A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

56/2013. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat közterület-felügyeleti feladatainak ellátásáról

Általános indokolás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 2013. január 1-jétől hatályba lépő 23. § (4) bekezdés 1. pontja teljesen új jogi környezetet teremtett - egyebek mellett - a közterület-felügyeleti feladatok ellátása terén is, így szükségessé vált a Fővárosi Önkormányzat közterület-felügyeleti feladatainak ellátásáról új önkormányzati rendelet megalkotása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Meghatározza a rendelet hatályát.

A 2. §-hoz

A Fővárosi Önkormányzat közterület-felügyeleti feladatait ellátó szerv elnevezéséről és jogállásáról szóló rendelkezések.

A 2013. január 1-jétől hatályos, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 3. §-a lehetővé teszi, hogy a Főpolgármesteri Hivatal önkormányzati rendészeti szervet hozzon létre az Mötv. 17. § (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátása érdekében.

A 3. §-hoz

A közterület-felügyelők karjelzésének viselését meghatározó rendelkezés.

A 4-7. §-okhoz

A rendelkezés kiemeli a közterület-felügyeletről szóló törvényben és más jogszabályokban megállapított feladatok közül a Fővárosi Közgyűlés külön önkormányzati rendeleteiben meghatározott feladatokat.

A közterület-felügyelői intézkedésekről, a jogszabályban meghatározott képfelvétel-készítési és -továbbítási jogosultságról, valamint a térfelügyeleti technikai rendszer kezeléséről és az adatok felhasználásáról szóló rendelkezések.

Az önkormányzati tulajdon védelmének gyakorlása a főpolgármester (átruházott jogkörben) eseti rendelkezésére, azonnali beavatkozást igénylő esetekben.

A 8-11. §-okhoz

A Fővárosi Önkormányzat az önkormányzati rendészeti szerv útján ellátott - külön jogszabályban meghatározott - kötelező, illetve önként vállalt állat-egészségügyi feladatairól szóló rendelkezések.

A 12. §-hoz

A Rendészeti Igazgatóság szervezetén belül, munkaszüneti napokon is működő ügyeleti és információs központ feladatainak meghatározását tartalmazó rendelkezések.

A 13. §-hoz

Rögzíti azokat az állami, önkormányzati szerveket, valamint társadalmi szervezeteket, amelyekkel a Felügyelet feladatai ellátása során együttműködni köteles.

A 14. §-hoz

Hatályba léptető, illetve a jogtechnikailag szükséges módosító és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.


  Vissza az oldal tetejére