A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

65/2013. (IX. 18.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról

Általános indokolás

Az 1088/2013. (VI. 12.) Főv. Kgy. határozattal Budapest Főváros Közterület-felügyelete neve - az intézmény feladatkörének bővítéséhez igazodóan - Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságra változott. A névváltozás miatt a Fővárosi Közgyűlés a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 8. § (2) bekezdés alapján hatályon kívül helyezi a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló 15/2012. (III. 1.) Főv. Kgy. rendeletet, és azonos tartalommal - kizárólag a költségvetési szerv új nevének átvezetésével - új önkormányzati rendeletet alkot.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályát határozza meg.

A 2. §-hoz

A Főpolgármesteri Hivatal és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság szervezeti tagozódásához igazodó belső szervezeti egységek vezetésére szóló vezetői kinevezéseket, munkaköröket állapítja meg.

A 3. §-hoz

A vezetői illetménypótlék mértékéről rendelkezik.

A 4-9. §-hoz

A köztisztviselők részére biztosított béren kívüli juttatásokat, támogatásokat határozza meg.

A 10. §-hoz

A rendelet 4-9. §-aiban megállapított juttatások, támogatások mértékét a helyi költségvetési rendelet évente határozza meg, a juttatások és támogatások feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét a Főpolgármesteri Hivatal vezetője és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság igazgatója - jogszabályok keretei között - a közszolgálati szabályzatban állapítja meg.

A 11. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a korábban e tárgykört szabályozó rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére