A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

79/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 4. mellékletének 19., 28. és 29. pontjában az FTSZV Kft. a főváros közigazgatási területén meghatározott közszolgáltatási feladatok elvégzésére kapott kizárólagos jogot.

A Vagyonrendelet elfogadását követően hatályba lépett magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelés szükségessé teszi a Vagyonrendelet technikai módosítását. A módosítás során az új jogszabályok megnevezései, és az azokban használt fogalmi meghatározások épülnek be a Vagyonrendeletbe.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A módosító rendelkezést indokolja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2013. január 1. napjától hatályos. Továbbá szintén 2013. január 1. napjától hatályos a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, amely értelmében a települési folyékony hulladék nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz megnevezéssel a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény hatálya alá került. Az új szabályozásnak megfelelően új fővárosi rendelet szabályozza a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatást.

2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére