A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

52/2013. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Budapest Főváros Közgyűlésének a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendeletének 1. melléklete tartalmazza a kéményseprő-ipari kötelező közszolgáltatásért az ingatlantulajdonos által fizetendő díjat.

2013. május 28-án hirdették ki a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 166/2013. (V. 28.) Korm. rendeletet, mely 2013. július 1-i hatállyal az 1 egységnyi munkaráfordítás legmagasabb összegét 4000 Ft-os egységárról 2000 Ft-ra csökkenti.

Ezen változásnak a Fővárosi Közgyűlés rendeletében való átvezetése szükséges.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Előírja a díjtételek megállapításának, valamint az ez alapján számolható fizetendő díj meghatározásának szabályait.

A Fővárosi Önkormányzattól kérhető kompenzáció lehetőségét állapítja meg.

A 2. §-hoz

A kéményseprő-ipari közszolgáltatási díj mértékének megváltoztatása a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 1. melléklete meghatározott szövegrészének és táblázatának módosításával történik.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 14. § (1) bekezdése alapján.


  Vissza az oldal tetejére