A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

58/2013. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény célja az, hogy előmozdítsa ezen beruházások speciális igényeknek megfelelő szabályozási környezet kialakítását. A beruházások megvalósításának elősegítése érdekében szükséges a Fővárosi Önkormányzat hatékony együttműködése.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A beruházások előkészítése és lebonyolítása során tulajdonosi, kezelői és egyéb döntések, intézkedések meghozatala szükséges, amelyek a beruházások bonyolultsága, a szoros ütemterve miatt gyors, akár azonnali intézkedést is igényelhetnek. Ezek miatt szükséges a hozzájárulások biztosítására vonatkozóan főpolgármesteri felhatalmazás megadása. A felhatalmazás nem terjed ki a köztéri szobrokkal kapcsolatos döntésekre, valamint nem terjed ki a Fővárosi Önkormányzat tulajdonjogának megváltoztatására, korlátozására, valamint nem jelentheti a közterület forgalomképtelenségének sérelmét.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére