A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

90/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a fővárosi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról szóló 12/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az egyes ingatlanok Fővárosi Önkormányzat részére történő átadásával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi LXXIV. törvény alapján a jogszabályban meghatározott ingatlanok 2013. július 1. napjával - az egységes városkép kialakítása és a közlekedés fejlesztése érdekében - e törvény erejénél fogva, vagyonkezelési szerződés kötése nélkül ingyenesen 99 évre a Fővárosi Önkormányzat vagyonkezelésébe kerülnek. Ennek következtében a törvényben szereplő ingatlanok közül a közutak vonatkozásában azok kezelésének, üzemeltetésének fővárosi rendeleti szinten történő megjelenítése vált indokolttá. Ezen túlmenően felmerül az, hogy egyes - szakmai szempontok alapján meghatározott - kerületi önkormányzat közútkezelésében lévő közutak kapcsán a közútkezelési feladatokat a Fővárosi Önkormányzat láthassa el.

Annak érdekében, hogy vagyonkezelésbe kapott és a kerületi önkormányzatok feladatkörébe tartozó közutakat a Főváros által kezelt közutakkal egyenlő mértékben lehessen kezelni, szükséges a fővárosi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról szóló fővárosi rendelet módosítása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályát határozza meg. Ennek megfelelően a rendelet hatálya a Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő főútvonalak, közutak és közterületek kijelöléséről szóló 432/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben meghatározott fővárosi közutakra terjed ki, továbbá minden olyan közútra is, amelyekkel kapcsolatban egyébként törvényben kijelölt vagyonkezelőjeként a Fővárosi Önkormányzat látja el a közútkezelői feladatokat, vagy amelyek vonatkozásában feladat- és hatáskör átadás-átvételi megállapodás alapján a Fővárosi Önkormányzat látja el a közútkezelői feladatokat.

A módosítás a megváltozott hatálynak megfelelően pontosítja az R. vonatkozásában a fővárosi közutak fogalmát.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére