően jelen tervezethez elkészült a hatásvizsgálat, illetve a 19. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően megtörtént a lakosság közvetlen tájékoztatása a www.budapest.hu honlapon keresztül annak érdekében, hogy az érintettek tudomást szerezzenek a készülő rendelet tervezetéről.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Rendelet 3. § (2) bekezdésének eltérő szöveggel történő hatálybaléptetése azért szükséges, hogy a szabadjelző lehetséges szélességének mérete is meghatározásra kerüljön. A Rendelet 3. § (2) bekezdése kiegészítésre kerül egy új rendelkezéssel annak érdekében, hogy előrendelésre vagy rendelésre közlekedő, vagy közvetített utasra váró személytaxi szabadjelzője is egyértelmű és valós információt adjon a leendő utasoknak arra vonatkozóan, hogy a személytaxi szabad, vagy nem szabad állapotú.

A Rendelet 3. §-a kiegészítésre kerül egy új, a szabadjelzők megvilágítására vonatkozó előírásokat tartalmazó (4) bekezdéssel annak érdekében, hogy a szabadjelző világítása mind éjszaka, mind nappal, távolról is jól látható jelzést adjon arról, hogy a személytaxi szabad, vagy nem szabad állapotú.

Az új (4) bekezdés beiktatásával egyidejűleg az ezt követő eddigi bekezdések is értelemszerűen átszámozódnak.

A Rendelet 3. § (8) bekezdésének eltérő szöveggel történő hatálybaléptetésére az általános hatályba léptető rendelkezéssel megegyező dátum törlése miatt kerül sor.

A Rendelet 3. § (9) bekezdésében külön a), illetve b) pontban kerül meghatározásra a kombi, illetve a nem kombi felépítményű személygépkocsik esetén elvárt minimum csomagtartó méret. A kombi felépítményű személygépkocsiknál az eltérő nagyságú csomagtartó méret meghatározását az indokolja, hogy esetükben a csomagtér mérete nem egzakt módon van meghatározva, hanem két számmal, amely közül az egyik (alacsonyabb érték) figyelembevétele szükséges, amely az azonos gyártmányú limuzinokhoz viszonyítva azonos típuson belül és alacsonyabb értékkel bír, mert az űrtartalom az oldalablakok alsó széléig van számolva.

A Rendelet 3. § (12) bekezdésének eltérő szöveggel történő hatálybaléptetése azért szükséges, mert a gyakorlatban nem megoldható a személytaxi olyan terminállal történő felszerelése, ami valamennyi típusú bankkártya elfogadására alkalmas.

A 2. §-hoz

A Rendelet 15. § (1) bekezdésének eltérő szöveggel történő hatálybaléptetése azért szükséges, hogy a Budapest főváros közigazgatási területén alkalmazandó viteldíjak programozása a taxaméterben egységesen az első helyen történjen.

A Rendelet 15. §-a kiegészül egy új (5) és (6) bekezdéssel abból a célból, hogy a viteldíj képzésének kezdése és befejezése egyértelműen szabályozott legyen. E szerint a viteldíjat képző taxaméter indítására az utas személytaxiba történő beszállását követően (a személytaxi-szolgáltatás megkezdésekor), míg a taxaméter leállítására az utas által kért végcélra való megérkezéskor (a személytaxi-szolgáltatás befejezésekor) kerülhet sor, kivéve az előrendelés vagy rendelés esetét, amikor a fizetendő viteldíj képzése az utas és a szolgálat által előzetesen meghatározott időpontban kezdődik, ha a személytaxi az előzetesen meghatározott időpontban, az előrendelés vagy rendelés címén tartózkodik. A rendelkezések bevezetését az indokolja, hogy a taxisnak ne legyen lehetősége arra, hogy a személytaxi-szolgáltatással összefüggésben a taxaméterrel képzett viteldíjon felül további, a Rendeletben nem szereplő egyéb díjat számítson fel.

A 3. §-hoz

A Rendelet 18. §-ának eltérő szöveggel történő hatálybaléptetését a hatályba léptető rendelkezések egyértelműsítése, valamint az új - a személytaxi-szolgáltatást végző gépjárművek életkorára, valamint a kW-teljesítményre, környezetvédelmi besorolásra és csomagtartóméretre vonatkozó - átmeneti és hatályba léptető rendelkezések bevezetése indokolja.

A 4-6. §-hoz

A Rendelet 1. mellékletét érintő technikai jellegű pontosításokat tartalmaz.

A 7. §-hoz

A Rendelet 2. mellékletének eltérő szöveggel történő hatálybaléptetését a melléklet szerkezeti felépítésében, továbbá egyes tartalmi elemeiben szükségessé vált változtatás indokolja.

A 8. §-hoz

E rendelet hatálybaléptetéséről és a deregulációról rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére