A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

96/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény célja az, hogy előmozdítsa ezen beruházások speciális igényeknek megfelelő szabályozási környezetének kialakítását. A beruházások megvalósításának elősegítése érdekében szükséges a Fővárosi Önkormányzat hatékony együttműködése. A 4-es metró beruházás határidőben történő befejezése érdekében szükséges a döntéshozatali folyamat felgyorsítása, tekintettel arra, hogy az esetleges késedelem a beruházáshoz kapcsolódó Egységes Támogatási Szerződés alapján európai uniós támogatásvesztést eredményezhet.

Részletes indokolás

1. §

A 4-es metró beruházás, mint nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás jelentős európai uniós támogatással valósul meg. A beruházáshoz kapcsolódó felszínrendezési munkákhoz szükséges ingatlanok tárgyában megkötendő adásvételi szerződéseknek a lehető legrövidebb időn belül megkötésre kell kerülniük annak érdekében, hogy a projekthez kapcsolódó Támogatási Szerződésnek eleget téve a munkálatokat határidőben be tudjuk fejezni.

2. §

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 9. számú melléklete tartalmazza a Fővárosi Közgyűlés által önkormányzati rendeletben a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzékét. A Gazdasági Bizottságra vonatkozó rendelkezéseket a 2.22.1. ponttal szükséges kiegészíteni a 4-es metró beruházáshoz kapcsolódó, európai uniós támogatás terhére történő ingatlanvásárlásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára vonatkozóan, ezáltal megteremtve az összhangot a jelen rendelet 1. §-ában foglalt rendelkezéssel.

3. §

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére