A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

85/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a hajléktalanok pénzbeli szociális ellátásának egyes kérdéseiről szóló 40/2009. (VII. 9.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi LXXV. törvény (továbbiakban: Östv.) 2. §-ának (1), (4) és (5) bekezdése szabályozza az önkormányzati segélyezés törvényi alapjait. A törvény előírja az önkormányzatok számára, hogy 2013. december 31-ig „önkormányzati segély” elnevezés alatt új segélyezési formákat dolgozzanak ki a korábbi átmeneti (eseti) segélyek helyett. Az önkormányzati segélyek a szociális és jövedelmi problémák esetén, továbbá a válsághelyzetekben lévő rászorulóknak nyújtanak segítséget.

Budapest Főváros Önkormányzatának a főváros területén élő hajléktalanok önkormányzati segélyéről kell rendeletet alkotnia. A Fővárosi Önkormányzat az önkormányzati segélyekkel a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdőkön kíván segíteni, különösen azokon, akik maguk is megtesznek minden tőlük elvárhatót saját sorsuk, helyzetük, életük javítására.

Az Östv. előírásainak való megfelelés érdekében szükséges a hajléktalanok pénzbeli és szociális ellátásának egyes kérdéseiről szóló 40/2009. (VII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosítása.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Az együttműködésre kijelölt szervek köre kiegészítésre került a rehabilitációs hatósággal, továbbá „önkormányzati”-ra módosult a segély elnevezése.

2. §-hoz

Meghatározza az önkormányzati segélyek megállapításával és kifizetésével kapcsolatos részletszabályokat. Rendkívüli gyógyszersegély kérelmezése esetén azonnali döntést ír elő.

Szabályozza az önkormányzati segély felhasználásának ellenőrzését, rendelkezik a bekérhető igazolásokról, valamint a szankció lehetőségéről.

A Szt. 17. §-ának megfelelően rögzíti a jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátás esetén szükséges intézkedéseket.

3. §-hoz

Az Östv. rendelkezéseinek való megfeleléshez szükséges módosításokat tartalmaz.

4. §-hoz

Pontosításokat tartalmaz.

5. §-hoz

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 8. melléklet (A Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban a főjegyzőre átruházott hatáskörök jegyzéke) 14. és 15. pontja az Östv.-nek megfelelő pontosítását tartalmazza.

6. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére