A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

60/2013. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdése szerint: „A képviselő-testület - a törvényben meghatározott kivételekkel - hatásköreit a polgármesterre, a bizottságára, a részönkormányzat testületére, a jegyzőre, a társulására ruházhatja át. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja. Ezen jogszabályi felhatalmazás alapján a Fővárosi Közgyűlés egyes hatáskörök átruházásáról a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításával rendelkezik.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet megalkotásával a Közbeszerzési Bizottságra átruházott hatáskörök egyszerűsödtek, átláthatóbbá váltak. Ezt követően vált nyilvánvalóvá, hogy a „Budapest Főváros Önkormányzata fenntartásában lévő szociális intézmények részére komplex energetikai szolgáltatás nyújtása” c. projekt keretében lebonyolítandó közbeszerzési eljárások esetében célszerű még a Közbeszerzési Bizottságra átruházni a projekt keretében lefolytatandó, értékhatártól független valamennyi közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntési jogosítványt.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján az új jogszabály várható következményeit felmérve elkészült a rendelet előzetes hatásvizsgálata, megvizsgáltuk az új rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatását. Ennek eredményeképpen megállapítható, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata fenntartásában lévő szociális intézmények energiafelhasználásának racionalizálása elengedhetetlen és időben nem halasztható feladat.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az SZMSZ 6. sz. mellékletének megfelelő módosításával a Közbeszerzési Bizottság hatásköre kibővítésre kerül, ezáltal biztosítható az eljárási cselekményekkel összefüggő döntések időben történő meghozatala.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére