A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

77/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

Budapest főváros közigazgatási területén a közterületek azon részének kijelöléséről, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül

Általános indokolás

Az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggésben módosításra került a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (Szabs. tv.), melynek új 179/A. § (2)-(3) bekezdésében, illetve 250. § (4) bekezdésében felhatalmazást kapnak a helyi önkormányzatok, a főváros tekintetében a Fővárosi Önkormányzat, hogy a közrend, a közbiztonság, a közegészség és a kulturális értékek védelme érdekében rendeletben jelölje ki a közterület meghatározott részeit, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás a Szabs. tv. szerint jogellenesnek minősül.

A rendelet 1. számú melléklete azoknak a közterületeknek a felsorolását tartalmazza, amelyeket a Szabs. tv. által adott felhatalmazás alapján a Fővárosi Önkormányzat jelölt ki.

A rendelet 2. számú melléklete azoknak a kerületi önkormányzatok tulajdonában álló közterületeknek a felsorolását tartalmazza, amelyeket - a Szabs. tv. 179/A. § (3) bekezdésében kapott lehetőséggel élve - a kerületi önkormányzatok döntése értelmében a Fővárosi Önkormányzat rendeletében szerepeltetni kell.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet területi hatályát tartalmazza azzal, hogy közterület alatt a jelen rendelet megalkotására is felhatalmazást adó Szabs. tv. közterület-definíciójában foglaltakat kell érteni.

A 2. §-hoz

A közterületek meghatározott részeinek törvényi felhatalmazás szerinti kijelölése ezen közterületrészeknek a rendelet 1-2. mellékletében történő felsorolásával történik.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.


  Vissza az oldal tetejére