A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

55/2013. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés által elfogadott Városbiztonsági és Városrend-védelmi Koncepcióban foglaltaknak megfelelően és ezzel összefüggésben szükséges pontosítani a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendeletnek (SZMSZ-nek) a Közbiztonsági Tanácsnokot és a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottságot érintő rendelkezéseit.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az SZMSZ 4. melléklet 3. pontjának módosításával pontosításra kerül a Közbiztonsági tanácsnok részletes feladatköre, összhangban a Városbiztonsági és Városrend-védelmi Koncepcióban foglaltakkal.

A 2. §-hoz

Az SZMSZ 6. melléklet „1. BŰNMEGELŐZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG” alcímének módosításával és kiegészítésével pontosításra kerül a Fővárosi Közgyűléstől a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottságra átruházott hatáskörök jegyzéke, összhangban a Városbiztonsági és Városrend-védelmi Koncepcióban foglaltakkal.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére