A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

53/2013. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírja, hogy a Fővárosi Közgyűlés a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletben rendelkezzen az átruházott hatásköreinek felsorolásáról. E törvényi előírásnak tesz eleget a javaslat.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Fővárosi Közgyűlés 2013. július és augusztus hónapokban várhatóan nem ülésezik, azonban a Fővárosi Önkormányzat költségvetésének szempontjából fontos döntéseket ezen időszak alatt is meg kell hozni. Felmerülhet annak szükségessége, hogy a központi költségvetésből a Fővárosi Önkormányzat részére biztosított pénzeszközök és támogatások tárgyában megállapodások megkötésére kerüljön sor. A megállapodásokat a Fővárosi Önkormányzat részéről a főpolgármester írja alá.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik, és meghatározza a hatályon kívül helyezés időpontját, mely a Fővárosi Közgyűlés következő rendes ülésének napján következik be.


  Vissza az oldal tetejére