A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

66/2013. (IX. 18.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértékéről

Általános indokolás

Az 1088/2013. (VI. 12.) Főv. Kgy. határozattal Budapest Főváros Közterület-felügyelete intézmény neve - feladatkörének bővítéséhez igazodóan - Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságra változott. A névváltozás miatt a Fővárosi Közgyűlés a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 8. § (2) bekezdés alapján hatályon kívül helyezi a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértékéről szóló 97/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendeletet és változatlan tartalommal - kizárólag a költségvetési szerv új nevének átvezetésével - új önkormányzati rendeletet alkot.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet személyi hatályát határozza meg.

A 2. §-hoz

A Főpolgármesteri Hivatal és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság felsőfokú és középfokú végzettségű köztisztviselői tekintetében állapítja meg az illetménykiegészítés mértékét 2013. évre.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a korábban e tárgykört szabályozó rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére