A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

82/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az FSZKT-t és a BVKSZ-t az 1997. évi LXXVIII. törvény rendelkezései szerint a Fővárosi Közgyűlés külön-külön rendeletével fogadja el, azonban tartalmuk közösen határozza meg a kerületi önkormányzatok kerületi szabályozási terv (KSZT) és kerületi városrendezési szabályzat (KVSZ) megalkotására irányuló tevékenységét. A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét jelentő 1:4000 méretarányú térkép módosítását általában a kerületi önkormányzatok kezdeményezik, a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletben foglaltak szerint.

A Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Polgármestere 2012. október 10-én kezdeményezte az FSZKT módosítását. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 45. § (3) bekezdése értelmében az eljárás lefolytatására az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 2012. december 31-én hatályos szabályainak megfele-lően került sor.

Az FSZKT módosítása rendeletalkotással, az e rendelet mellékletét képező 1:4000 méretarányú térképnek megfelelően történik.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét jelentő 1:4000 méretarányú térkép módosítása a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (1) bekezdésében foglaltak alapján kerül jóváhagyásra.

Az FSZKT tartalma a Budapest XVI. kerület, Újszász utca-Nógrádverőce utca-Album utca-Anilin utca által határolt területen található 104099/7 helyrajzi számú területre kiterjedő keretövezet-módosítás alapján a mellékletnek megfelelően módosul. A kerületi szabályozási terv készítésével összefüggésben a Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata kezdeményezte a módosítást, amely módosítás kerületi érdeket szolgál.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére