A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

88/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Budapest főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

2013. július 12-én hatályba lépett a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény, mely több ponton módosította a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényt.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvénnyel (a továbbiakban: Ht.), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel való összhang megteremtése érdekében a Budapest főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítása szükséges.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Kimondja a Rendelet 3. § 2. és 3. pontjának módosulását az e pontokban - a módosító jogszabályokban kimondottaknak megfelelően - történt jelentős változások okán.

A 2. §-hoz

(1) Pontosítja azon esetek körét, amikor a közszolgáltató alvállalkozót vehet igénybe tevékenységének ellátása céljából.

(2) Rendelkezik az ingatlanhasználó által nem megfelelően kitöltött, vagy hiányosan benyújtott bejelentések esetéről.

(3) A Közszolgáltató részére meghatározza a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat.

(4)-(5) A korábbiaknál egyértelműbben szabályozza a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonosok jogait és kötelezettségeit.

(6)-(10) Rendelkezik arról, hogy a Rendeletben a módosító jogszabályok miatt szükségessé vált az ingatlantulajdonos fogalmának cseréje az ingatlanhasználó fogalmára, valamint a Rendelet szövegének néhány ponton történő technikai jellegű pontosítása, egyértelműsítése.

A 3. §-hoz

Rendelkezik arról, hogy a Rendeletben a módosító jogszabályok miatt szükségessé vált az ingatlantulajdonos fogalmának cseréje az ingatlanhasználó fogalmára, valamint a Rendelet szövegének néhány ponton történő technikai jellegű pontosítása, egyértelműsítése. Rendelkezik továbbá a Rendelet egyes alcímeinek módosításáról is.

A 4. §-hoz

A Rendelet 3. és 4. mellékletének cseréjével pontosításra kerültek az ingatlanhasználók azon adatai, amelyeket a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátanak.

Az 5. §-hoz

A hatálybalépésről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére