A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

78/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértékéről

Általános indokolás

A 66/2013. (IX. 18.) Főv. Kgy. rendelet meghatározta a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóságánál foglalkoztatott köztisztviselők részére 2013. évben megállapított illetménykiegészítés mértékét.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 234. § (3)-(4) bekezdései alapján a felsőfokú-, és a középfokú végzettségű köztisztviselők részére adható illetménykiegészítést tárgyévre a Fővárosi Közgyűlés rendelete állapítja meg.

Ezen törvényi rendelkezésre figyelemmel a Fővárosi Közgyűlésnek a rendeletben foglalt tárgykört 2014. évben is szabályoznia kell, ezért az időbeli hatály átvezetésével új önkormányzati rendeletet alkot. Egyidejűleg, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 8. § (2) bekezdése alapján hatályon kívül helyezi a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértékéről szóló 66/2013. (IX. 18.) Főv. Kgy. rendeletet.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet személyi hatályát határozza meg.

A 2. §-hoz

A Főpolgármesteri Hivatal és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság felsőfokú és középfokú végzettségű köztisztviselői tekintetében állapítja meg az illetménykiegészítés mértékét 2014. évre.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

A 4. §-hoz

A korábban e tárgykört szabályozó rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére